ESG+Stories

Γιατί οι εκθέσεις ESG δεν αντικαθιστούν την πραγματική βιωσιμότητα;

Τα 5 βήματα για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις σύμφωνα με το Harvard Business Review.
Γιατί οι εκθέσεις ESG δεν αντικαθιστούν την πραγματική βιωσιμότητα;

Οι επικεφαλής των εταιρειών αντιμετωπίζουν αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με την ανάγκη υποβολής εκθέσεων για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Παρόλο που απαιτείται περισσότερος έλεγχος των ισχυρισμών ESG, οι επικεφαλής των εταιρειών  και οι επενδυτές που επικεντρώνονται αποκλειστικά στη δημοσιοποίηση των ESG χάνουν το νόημα, σύμφωνα με το Harvard Business Review.

.

Η δημοσιοποίηση ESG χρησιμοποιεί μέτρα παραγωγής προσανατολισμένα στη διαδικασία, όπως το αν μια εταιρεία έχει πολιτική για τη διαχείριση χημικών ουσιών. Αυτές οι μετρήσεις, αν και αναγκαστικά ευρείες, δεν παρακολουθούν την απόδοση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε μια εταιρεία που έχει πολιτική διαχείρισης χημικών ουσιών και σε μια εταιρεία που έχει μια βαφή βιολογικής προέλευσης που μειώνει τη χρήση αποβλήτων και νερού (και το κόστος) και δημιουργεί νέες ευκαιρίες πωλήσεων.

Υπάρχει μια αυξανόμενη συναίνεση ότι τα θέματα ESG είναι σημαντικά για την εταιρική ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα σήμερα. Στην πραγματικότητα, η έρευνά του Harvard Business Review σχετικά με την απόδοση της επένδυσης στη βιωσιμότητα (ROSI), έχει αποδείξει ότι η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής μπορεί να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική τάφρο για τους ηγέτες των επιχειρήσεων, προωθώντας τη λειτουργική αποδοτικότητα, την καινοτομία, τη δέσμευση των εργαζομένων, την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, τον μετριασμό των κινδύνων, τη βελτίωση των πωλήσεων και άλλα στρατηγικά επιχειρηματικά οφέλη.

Ωστόσο, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της βιωσιμότητας προέρχεται από την καλή στρατηγική, την κουλτούρα, τα KPIs και την εκτέλεση. Οι μετρήσεις αναφοράς είναι το τελευταίο βήμα, όχι το πρώτο. Πώς μπορεί λοιπόν μια εταιρεία να αποφύγει το τέλμα των γνωστοποιήσεων ESG και να αναπτύξει μια ισχυρή στρατηγική βιωσιμότητας που βελτιώνει την τελική γραμμή;

Ο στρατηγικός σχεδιασμός και τα σχέδια εργασίας κάθε εταιρείας είναι διαφορετικά, αλλά υπάρχουν ορισμένα χρήσιμα εργαλεία και προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όπως αναλύει το Harvard Business Review.

Βήμα 1: Προσδιορισμός των ουσιαστικών θεμάτων ESG και των σχετικών προοπτικών των ενδιαφερομένων μερών

Το πρώτο βήμα είναι να διευρύνετε τον φακό του σχεδιασμού ώστε να συμπεριλάβετε σημαντικά θέματα ESG για τον κλάδο σας. Η εξέταση των υφιστάμενων προτύπων, όπως αυτά του Συμβουλίου Λογιστικών Προτύπων Βιωσιμότητας (SASB) ή της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων (GRI), θα παράσχει πρώτες πληροφορίες. Για παράδειγμα, η SASB θα σας πει ότι αν διευθύνετε μια βιομηχανία καταναλωτικών προϊόντων (CPG), το κλίμα, το νερό και οι εργασιακές πρακτικές είναι μεταξύ των 10 σημαντικών θεμάτων που πρέπει να διαχειρίζεστε. Θα πρέπει επίσης να ζητείται η γνώμη κρίσιμων ενδιαφερόμενων μερών, όπως οι εργαζόμενοι, οι επενδυτές, οι πελάτες, οι ρυθμιστικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών, καθώς οι γνώσεις τους μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό προτεραιοτήτων που διαφορετικά οι ηγέτες των επιχειρήσεων θα αγνοούσαν.

