ESG+Stories

Η μετατόπιση του επενδυτικού κεφαλαίου λόγω ESG ανησυχεί τις εταιρείες για πιθανή κατακρήμνιση της μετοχής τους

Τι γίνεται με τις εταιρείες που δεν είναι πρωτοπόρες στον τομέα του ESG; Πόσο μεγάλο κίνδυνο αντιμετωπίζουν; Θα δουν τους βασικούς μετόχους να αποχωρούν και τις τιμές των μετοχών να πέφτουν;
Η μετατόπιση του επενδυτικού κεφαλαίου λόγω ESG ανησυχεί τις εταιρείες για πιθανή κατακρήμνιση της μετοχής τους

Μία μεγάλη μετατόπιση κεφαλαίου συμβαίνει λόγω ESG, με τους επενδυτές να αποεπενδύουν, να δεσμεύονται για νέες επενδυτικές στρατηγικές και να ανακατανέμουν κεφάλαια σε λιγότερο επικίνδυνες, πιο προωθημένες επιλογές ESG.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακατανομή κεφαλαίου από τη Βιομηχανική Επανάσταση», δήλωσε πρόσφατα ο Nicholas Stern στους Financial Times. Ο Stern, ένας ακαδημαϊκός με επιρροή στα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής, δεν είναι ο μόνος που σκέφτεται έτσι.

Περισσότερα από 1.480 ιδρύματα έχουν δεσμευτεί δημοσίως για τουλάχιστον κάποια μορφή αποεπένδυσης από τα ορυκτά καύσιμα, αντιπροσωπεύοντας ένα τεράστιο ποσό 39,2 εκατ. δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Το People's Pension αποεπενδύει 226 εκατ. λίρες Αγγλίας (304 εκατ. δολάρια) από εταιρείες που δεν πληρούν τα πρότυπα ESG. Και μια πρόσφατη έρευνα της PwC αποκάλυψε ότι οι μισοί επενδυτές είναι έτοιμοι να αποεπενδύσουν, εάν οι εταιρείες αποτύχουν να αντιμετωπίσουν το ESG.

Οι δημιουργοί του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση μπορούν σίγουρα να λάβουν κάποια εύσημα για την έναρξη αυτής της μετάβασης. Απλώς με την απαίτηση υπολογισμού και γνωστοποίησης του κινδύνου, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό για τη Γνωστοποίηση της Βιώσιμης Χρηματοδότησης (SFDR), οι επενδυτές ενημερώνονται για τον οικονομικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τα θέματα ESG στις τιμές των μετοχών και τις αποδόσεις τους.

Ορισμένες εταιρείες - αυτές που είναι πρωτοπόρες στον τομέα των ESG, σε έναν πράσινο τομέα ή μέρος της πράσινης επανάστασης - πιθανότατα δεν θα έχουν έλλειψη επενδύσεων. Τι γίνεται όμως με τις εταιρείες που δεν βρίσκονται σε τέτοια θέση; Πόσο μεγάλο κίνδυνο αντιμετωπίζουν; Θα δουν τους βασικούς μετόχους να αποχωρούν και τις τιμές των μετοχών να πέφτουν;

Πώς να προσδιορίσετε το επίπεδο κινδύνου του επενδυτή

Μέρος της δουλειάς της ομάδας επενδυτικών σχέσεων σε αυτή τη νέα εποχή του ESG είναι η κατανόηση του κινδύνου αποεπένδυσης των μετόχων. Το 91% των ευρωπαίων επενδυτών έχουν πολιτική σε επίπεδο εταιρείας για υπεύθυνες επενδύσεις ή θέματα ESG. Και οι πρόσφατες αλλαγές σε αυτές τις πολιτικές, οι οποίες προήλθαν από την απαίτηση του SFDR για ανοιχτό/σκούρο πράσινο χαρακτηρισμό και τις γνωστοποιήσεις των δυσμενών επιπτώσεων, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις σχετικά με τις τρέχουσες επενδύσεις τους. Δεν είναι μόνο τα ταμεία ESG που αξιολογούν σήμερα τα κριτήρια ESG.

«Ακόμη και αν μιλάτε με τους διαχειριστές κεφαλαίων ετησίως και αισθάνεστε σίγουροι ότι κατανοείτε τα σχέδιά τους, η στρατηγική τους μπορεί να αλλάξει σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον, ιδίως καθώς οι δεσμεύσεις που δίνουν οι θεσμικοί επενδυτές διαχέονται προς τα κάτω» αναφέρει η Audra Walton, επικεφαλής του τμήματος ESG στο CMi2i.

