ESG+Stories

STORIES

Εύα Παπαδιονυσίου: «Ο καθένας ανεξάρτητα από το φύλο του έχει να προσφέρει κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό»

Εύα Παπαδιονυσίου: «Ο καθένας ανεξάρτητα από το φύλο του έχει να προσφέρει κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό»

Ο προσανατολισμός της στον τομέα της ενέργειας έγινε απολύτως συνειδητά και παράλληλα με τη διαμόρφωση της αγοράς ηλεκτρισμού όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Έτσι, η Εύα Παπαδιονυσίου είναι από το 2020 Διευθύντρια της Διεύθυνσης Παρακολούθησης & Ανάλυσης Αγορών στο Ελληνικό  Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Η Εύα Παπαδιονυσίου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Παρακολούθησης & Ανάλυσης Αγορών στο Ελληνικό  Χρηματιστήριο Ενέργειας, δήλωσε στο energypress, ότι με χαρά βλέπει πως παρότι, στο παρελθόν ο κλάδος της ενέργειας στελεχωνόταν λόγω ειδικοτήτων κυρίως από άντρες, σήμερα στηρίζεται όλο και περισσότερο σε γυναίκες οικονομολόγους,  μηχανικούς και δικηγόρους.

Η ίδια θεωρεί ότι στην Ελλάδα έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλά βήματα στην ποσόστωση των γυναικών, όχι μόνο στο χώρο της ενέργειας. Επισημαίνει ωστόσο, ως σημείο τομής ότι ο καθένας, άντρας και γυναίκα, έχει να  προσφέρει κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό.

Ποια βήματα σε οδήγησαν στον τομέα της ενέργειας; Ήταν επιλογή εξαρχής ή προέκυψε στη συνέχεια; 

Στις πτυχιακές μου σπουδές, ειδικεύτηκα στα Χρηματοοικονομικά (Finance) στο  τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  ενώ ακολούθησα και μεταπτυχιακές σπουδές σε Finance & Investment. Έχοντας  αριστεύσει στο μεταπτυχιακό μου, μου προτάθηκε ο ρόλος του Project Leader σε ένα  έργο πάνω στο Risk Management για μία εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου στην  Αγγλία. Μόλις ολοκληρώθηκε το Project και έχοντας στερηθεί πολύ τον ήλιο όλον  αυτόν τον καιρό, επέστρεψα στην Ελλάδα και ξεκίνησα να εργάζομαι στο χώρο του  banking στην τότε Τράπεζα Κύπρου, όπου παρέμεινα για τέσσερα χρόνια. 

Ο προσανατολισμός μου προς τον τομέα της ενέργειας έγινε πολύ συνειδητά, λόγω  προσωπικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, με αφετηρία την ένταξή μου στο Ειδικό  Επιστημονικό Προσωπικό του ΔΕΣΜΗΕ το 2007. Εκείνη την περίοδο, το ποσοστό των  οικονομολόγων στο χώρο της ενέργειας και ειδικότερα στα θέματα σχεδιασμού και  λειτουργίας των αγορών, ήταν εξαιρετικά χαμηλό. Το market reform των αγορών  ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου ήταν ακόμα τότε σε αρχικό στάδιο, στην Ελλάδα  τουλάχιστον, όπου ετοιμαζόμασταν σταδιακά για τη μετάβαση από ένα  καθετοποιημένο μονοπωλιακό μοντέλο, σε μία εποχή με αγορές που παρέχουν  εργαλεία και όρους ίσης πρόσβασης σε ένα ευρύ φάσμα παιχτών στην αγορά  ηλεκτρισμού. 

Έτσι, είχα την τύχη να συμμετάσχω ενεργά σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων  σχεδιασμού και υλοποίησης των αγορών ηλεκτρισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού  αλλά και του Ελληνικού ρυθμιστικού πλαισίου από διάφορους ρόλους, στο ΔΕΣΜΗΕ  και το ΛΑΓΗΕ παλαιότερα, αλλά και στο Χρηματιστήριο Ενέργειας από το 2018 έως  σήμερα. Από το 2014 και μετά εργάστηκα συστηματικά στην υλοποίηση του Target Model, το οποίο αποτελούσε ευρωπαϊκή δέσμευση της Ελλάδας. Η μετεξέλιξη της  χονδρεμπορικής αγοράς (spot και παραγώγων) ηλεκτρισμού ήταν και παραμένει ένα  έργο σημαντικό και πολυδιάστατο, το οποίο απαίτησε θεμελιώδεις αλλαγές σε  θέματα ρυθμιστικά/κανονιστικά, business processes, operational procedures και  συστηματική συνεργασία με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς. Η ολοκλήρωση  του αποτέλεσε ορόσημο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.  