Η αξιολόγηση της επιχείρησης και η αξιολόγηση των ενδιαφερόμενων μερών μπορούν να συνδυαστούν σε έναν πίνακα ουσιαστικότητας, ο οποίος βοηθά στην ιεράρχηση των θεμάτων που είναι σημαντικά τόσο για τα ενδιαφερόμενα μέρη όσο και για την επιχείρηση και ενδεχομένως οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Για παράδειγμα, ένας πίνακας ουσιαστικότητας στον τομέα των CPG μπορεί να προσδιορίζει την ασφάλεια των τροφίμων ως ουσιαστικό ζήτημα ESG, το οποίο όμως είναι για όλους σημαντικό. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει τη διαχείριση του νερού ως ουσιαστικό κίνδυνο, όπου οι εταιρείες που μειώνουν τη χρήση νερού θα έχουν λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν διαταραχές στην παραγωγή που σχετίζονται με το νερό ή αντιδράσεις από ρυθμιστικές αρχές ή καταναλωτές.

Βήμα 2: Διενέργεια στρατηγικών αναλύσεων μέσω του πρίσματος ESG

Με τον πίνακα ουσιαστικότητας στο χέρι, μια ανάλυση PESTLE (πολιτική, οικονομική, κοινωνική, τεχνολογική, νομική και περιβαλλοντική) με γνώμονα τη βιωσιμότητα και στη συνέχεια μια ανάλυση SWOT (δυνατά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές) μπορεί να είναι χρήσιμα επόμενα βήματα.

Η ανάλυση PESTLE βοηθά στην κατανόηση των τάσεων ESG που σχετίζονται με τα ουσιαστικά σας θέματα. Για παράδειγμα, πώς μπορεί να επηρεάσει την επιχείρησή σας το μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου Τι είδους τεχνολογίες blockchain για τη διαχείριση βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού; Τι είδους πολιτικά καθεστώτα στις περιοχές των προμηθευτών θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αστάθεια του εφοδιασμού, τις ηθικές προκλήσεις, την εταιρική φήμη Υπάρχουν σύμβουλοι και ΜΚΟ που παρακολουθούν ενεργά αυτές τις τάσεις και θα μπορούσαν να παράσχουν ουσιαστικές πληροφορίες.

Η ανάλυση SWOT θα σας βοηθήσει να αξιολογήσετε πόσο καλά είστε σήμερα τοποθετημένοι για να διαχειριστείτε αυτά τα σημαντικά ζητήματα και τις τάσεις ESG σε όλες τις επιχειρηματικές σας μονάδες. 

Καθώς αξιολογείτε τα δυνατά και αδύνατα σημεία σας, για παράδειγμα, μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχετε ήδη αναπτύξει ένα βιώσιμο δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά η ομάδα μάρκετινγκ δεν έχει καταφέρει να το αξιοποιήσει. Καθώς εξετάζετε τον κλάδο για να εντοπίσετε τις ευκαιρίες και τις απειλές που δημιουργούνται από τα ουσιώδη ζητήματα ESG, μπορεί να παρατηρήσετε ότι όλοι οι ανταγωνιστές σας έχουν αναλάβει δεσμεύσεις για τη σταδιακή κατάργηση της πλαστικής συσκευασίας και ότι εσείς είστε ουραγός, ή ότι είστε ένας από τους λίγους με μια ελκυστική προσφορά με σήμανση άνθρακα, αλλά εξακολουθεί να είναι εξειδικευμένη και άλλοι θα μπορούσαν να σας ξεπεράσουν γρήγορα. Η ανάλυση αυτή θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πού πρέπει να εστιάσετε τις προσπάθειές σας.

