ESG+Stories

STORIES

Η ΕΛΙΝΟΙΛ στηρίζει έμπρακτα την εξέλιξη των ανθρώπων της

Η ΕΛΙΝΟΙΛ στηρίζει έμπρακτα την εξέλιξη των ανθρώπων της

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελεί την κινητήριο δύναμή της.

Συνδυάζοντας την υψηλή επιστημονική κατάρτισή με συσσωρευμένη τεχνογνωσία, βαθιά γνώση των συνθηκών της αγοράς και τη δυνατότητα να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και να εφαρμόζουν πρωτοπόρες ιδέες, οι άνθρωποι της ΕΛΙΝΟΙΛ καταφέρνουν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της και προσαρμόζουν σε αυτές τη στρατηγική της εταιρίας. Αποτελούν έτσι, το πλέον σημαντικότερο κεφάλαιο της και γι’ αυτό η ΕΛΙΝΟΙΛ μεριμνά διαρκώς για την ικανοποίηση και την ανάπτυξή τους.

Ήδη από το 1988, η εταιρική διακυβέρνηση της ΕΛΙΝΟΙΛ στηρίχτηκε σε ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών, κανονισμών και διαδικασιών με στόχο την χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία της, τη μέγιστη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση αλλά και τη δημιουργία ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, βασισμένου σ’ ένα αποκεντρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων που ενθαρρύνει τη συμμετοχικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρία εστιάζει τόσο στην ηθική και υλική ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της όσο και στην καλλιέργεια των κατάλληλων συνθηκών για τη συνεισφορά όλων στην πρόοδο της εταιρίας, ακολουθώντας μία στρατηγική ίσων ευκαιριών.

Elin

Με ξεκάθαρο προσανατολισμό στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της και στη συνολική ικανοποίησή τους, όλο το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΙΝΟΙΛ ενθαρρύνεται να εργάζεται ευσυνείδητα, ομαδικά και να λαμβάνει πρωτοβουλίες που αυξάνουν την παραγωγικότητα τους και την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους.

Η λειτουργία στη βάση της συνεργασίας καθώς και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας είναι άλλωστε θεμελιώδεις αξίες της ΕΛΙΝΟΙΛ, οι οποίες γίνονται πράξη με την πρωτοβουλία «Έχω Μία Ιδέα», μια δράση bottom up εσωτερικής επικοινωνίας που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για να ακούγονται οι απόψεις όλων των εργαζομένων. Απώτερος στόχος της ενέργειας είναι η καλλιέργεια του διαμοιρασμού ιδεών και της κουλτούρας συμμετοχικότητας, μέσα από την ενθάρρυνση των εργαζομένων να καταθέσουν τις ιδέες τους, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρίας. Εξάλλου, μέσα από οριζόντιες έρευνες ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού ανά διετία, επιδιώκεται η ουσιαστική βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών και του εργασιακού περιβάλλοντος της εταιρίας από τα ίδια τα μέλη, που αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της.

Παράλληλα, η καλλιέργεια των συνθηκών που επιτρέπουν σε κάθε μέλος του ανθρώπινου δυναμικού να αξιοποιεί και να βελτιώνει τις προσωπικές του ικανότητες, αποτελεί για την ΕΛΙΝΟΙΛ μακροχρόνια επένδυση. Για αυτό το λόγο, υλοποιεί κάθε χρόνο μία σειρά ενδοεπιχειρησιακών και εξωεπιχειρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων που διοργανώνονται είτε από συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς, είτε από στελέχη της ίδιας της εταιρίας με στόχο την κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων πάνω στις νέες τάσεις και καλές πρακτικές της αγοράς, αλλά και στις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρίας. Επιπλέον, δίνοντας έμφαση και στη σημασία της εκπαίδευσης εκτός του χώρου εργασίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έως και 70% των επιλέξιμων μεταπτυχιακών σπουδών των εργαζομένων της.

Πέραν όμως από την εκπαίδευση, η διασφάλιση υγιούς διαβίωσης και η προώθηση της ευημερίας των εργαζομένων είναι επίσης σημαντικές πτυχές του εργασιακού περιβάλλοντος της ΕΛΙΝΟΙΛ. Σε ευθυγράμμιση με τους κύριους στόχους Bιώσιμης Aνάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η εταιρία προωθεί εθελοντικές δράσεις και προγράμματα για τους εργαζόμενούς της, έτσι ώστε να βοηθήσει τη σωματική και ψυχική υγεία τους, αλλά και την ευεξία τους.

Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, η σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων τέθηκε στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων. Η ΕΛΙΝΟΙΛ ήταν από τις λίγες εταιρίες στη χώρα που ενεργοποίησαν 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Συμβουλευτικής Υποστήριξης από ειδικούς για να στηρίξει τους εργαζόμενους της στην προσπάθεια τους να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ ενθάρρυνε τα stretching breaks κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας, προσφέροντας τους πρόσβαση σε διαδικτυακή πλατφόρμα γυμναστικής.

Elin

Στην ίδια χρονική περίοδο, στάθηκε έμπρακτα δίπλα στους εργαζόμενους της, διευκολύνοντας τους στη μετακίνησή τους, έτσι ώστε να αποφεύγουν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και προσέφερε τη δυνατότητα τηλεργασίας στους γονείς παιδιών που βρίσκονταν σε τηλεκπαίδευση. Το μέτρο της τηλεργασίας εφαρμόστηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που απαιτούσε η νομοθεσία, προσεγγίζοντας το 50% στα γραφεία της ΕΛΙΝΟΙΛ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η εταιρία όμως δεν σταματά εκεί. Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, η ΕΛΙΝΟΙΛ καλλιεργεί μία εταιρική κουλτούρα που προωθεί την έννοια της εθελοντικής προσφοράς και φροντίζει ώστε οι άνθρωποί της να γίνονται αρωγοί αυτής της προσπάθειας. Βασικός πυλώνας στήριξης του εθελοντισμού στη στρατηγική της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι η διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η εταιρία διοργανώνει κάθε χρόνο εθελοντική αιμοδοσία στα κεντρικά γραφεία της στην Κηφισιά, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους συναδέλφους που το επιθυμούν, να προσφέρουν αίμα. Επίσης, οι εργαζόμενοι της εταιρίας φόρεσαν πρόσφατα το κόκκινο γιλέκο και ανέλαβαν τα πόστα των πωλητών της «σχεδίας» στην Κηφισιά, συμβάλλοντας στις προσπάθειες του περιοδικού για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό των αστέγων και κοινωνικά αποκλεισμένων συμπολιτών μας.

Ο συνδυασμός ομαδικού πνεύματος, σύμπνοιας και αγάπης για την εργασία, την εταιρία, και την κοινωνία στην ΕΛΙΝΟΙΛ, δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που σπάνια συναντάται στην αγορά. Η εταιρία συνεχίζει την προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει διαρκώς ότι το εργασιακό της περιβάλλον είναι κατάλληλο για την ανάπτυξη των ανθρώπων της και τη δική της πρόοδο σε μια μεταβαλλόμενη αγορά.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του αφιερώματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εργασιακό Περιβάλλον»

Δείτε όλο το αφιέρωμα