ESG+Stories

STORIES

Cenergy Holdings: Πέτυχε να γίνει εργοδότης επιλογής και συμβάλλει στο brain gain

Cenergy Holdings: Πέτυχε να γίνει εργοδότης επιλογής και συμβάλλει στο brain gain

Τόσο στην Hellenic Cables όσο και στην Corinth Pipeworks, oι άνθρωποι συνιστούν το πολυτιμότερο περιουσιακό τους στοιχείο ενώ βασικό συστατικό της κουλτούρας τους είναι η προώθηση ενός δημιουργικού και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος.

Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τις εταιρίες Hellenic Cables και Corinth Pipeworks, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους όπως αυτοί της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών με ισχυρή οικονομική θέση, επιτυχημένη μακρόχρονη παρουσία και πολλά υποσχόμενο μέλλον.

Η Cenergy Holdings δεσμεύεται να συμμετέχει στην καταπολέμηση της της κλιματικής αλλαγής και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα όχι μόνο κατά την παραγωγή των προϊόντων της αλλά σχεδιάζοντας τεχνολογικές λύσεις που θα συμβάλουν στον μετασχηματισμό της οικονομίας σε μία οικονομία με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Παράλληλα, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις των καιρών επενδύει στους ανθρώπους της και στο εργασιακό περιβάλλον. 

Hellenic Cables: Με δέσμευση τη βιώσιμη ανάπτυξη επιλέγει να αφήσει θετικό οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα επιστρέφοντας αξία στην κοινωνία

Η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, αποτελεί έναν κορυφαίο παραγωγό αξιόπιστων καλωδιακών λύσεων, που δεσμεύεται να συμβάλλει για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Με 70 χρόνια επιτυχημένη πορεία στην παραγωγή καλωδίων, η Hellenic Cables αναγνωρίζεται ως μία από τις κορυφαίες εταιρίες στην Ευρώπη για τη μεταφορά και διανομή ενέργειας στους κλάδους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), των τηλεπικοινωνιών και της μεταφοράς δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σημαντικά και ιδιαίτερα απαιτητικά έργα παραγωγής κι εγκατάστασης καλωδίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, χτίζοντας ισχυρές συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς παγκοσμίως.

Οι άνθρωποι και η κουλτούρα μας

Στην Hellenic Cables, oι άνθρωποι μας συνιστούν το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο. Προσπαθούμε διαρκώς να είμαστε ένας εργοδότης επιλογής και εργαζόμαστε αδιάκοπα για να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε δεσμούς εμπιστοσύνης με όλους τους εργαζομένους. Αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της Hellenic Cables είναι η προώθηση ενός δημιουργικού και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος, παράλληλα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ελληνικά καλώδια

Με βάση την πολιτική μας για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, προσελκύουμε ταλαντούχους πτυχιούχους, έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη και δημιουργούμε ένα εμπνευσμένο εργασιακό περιβάλλον, όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης. Στα βασικά στοιχεία της πολιτικής μας περιλαμβάνονται η δημιουργία θετικού κλίματος μεταξύ των εργαζομένων, η προώθηση μιας εποικοδομητικής συνεργασίας, καθώς και η προώθηση των αξιών της υπευθυνότητας, της ειλικρίνειας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας, της δικαιοσύνης και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς προς τους συναδέλφους, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και την τοπική κοινωνία.

Στόχος μας: να είμαστε εργοδότης επιλογής

Με προσλήψεις που ξεπέρασαν τα 400 άτομα τα τελευταία τρία χρόνια, πολλά από τα οποία σε θέσεις υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και παράλληλα επενδύοντας στην ανάπτυξη μιας ισχυρής ομάδας άνω των 200 εξειδικευμένων στελεχών σε θέσεις ευθύνης, μέσω ειδικά διαμορφωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης καθώς και καινοτόμων συστημάτων σύνδεσης της απόδοσης με την ανταμοιβή, πετύχαμε να γίνουμε εργοδότης επιλογής τόσο για νεοεισερχόμενους, όσο και για έμπειρα στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με χαρακτηριστικά που είναι πλέον μέρος της κουλτούρας μας, όπως η ευελιξία, η ανθεκτικότητα στις δυσκολίες, η τεχνογνωσία και η υπευθυνότητα, αξιοποιούμε το ελληνικό ταλέντο συμβάλλοντας στο brain gain, ενώ χτίζουμε το μέλλον που οραματιζόμαστε με υπευθυνότητα, διαφάνεια και ομαδική προσπάθεια.

Επιπλέον, η Hellenic Cables στηρίζει την πρόσληψη εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες, ενισχύοντας  έτσι τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Σημαντική ωστόσο προτεραιότητά μας, είναι η συνεχής ανάπτυξη των ανθρώπων μας, μέσω της αποτελεσματικής εκπαίδευσης και της αξιοκρατικής αξιολόγησης. Παράλληλα φροντίζουμε για την παροχή ίσων ευκαιριών και την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας, ενώ ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας και της εταιρικής μας κουλτούρας.

cenergy

Η συμβολή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο υψηλός βαθμός ανταγωνιστικότητας, η παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και η υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα, συνιστούν τη δέσμευση της Hellenic Cables για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η Hellenic Cables ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις του παγκόσμιου γίγνεσθαι και υιοθετεί μια επιχειρηματική προσέγγιση, ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην καθημερινή της λειτουργία. Το 2021 απετέλεσε έτος ορόσημο για την Εταιρία μας. Δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης και μια στρατηγική ESG και πραγματοποιήσαμε ένα σημαντικό βήμα για τη συμβολή μας στην επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας (εφαρμογή SBTi Net-Zero Standard). Έως το 2050, η Hellenic Cables δεσμεύεται να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου υποστηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες της να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