Βήμα 3: Αναλύστε λεπτομερώς τον τρόπο αντιμετώπισης των επιχειρηματικών κινδύνων και ευκαιριών στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό

Για παράδειγμα, αν η χρήση νερού αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την επιχείρησή σας, θα πρέπει να κατανοήσετε πού υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι στην αλυσίδα εφοδιασμού σας και να διερευνήσετε πιθανές λύσεις. Θα πρέπει να καθορίσετε τη μελλοντική κατάσταση που θα θέλατε να επιτύχετε και τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσετε εκεί. Εάν χρησιμοποιείτε πολύ νερό σε εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται σε περιοχές με προβλήματα ποσότητας και ποιότητας νερού, ακραία καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, καθώς και κακοδιαχειριζόμενες απολήψεις νερού που απειλούν τα τοπικά αποθέματα νερού, τότε θα πρέπει να διερευνήσετε στρατηγικές όπως η διατήρηση της λεκάνης απορροής και τεχνολογίες και διαδικασίες που μειώνουν το δικό σας υδάτινο αποτύπωμα.
Στη συνέχεια, καθορίστε στόχους και βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs): Πόση μείωση του νερού είναι απαραίτητη, πόση είναι εφικτή και ποιο είναι το σχέδιο δράσης σας; Θα πρέπει να κατανοήσετε τις τρέχουσες επιδόσεις σας όσον αφορά τη χρήση νερού, να συγκρίνετε τις επιδόσεις σας με τους ανταγωνιστές, να διερευνήσετε τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τη χρήση νερού και να απευθυνθείτε σε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως ΜΚΟ, κοινοτικές ομάδες και ρυθμιστικές αρχές που ασχολούνται με το νερό στις περιοχές λειτουργίας σας.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα περισσότερα πρότυπα υποβολής εκθέσεων και γνωστοποιήσεων έχουν βασισμένους σε διαδικασίες KPIs. Για να βελτιώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι εταιρείες πρέπει να αναπτύξουν δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων και επιπτώσεων (τους οποίους μπορούν αργότερα να αντιστοιχίσουν στις μετρήσεις αναφοράς). Για παράδειγμα, ας πούμε ότι μια εταιρεία στοχεύει στη βελτίωση της πολυμορφίας και της ενσωμάτωσης. Μπορεί να προσλάβει έναν επικεφαλής υπεύθυνο για την πολυμορφία, το οποίο αποτελεί εισροή, να δημοσιεύσει μια πολιτική για την πολυμορφία, την ισότητα και τη συμπερίληψη, το οποίο αποτελεί εκροή, και να εκπαιδεύσει 50 άτομα στην πολυμορφία και τη συμπερίληψη, επίσης εκροή. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που προκύπτουν από αυτές τις εισροές - π. χ. 20% έγχρωμοι διευθυντές ή 100% μισθολογική ισότητα.

Η αξιολόγηση του αντίκτυπου αυτών των αποτελεσμάτων θα απαιτήσει από την εταιρεία να καθορίσει ποια κατάσταση είναι απαραίτητο να επιτευχθεί για να είναι ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς και να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για την εταιρεία, όπως αυξημένη παραγωγικότητα και δημιουργικότητα. Οι οργανωτικοί δείκτες ESG θα πρέπει να συνδέονται με την επιχειρηματική στρατηγική και να παρέχουν λογοδοσία για την εκτελεστική ηγεσία καθώς και για το προσωπικό.

Ενσωματώστε αυτούς τους στόχους και τις στρατηγικές ESG στη βασική επιχειρηματική σας στρατηγική. Χρησιμοποιώντας το νερό στα εργοστάσιά σας, ως παράδειγμα, είναι πιθανό να έχετε γενικούς στόχους που σχετίζονται με την ποιοτική λειτουργία των εν λόγω εργοστασίων, σε σχέση με το λειτουργικό κόστος, την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις κεφαλαίου κ.λ.π. Η επένδυση στην καλύτερη διαχείριση των υδάτων μπορεί να μειώσει το κόστος (λιγότερο νερό εισέρχεται, λιγότερα απόβλητα εξέρχονται, λιγότερες πιθανές διακοπές λειτουργίας του εργοστασίου λόγω έλλειψης νερού) και να βελτιώσει τις επιδόσεις (καλύτερη φήμη και σχέσεις με την κοινότητα και τους εμπλεκόμενους).

