ESG+Stories

STORIES

Η ΔΕΗ επενδύει στους ανθρώπους της και ως εισηγμένη υιοθετεί ένα σύγχρονο μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η ΔΕΗ επενδύει στους ανθρώπους της και ως εισηγμένη υιοθετεί ένα σύγχρονο μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης

H ΔΕΗ έχει αποδείξει ότι βασικό της θεμέλιο είναι η εδραίωση ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος με κουλτούρα εμπιστοσύνης, συμπερίληψης και δέσμευσης, που ενώνει τους ανθρώπους σε ένα κοινό όραμα, το οποίο δεν αφορά μόνο στην επιτυχία, αλλά διέπει τη συνεργασία. Δεν είναι τυχαίο ότι φέτος έλαβε τιμητική διάκριση για τη συμμετοχή στη λίστα Great Place to Work®. 

Ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της ακολουθώντας συγκεκριμένες στρατηγικές και επενδύοντας σε αυτούς τους τομείς. 

Στη ΔΕΗ δουλεύουν ομαδικά, δείχνουν εμπιστοσύνη, νοιάζονται για τις επιθυμίες και τις ανησυχίες των ανθρώπων τους, τους αρέσει να καινοτομούν, να εκπαιδεύονται, να αναπτύσσονται και να τολμάνε με σεβασμό για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για όλους.

«Η εργασιακή ειρήνη και η εποικοδομητική συνεργασία είναι το όπλο μας στο δύσκολο και απαιτητικό ταξίδι του ανταγωνισμού. Στόχος όλων μας είναι η ΔΕΗ σύντομα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη ΝΑ Ευρώπη», υπογραμμίζει ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Έχουν διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών και αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς διακρίσεις, ενώ έχουν υιοθετήσει μία συμπεριληπτική κουλτούρα με ενσυναίσθηση, που προωθεί την ουσιαστική ισότητα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, χρώματος, καταγωγής, εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης των εργαζομένων μας.

Το Νοέμβριο του 2018 μάλιστα, ως μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων «CEASE», υπέγραψαν τη Χάρτα των Επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών. Σε αυτό το πλαίσιο, 22 στελέχη της εταιρείας το 2019 συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό εργαστήριο, που διοργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Οι εργασιακές τους σχέσεις περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ, με το οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων, οι όροι των συμβάσεων εργασίας, οι σχέσεις που διαμορφώνονται στην εκτέλεση της εργασίας και η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου. Να σημειωθεί ότι το  99,7% του προσωπικού διέπεται από τριετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ), με πιο πρόσφατη αυτήν που συνομολογήθηκε στις 23.4.2021.

ΔΕΗ

Εκπαίδευση

Βασική προτεραιότητα της Επιχείρησης είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των ηγετικών δεξιοτήτων των εργαζομένων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, προκειμένου να προάγεται η εξέλιξή τους και ανάπτυξη, δημιουργώντας πολλαπλές ευκαιρίες και επιλογές καριέρας. Γι’ αυτό και η αξία της εκπαίδευσης και η δια βίου μάθηση έχει τον πρώτο λόγο.

Προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία πραγματοποιούνται είτε από πιστοποιημένους εσωτερικούς εκπαιδευτές είτε από αξιόπιστους και αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

ΙΕΚ και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Η εταιρεία μας διαθέτει το δικό της Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το “ΙΙΕΚ ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο”. Έτσι λοιπόν αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνική κατάρτιση και τις βιωματικές εμπειρίες καταξιωμένων επαγγελματιών-συναδέλφων και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις και εργαλεία, προσφέρουν προγράμματα κατά κύριο λόγο εστιασμένα στον Τομέα της Ενέργειας με τις ακόλουθες ειδικότητες, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στην κάθε περιοχή:

 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Αυτοματισμών
 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

 
Οι εγκαταστάσεις του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο στην Κοζάνη στεγάζονται σε κτίρια 4.500 m2, σε έκταση 40 στρεμμάτων. Διαθέτουν 10 αίθουσες διδασκαλίας, 14 εργαστήρια και 1 αμφιθέατρο.
Παράλληλα, διαθέτουν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2, με δομές στην Περιφέρεια της Αττικής και της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από το 1998 ως Κέντρο Εθνικής Εμβέλειας στα ακόλουθα θεματικά  πεδία:

 • Περιβάλλον
 • Υγεία & Πρόνοια
 • Πολιτισμός και Αθλητισμός
 • Παιδαγωγικά
 • Οικονομία και Διοίκηση
 • Πληροφορική
 • Τουριστικά και Παροχή Υπηρεσιών
 • Αγροτικά
 • Τεχνικά και Μεταφορές

Πρακτική Άσκηση

Στη ΔΕΗ κάθε χρόνο υποδέχονται συνολικά κατά μέσο όρο 250 φοιτητές - σπουδαστές ΑΕΙ, πρώην ΤΕΙ, Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ), Μαθητείας ΟΑΕΔ, Ι.Ε.Κ. και απόφοιτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ). Έτσι, στηρίζουν και είναι δίπλα στη νέα γενιά, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα της πραγματικής εργασιακής εμπειρίας μέσα σε έναν μεγάλο οργανισμό ραγδαίων εξελίξεων, υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

ΔΕΗ

Συνδρομές σε διεθνείς και ελληνικούς Οργανισμούς

Κάθε χρόνο ανανεώνουν, ως εταιρεία, την εγγραφή ή εγγράφονται ως νέα μέλη σε περίπου 45 ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς. Οι συνδρομές αυτές έχουν πολλαπλά οφέλη για την εταιρεία, όπως  συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια, ομάδες εργασίας και Επιτροπές, παροχή τεχνογνωσίας μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, αλλά και εκπροσώπηση της εταιρείας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Σε αρκετούς από αυτούς η ΔΕΗ συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό τους Συμβούλιο.

Βιβλιοθήκη

Με 81 Παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, η Βιβλιοθήκη της ΔΕΗ αποτελεί ένα σπουδαίο κέντρο πληροφόρησης με περίπου 10.000 τίτλους βιβλίων, 85 τίτλους περιοδικών, εφημερίδες και σπάνιες μελέτες, οι οποίες χρονολογούνται από την ίδρυσή της. Μέσα από τη Βιβλιοθήκη, ο κάθε εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα:

 • Αγοράς και διακίνησης βιβλίων, περιοδικών, μελετών, Κανονισμών και Προτύπων (IEC, ASTM, ISO κτλ.)
 • Ηλεκτρονικής διαχείρισης επιλεγμένων ξενόγλωσσων περιοδικών με πρόσβαση μέσω του εταιρικού intranet.
 • Ηλεκτρονικής αποστολής άρθρων προεπιλεγμένων περιοδικών σε ομάδες χρηστών ανά ενδιαφέρον “Η Βιβλιοθήκη στο email σας”.
 • Πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων εθνικές και εξωτερικού μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
 • Δανεισμού βιβλίων και περιοδικών.
 • Διαδικτυακής σύνδεσης της Βιβλιοθήκης με άλλες ελληνικές Βιβλιοθήκες.

Ανάπτυξη

Στη ΔΕΗ, από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, εφαρμόζονται συστήματα αξιολόγησης, επιβραβεύοντας την καλή επαγγελματική απόδοση των εργαζομένων και ενθαρρύνοντας την προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσης.

Στη βάση λοιπόν του διαρκούς προσανατολισμού στην ανάπτυξη των ανθρώπων και στη δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης, πρόσφατα ανασχεδιάστηκε το σύστημα αξιολόγησης. Ορίστηκαν κριτήρια απόδοσης - προσαρμοσμένα στη νέα φάση μετασχηματισμού που διανύει η εταιρεία και συνδεδεμένα με το επιχειρησιακό πλάνο και τις στρατηγικές της προτεραιότητες - και αναλύονται σε συμπεριφορές/αποτελέσματα/επιδόσεις, ώστε οι εργαζόμενοι αφενός να αντιλαμβάνονται με σαφήνεια τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες που προκύπτουν από το ρόλο τους και αφετέρου να στοχεύουν στη βέλτιστη δυνατή απόδοση. Βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των εργαζομένων. Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, αναδεικνύεται το ταλέντο και τα δυνατά στοιχεία του κάθε εργαζομένου, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία επενδύει στην ενίσχυση των περιοχών προς βελτίωση μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα τεχνικών δεξιοτήτων, ημερίδες, συνέδρια, αναπτυξιακά προγράμματα ηγεσίας, αναθέσεις νέων ρόλων και project.