Βλέπουμε ότι στον τομέα της ενέργειας είναι λίγες οι γυναίκες που έχουν θέση  ευθύνης. Που οφείλεται αυτό; 

Αυτό είναι κάτι που παρατηρούσαμε πολύ έντονα στο παρελθόν. Θα μπορούσαμε να  πούμε ότι οφειλόταν αφ’ ενός στο ότι στις σχετικές ειδικότητες, που παραδοσιακά  στελεχώνουν τις θέσεις της ενέργειας, όπως οι μηχανικοί, οι άντρες αποτελούσαν  συντριπτική πλειοψηφία και αφ’ ετέρου στις - ξεπερασμένες πλέον, αλλά  κυριαρχούσες παλιότερα - αντιλήψεις για το ρόλο των γυναικών στον επαγγελματικό  στίβο, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Παρατηρώ με χαρά, όμως, τα τελευταία 

χρόνια ότι το οικοσύστημα της ενέργειας στηρίζεται όλο και περισσότερο στις  γυναίκες, όλων των επιστημονικών ειδικοτήτων και κυρίως οικονομολόγους,  μηχανικούς και δικηγόρους. Το κρίσιμο είναι η ισότιμη και ανεξαρτήτως φύλου πρόσβαση των ανθρώπων σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, με μόνη προϋπόθεση  να εργάζονται με υπευθυνότητα, δέσμευση, σοβαρότητα και πάθος σε αυτό που  κάνουν.  

Ποια ήταν η στιγμή που κατάλαβες ότι το φύλο παίζει (…ή δεν παίζει) ρόλο στην  επαγγελματική εξέλιξη; 

Θα έλεγα ότι παίζει ρόλο η εταιρεία στην οποία εργάζεσαι, το προφίλ της και η  κουλτούρα της. Προσωπικά, έχω την τύχη να εργάζομαι σε μία εταιρεία που θέτει  ψηλά στην ατζέντα το gender equality και το υλοποιεί. Απόδειξη πως, όταν μου  ανατέθηκε ο σημερινός μου ρόλος, το φύλο δεν ήταν μέσα στο κριτήρια. Ή στα  εμπόδια. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειώσω ότι το 52% του προσωπικού του ΕΧΕ  είναι γυναίκες, ενώ το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 60% στις διευθυντικές  θέσεις.  

Ποια ήταν η στιγμή που κατάλαβες ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πλέον προς  το καλύτερο; 

Λόγω της φύσης της δουλειάς μου, συνεργάζομαι συστηματικά με εταιρείες και  θεσμικούς φορείς από όλη την Ευρώπη, και ο βαθμός εκπροσώπησής τους από  γυναίκες είναι εντυπωσιακός. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλά βήματα στο gender equality, όχι μόνο στο χώρο της ενέργειας, αλλά σε  αρκετούς κλάδους. Είναι πολύ ελπιδοφόρο, βέβαια, ότι όλο και περισσότερες 

σύγχρονες εταιρείες θέτουν ως προτεραιότητα στην ατζέντα της εταιρικής  διακυβέρνησής τους το θέμα της ποσόστωσης γυναικών. Προσωπικά είχα την τύχη, από την αρχή της καριέρας μου, να έχω καταπληκτικές γυναίκες ως συνεργάτες, ως  επαγγελματίες και ως προσωπικότητες, με τις οποίες συνεργάστηκα άψογα, σε ένα  ευρύ πεδίο ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων. Βέβαια, το ίδιο θα πω και για τους  άντρες συνεργάτες μου. Δεν μπορώ να φανταστώ την επαγγελματική μου εξέλιξη,  χωρίς τους μεν ή τους δε. Και εκεί είναι για εμένα το σημείο τομής, ο καθένας έχει να  προσφέρει κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό, και αυτήν τη συνύπαρξη, σε όλες τις  ειδικότητες και θέσεις ιεραρχίας, οφείλουμε να αγκαλιάσουμε και να ενισχύσουμε. 

Who is who

Η Εύα Παπαδιονυσίου είναι Οικονομολόγος, με μεταπτυχιακές σπουδές σε Finance & Investment.

Δραστηριοποιείται στο χώρο της ενέργειας από το 2007, ενώ από το 2020 είναι  Διευθύντρια της Διεύθυνσης Παρακολούθησης & Ανάλυσης Αγορών στο Ελληνικό  Χρηματιστήριο Ενέργειας. 

Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο υπέροχων αγοριών. Λατρεύει τη θάλασσα, τα  ταξίδια, τις καινούριες εμπειρίες και τους θετικούς ανθρώπους.