Βήμα 4: Δημιουργία δομής διακυβέρνησης με επίκεντρο την ESG

Η αλλαγή είναι δύσκολη. Όπως συμβαίνει με κάθε μετασχηματιστική διαδικασία - και η βιωσιμότητα είναι μετασχηματιστική - η κουλτούρα, η διακυβέρνηση και τα κίνητρα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα για να είναι επιτυχημένα. Ένα πρώτο βήμα είναι οι Δείκτες Συμπεριφοράς σε ολόκληρο τον οργανισμό, οι οποίοι υπογράφονται από το διοικητικό συμβούλιο, να υποστηρίζονται από την εκτελεστική ηγεσία και να περιλαμβάνονται στα σχέδια εργασίας και στις αμοιβές του προσωπικού.

Τα περισσότερα θέματα ESG είναι διατμηματικά

Από την άποψη της διακυβέρνησης, η ηγεσία του διοικητικού συμβουλίου με τη μορφή επιτροπής βιωσιμότητας, μιας διατμηματικής επιτροπής βιωσιμότητας σε εκτελεστικό επίπεδο και διατμηματικών επιτροπών σε επίπεδο διοίκησης θα είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των σχεδίων, καθώς τα περισσότερα θέματα ESG είναι διατμηματικά.

Ένας επικεφαλής υπεύθυνος βιωσιμότητας (chief sustainability officer), ιδανικά αναφερόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με εξουσία αλλά και ευθύνη (συνήθως έχουν πολύ από το δεύτερο και καθόλου από το πρώτο) μπορεί να βοηθήσει στον συντονισμό σε ολόκληρη την εταιρεία και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των επιχειρηματικών μονάδων, λειτουργώντας ως κέντρο αριστείας ESG με πρόσβαση στην τελευταία σκέψη, τεχνολογίες και εργαλεία. Ο CSO μπορεί να συνεργαστεί με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και την εκτελεστική ηγετική ομάδα για την οικοδόμηση μιας κουλτούρας βιωσιμότητας σε ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της επιτροπής βιωσιμότητας και των ρόλων πρεσβευτών ως μέρος της επιταχυνόμενης ανάπτυξης. Οι συμβατικές τεχνικές ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον σκοπό και την κουλτούρα της εταιρείας, γεγονός που είναι πιθανό να έχει το πρόσθετο όφελος της βελτίωσης της πρόσληψης, της διατήρησης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Ο CSO θα συνεργάζεται επίσης στενά με τα οικονομικά, τις προμήθειες, τους διαχειριστές εμπορικών σημάτων και τις άλλες βασικές επιχειρηματικές μονάδες για να τις υποστηρίξει στην επίτευξη των οργανωτικών δεικτών ESG.

Βήμα 5. Κατανόηση και παρακολούθηση της απόδοσης της επένδυσης βιωσιμότητας (ROSI)

Οι επιχειρήσεις που δεν διαχειρίζονται σωστά το τελικό αποτέλεσμα δεν παραμένουν στην αγορά. Γιατί, λοιπόν, οι περισσότερες εταιρείες δεν παρακολουθούν την απόδοση των επενδύσεών τους στη βιωσιμότητα; Προκειμένου να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων και να οικοδομήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων πρέπει να αρχίσουν να παρακολουθούν τις οικονομικές αποδόσεις, άυλες (π. χ. μετριασμός κινδύνων, δέσμευση εργαζομένων) και απτές (π. χ. λειτουργική αποδοτικότητα, πωλήσεις) που συνδέονται με την ενσωματωμένη στρατηγική τους για τη βιωσιμότητα. Μια σημαντική έλλειψη, για παράδειγμα, είναι ότι το γραφείο του οικονομικού διευθυντή δεν παρακολουθεί το αποφευγόμενο κόστος (π. χ. εξοικονόμηση από τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα αυτοκινήτων σε νέα αυτοκίνητα ή από τη μη διακοπή λειτουργίας των εργοστασίων λόγω έλλειψης νερού). Αυτό σημαίνει αξιολόγηση των πιθανών οφελών με τη χρήση ενός μοντέλου, όπως το ROSI ανοικτού κώδικα του NYU Stern, ανάπτυξη σημείων αναφοράς και παρακολούθηση των οικονομικών επιδόσεων με την πάροδο του χρόνου.