Στρατηγική και Δράσεις για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

H Στρατηγική της ΔΕΗ για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας είναι ευθυγραμμισμένη με τον στόχο τήρησης της κείμενης νομοθεσίας (Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και με τον στόχο της εξάλειψης ανασφαλών καταστάσεων για το σύνολο εργαζομένων και τρίτων. Πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας, η ΔΕΗ μελετά και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες συνεισφέρουν θετικά στην προστασία της Υγείας & Ασφάλειας.

Οι άξονες της Στρατηγικής της ΔΕΗ ΑΕ για την Υγεία & Ασφάλεια είναι: 

 • Η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.
 • Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.
 • Η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας εργαζομένων και τρίτων με την εξάλειψη ανασφαλών καταστάσεων. 
 • Η προαγωγή της εταιρικής κουλτούρας για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας.
 • Οι καινοτομίες σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας.

ΔΕΗ

Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε μία σύγχρονη, κερδοφόρα και υγιή επιχείρηση περνάει μέσα και από την υιοθέτηση μίας εκσυγχρονισμένης Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η ΔΕΗ, ως εισηγμένη Ανώνυμη Εταιρεία υιοθετεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές σε θέματα ανάπτυξης εταιρικής κουλτούρας και διακυβέρνησης, τα οποία αποτελούν και έναν από τους βασικότερους δείκτες για την αξιολόγησή της από τους διεθνείς επενδυτές.

Η ΔΕΗ δεσμεύεται να τηρεί τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως τη διαφάνεια και την ακεραιότητα, την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα, την τήρηση του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου και τον σεβασμό των διεθνών κανόνων δέουσας επαγγελματικής λειτουργίας και ηθικής επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Κατά συνέπεια, οι βέλτιστες πρακτικές Διακυβέρνησης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής και του επιχειρησιακού της μοντέλου, αποσκοπώντας στη δημιουργία αξίας για τους κοινωνικούς της εταίρους.

Ένδειξη της σημαντικότητας που η ΔΕΗ αποδίδει στην Εταιρική Διακυβέρνηση είναι η σύσταση «Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης» (ΓΔΝΥΕΔ), η οποία είναι επιφορτισμένη με την εισαγωγή νέων και την επικαιροποίηση υφισταμένων κανονισμών που ενσωματώνουν το ρυθμιστικό πλαίσιο και εγκαθιδρύουν ένα σύστημα αρχών και βέλτιστων πρακτικών που εξασφαλίζουν τη διαφανή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό ενίσχυσαν την Εταιρική Διακυβέρνηση μέσω της πλήρους συμμόρφωσης με το νέο νόμο περι Εταιρικής Διακυβέρνησης Ν 4706/2020 αλλά και την υιοθέτησης πολιτικών και κανονισμών πέραν όσων απαιτεί η νομοθεσία, προσεγγίζοντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και την υιοθέτηση ESG κριτηρίων. Ειδικότερα υιοθετήσανε και εφαρμόζουν:

 • Νέο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Κ.Ε.Δ., Ιούνιος 2021) του Ε.Σ.Ε.Δ.
 • Αναμορφωμένο/Επικαιροποιημενο Κανονισμό Λειτουργίας.
 • Νέες πολιτικές και Κανονισμούς Συμμόρφωσης και Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο πλαίσιο του προγράμματος Ηθικής και Συμμόρφωσης (Ethics and Compliance) της Εταιρείας.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η ΔΕΗ μεριμνά για την πλήρη νομοθετική συμμόρφωση, τη βελτίωση της οικονομικής επίδοσης και ανάπτυξής της, για την επιχειρησιακή συνέχεια έναντι όλων των πιθανών κινδύνων και βρίσκεται σε μία ευρεία φάση μετασχηματισμού, ψηφιοποίησης και βελτίωσης των διαδικασιών με στόχο την προσαρμογή και προσαρμοστικότητά της στις προσταγές της βέλτιστης διακυβέρνησης του σήμερα και του αύριο.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του αφιερώματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εργασιακό Περιβάλλον»

Δείτε όλο το αφιέρωμα