«Στην Hellenic Cables, έχουμε αναπτύξει επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, επισφραγίζοντας έτσι τη δέσμευσή μας στη διεθνή προσπάθεια συγκράτησης της αύξησης θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5° C. Η βραχυπρόθεσμη και η μακροπρόθεσμή μας στρατηγική, εξασφαλίζει τη σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα και παράλληλα δρα καταλυτικά στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης όλων των επιχειρηματικών συνεργατών στην αλυσίδα αξίας μας. Οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους συμμετόχους μας,  προσβλέποντας στη μακροχρόνια ευημερία του κοινωνικού συνόλου.» αναφέρει ο κ. Νικόλας - Ίωνας Μπατιστάτος, Sustainability Officer, στην Hellenic Cables

Corinth Pipeworks: Η εξέλιξή μας με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

Έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο στόχο μας να αποτελούμε κορυφαία εταιρία παροχής καινοτόμων λύσεων στον κλάδο της μεταφοράς ενέργειας, οι οποίες θα επιτρέψουν τον συνολικό μετασχηματισμό της οικονομίας σε μία οικονομία κλιματικής ουδετερότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε από τους πρώτους σε τεχνολογικές λύσεις, παγκοσμίως, που επιτρέπουν τη μεταφορά υδρογόνου μέσω αγωγών χάλυβα, τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και μεταφοράς φυσικού αερίου, το οποίο και αποτελεί το κύριο μεταβατικό καύσιμο, της εν εξελίξει διεθνούς ενεργειακής μετάβασης.

Η στρατηγική μας στη βιώσιμη ανάπτυξη

Στο νέο αυτό περιβάλλον που διαμορφώνεται στον τομέα της ενέργειας, οφείλουμε να τονίσουμε τη σημασία της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας για την Εταιρία μας.

ελληνικά καλώδια

Έχουμε εφαρμόσει ένα σύνολο πολιτικών σχετικά με ζητήματα ESG, έτσι ώστε να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο που θέτει την υπεύθυνη λειτουργία ως κορυφαία προτεραιότητα. Το 2021 η Corinth Pipeworks ενέκρινε την ενσωμάτωση και υλοποίηση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης - (ESG Roadmap) συμπεριλαμβανομένων σχετικών πολιτικών, στόχων και δεικτών παρακολούθησης της επίδοσης, καθώς και ενός κατάλληλου μηχανισμού δέουσας επιμέλειας, δημιουργώντας όλες τις απαραίτητες δομές για την επιτυχή υλοποίησή του.

Οι άνθρωποί μας είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τις δραστηριότητές μας

Οι άνθρωποί μας είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία μας και επενδύουμε συστηματικά στην ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων μας αποτελεί πρωταρχική και αδιαμφισβήτητη προτεραιότητά μας. Επιπλέον,  επικαιροποιήσαμε την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας και συνάψαμε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένο εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (DuPont Sustainable Solutions), επιδιώκοντας την καλλιέργεια αναβαθμισμένης κουλτούρας στις λειτουργίες μας και τη συνεχή βελτίωσή μας στον τομέα αυτό. Επιπλέον, αναθεωρήσαμε τις πολιτικές ανθρωπίνου δυναμικού και αναπτύξαμε διαδικασίες προκειμένου να ενθαρρύνουμε όλους τους εργαζομένους να γνωστοποιούν τους προβληματισμούς τους σχετικά με πιθανές παραβιάσεις που αφορούν στην εφαρμογή των εταιρικών πολιτικών και του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής.

cenergy

Λειτουργούμε με υπευθυνότητα και σεβασμό, σταθερά προσηλωμένοι στη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας σε όλους τους τομείς που έχουμε θέσει ως προτεραιότητα. Αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας και τις κατάλληλες συνεργασίες και βασιζόμενοι στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλουμε αποτελεσματικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό της οικονομίας και στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

«Με έντονο εξαγωγικό προσανατολισµό και σηµαντικά έργα ανά τον κόσµο, η πρόκλησή µας είναι να εντάξουµε στις εταιρίες της Cenergy Holdings τεχνικά καταρτισµένα στελέχη µε όραµα και διεθνή µατιά, αλλά και να αναπτύξουµε το έµπειρο δυναµικό µας, προσφέροντας µοναδικές εµπειρίες εργασίας και εξέλιξης. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια συνεχώς αξιοποιούµε κάθε ευκαιρία προσέλκυσης εξειδικευµένων επιστηµόνων -κυρίως µηχανικών- από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εφαρµόζοντας ταυτόχρονα στην πράξη σύγχρονες µεθόδους διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού, όπως η ξεκάθαρη στοχοθεσία και η σύνδεσή της µε πρόσθετες αµοιβές, η ενίσχυση των παροχών προς όλο το προσωπικό µας, η εισαγωγή και αξιοποίηση σύγχρονων µορφών εκπαίδευσης καθώς και η πολύπλευρη (360°) παροχή ανατροφοδότησης στα στελέχη µας για περαιτέρω εξέλιξη των ίδιων, αλλά και των εταιριών µας», δήλωσε ο κ. Κώστας Βαβαρούτας, HR Director της Cenergy Holdings.

cenergy
O κ. Κώστας Βαβαρούτας, HR Director της Cenergy Holdings

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του αφιερώματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εργασιακό Περιβάλλον»

Δείτε όλο το αφιέρωμα