Η ανάλυση κινδύνου είναι η πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, την οποία μπορείτε να κάνετε μόνοι σας ή να αναθέσετε σε εξωτερικούς συνεργάτες. Για να αναλύσετε τον κίνδυνο, θα πρέπει να εξετάσετε τι πραγματικά κάνουν -και όχι τι λένε- οι επενδυτές σας, ανά αμοιβαίο κεφάλαιο, καθώς αυτός είναι ο μόνος αληθινός δείκτης της μελλοντικής συμπεριφοράς τους, σύμφωνα με την ίδια.

Οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση μιας τέτοιας συμπεριφοράς θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πράγματα όπως ο κίνδυνος άνθρακα στο χαρτοφυλάκιό τους σε σύγκριση με το δικό σας, τα επίπεδα αμφισβήτησης στο χαρτοφυλάκιό τους σε σύγκριση με το δικό σας, τα αποτελέσματα διακυβέρνησης στο χαρτοφυλάκιό τους σε σύγκριση με το δικό σας, καθώς και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ως υπογράφοντες μια παγκόσμια συμφωνία, όπως η Πρωτοβουλία Διαχειριστών Ενεργητικού Καθαρού Μηδενικού Ποσού ή η Climate 100+, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε αντίθεση ή σε ευθυγράμμιση με τις δικές σας δεσμεύσεις. Πρόσθετες χρηματοοικονομικές μετρήσεις που συγκρίνουν την απόδοσή σας με το χαρτοφυλάκιο του ταμείου θα βοηθούσαν στην παροχή μιας ακόμη πιο ολοκληρωμένης εικόνας ως προς το ποιος είναι δυνητικά πιθανό να εκποιηθεί.

«Κάνοντας αυτό ανά αμοιβαίο κεφάλαιο σε ολόκληρη τη βάση των μετόχων σας, θα είστε σε θέση να ομαδοποιήσετε τα κεφάλαια ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου και να μεταβιβάσετε στη διοίκηση ποιο ποσοστό των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία (ή του ελεύθερου διακινούμενου κεφαλαίου) θα μπορούσε ενδεχομένως να πωληθεί στο εγγύς μέλλον λόγω ασυμφωνίας ως προς την ESG ή/και την απόδοση» σχολιάζει.

Πώς να βρείτε την καλύτερη δυνατή επένδυση

Η προληπτική εξεύρεση επενδυτών που ευθυγραμμίζονται με την εταιρεία σας σε μια ευρεία γκάμα μετρήσεων, συμπεριλαμβανομένης του ESG (αυτό που αποκαλούμε βέλτιστη προσαρμογή), όχι μόνο θα βοηθήσει στην προστασία από τον κίνδυνο πώλησης από τους τρέχοντες επενδυτές, αλλά και στη δημιουργία ζήτησης για τη μετοχή σας και θα ενισχύσει τη δίκαιη αποτίμηση της αγοράς.

«Αυτό μπορεί να γίνει με τη λήψη ενός συνόλου μετρήσεων παρόμοιων με εκείνες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κινδύνου σε όλη τη βάση των μετόχων σας και την αντιστροφή τους για την αξιολόγηση των κεφαλαίων που δεν έχουν ακόμη επενδύσει σε εσάς, αλλά θα μπορούσαν να επενδύσουν. Για να δημιουργήσετε τον αρχικό κατάλογο εκείνων που δεν έχουν επενδύσει σε εσάς αλλά θα μπορούσαν να επενδύσουν, ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι να βρείτε εκείνους που έχουν επενδύσει στους ομολόγους σας, τον τομέα, την περιοχή ή την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει στη συνέχεια να αφαιρέσετε τα κεφάλαια που έχουν ήδη επενδυθεί και εκείνα για τα οποία δεν είστε επιλέξιμοι λόγω τοποθεσίας, μεγέθους κ.λ.π. Σε αυτό το στάδιο απαιτείται ακριβής αναφορά ταυτοποίησης των μετόχων σε επίπεδο ταμείου, διαφορετικά μπορεί να καταλήξετε να στοχεύετε στους τρέχοντες επενδυτές σαν να μην είχαν επενδύσει» επισημαίνει η κα Walton.

Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μπορείτε να εφαρμόσετε τις μετρήσεις ESG για να προσδιορίσετε ποιοι είναι οι επενδυτές που σας ταιριάζουν καλύτερα. Η σύγκριση του εαυτού σας με τα αμοιβαία κεφάλαια σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία δεδομένων θα δώσει μια πολύ σαφή ένδειξη για το με ποια αμοιβαία κεφάλαια είστε ευθυγραμμισμένοι και με ποια όχι.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