Αυτό αναμένεται να βελτιώσει την ανάλυση της προβλεπόμενης απόδοσης επένδυσης κεφαλαίου που σχετίζεται με τις επενδύσεις κεφαλαίου που σχετίζονται με το ESG και να διευκολύνει την επίτευξη εσωτερικών ποσοστών. Σε συνεργασία με την εταιρεία ενδυμάτων Eileen Fisher και την εταιρεία μπαχαρικών McCormick, για παράδειγμα, εντοπίσαμε 1,8 εκατ. δολάρια και 6 εκατ. δολάρια αντίστοιχα όσον αφορά τα οφέλη που σχετίζονται με τις κυκλικές πρακτικές και τη βιώσιμη προμήθεια.

Οι μάρκες B2C με βιώσιμες προσφορές θα επιβραβεύονται από τους καταναλωτές και οι μάρκες B2B μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες να παρέχουν βιώσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Σε συνεργασία με την IRI, μια εταιρεία ερευνών αγοράς που συλλέγει όλα τα δεδομένα γραμμικού κώδικα για τις πωλήσεις καταναλωτικών συσκευασμένων προϊόντων (CPG) στις ΗΠΑ, διαπιστώσαμε ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά με αειφορία θα αποφέρουν το 32% της ανάπτυξης των CPG το 2021, ενώ θα απολαμβάνουν πριμοδοτήσεις 30% κατά μέσο όρο. Ανακαλύψαμε επίσης ότι τα μισά από όλα τα νέα προϊόντα CPG το 2021 θα έχουν κάποιο χαρακτηριστικό αειφορίας (π. χ. καθαριστικά με βάση τα φυτά, βιώσιμες σούπες).

Ανταποκρινόμενες σε αυτές τις τάσεις, οι περισσότερες εταιρείες CPG, συμπεριλαμβανομένων των Unilever, Nestle, General Mills, PepsiCo και Coca-Cola, πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της διατροφικής αξίας των προϊόντων τους.

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας

Η βιωσιμότητα είναι η νέα ψηφιοποίηση, αλλά με ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα. Πάρτε την κλιματική αλλαγή: Τα τέλη χρεώνονται για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι επενδυτές ζητούν την αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων και τιμωρούν τις εταιρείες με υψηλά ποσοστά εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η αστάθεια των τιμών της ενέργειας αυξάνει το κόστος των πωλούμενων αγαθών και οι εταιρείες και οι καταναλωτές επιδιώκουν να ανταμείψουν τις εταιρείες και τα προϊόντα που είναι θετικά ως προς τον άνθρακα. Το 2021, για παράδειγμα, τα καταναλωτικά συσκευασμένα προϊόντα με σήμανση άνθρακα αντιπροσώπευαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις, δύο χρόνια μετά την εισαγωγή τους!

Οι εταιρείες που θέλουν να κερδίσουν στις αγορές τους θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να πραγματοποιήσουν αυτό το όνειρο εάν ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, διαχειριστούν σωστά την εφαρμογή και τους δείκτες ESG και παρακολουθήσουν τις αποδόσεις των επενδύσεών τους στη βιωσιμότητα. Η ελεγχόμενη υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα δημοσιοποίησης θα είναι το κερασάκι στην τούρτα.
 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