ESG+Stories

Οι 5 πυλώνες για να επιτευχθεί πρόoδος στις στρατηγικές ESG

Οι εταιρείες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα και να αφιερώσουν πόρους σε προγράμματα ESG και να κωδικοποιήσουν την πολιτική και τις διαδικασίες στην εταιρική κουλτούρα.
Οι 5 πυλώνες για να επιτευχθεί πρόoδος στις στρατηγικές ESG

Οποιοσδήποτε οργανισμός που τρέχει πρόγραμμα ESG θα παραδεχόταν ότι η συγκέντρωση, ανάλυση και ανταλλαγή των μετρήσεων δεν είναι εύκολο εγχείρημα.

.

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον κλάδο, οι υπολογισμοί για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και μόνο μπορεί να προκαλέσουν ίλιγγο στην κατανόηση. Αυτή η πολυπλοκότητα, σε συνδυασμό με το επίπεδο διαφάνειας που απαιτούν οι επενδυτές, το κοινό - και πιθανότατα στο εγγύς μέλλον, οι ρυθμιστικές αρχές - μπορεί να προκαλέσει εκφοβισμό στην αποκάλυψη, ειδικά όταν η επιχείρηση μπορεί να μην έχει το κατάλληλο πρόγραμμα.

Η ανάγκη για διαφανή και ακριβή δεδομένα ESG είναι σαφής, και χωρίς αυτά, οι οργανισμοί θα μπορούσαν να υποστούν τις συνέπειες μιας αμαυρωμένης φήμης του εμπορικού σήματος, οικονομικών ζημιών ή ρυθμιστικών μέτρων. Η «διαφάνεια» και η «ακρίβεια» είναι κρίσιμες λέξεις, γιατί χωρίς δέσμευση για διαφάνεια και ακρίβεια των δεδομένων, οι εταιρείες μπορεί να καταλήξουν να «ξεπλένουν» τις προσπάθειές τους στον τομέα των ESG.

Το «πράσινο» ξέπλυμα είναι η παραπληροφόρηση που διαδίδεται από έναν οργανισμό προκειμένου να παρουσιάσει μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη δημόσια εικόνα. Και αυτό συμβαίνει συχνά.

Σύμφωνα με την Karen Alonardo, αντιπρόεδρο της ESG Solutions στη NAVEX, αμερικανική εταιρεία διαχείρισης κινδύνων, συμμόρφωσης και ESG, για την αποφυγή του greenwashing απαιτείται δέσμευση από τον οργανισμό να αποκαλύπτει με ειλικρίνεια τις μετρήσεις ESG, ακόμη και όταν η αλήθεια μπορεί να είναι δυσάρεστη. «Η παραδοχή ότι οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους ή ότι η πολυμορφία δεν υπάρχει σε όλο τον οργανισμό μπορεί να προκαλέσει κάποιες αρχικές αντιδράσεις - αλλά εφόσον υπάρχει δέσμευση και πρόοδος στη βελτίωση αυτών των μετρήσεων, οι εταιρείες μπορούν να αντέξουν αυτή την καταιγίδα» αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο της.

«Είναι προς το συμφέρον όλων των εταιρειών να καθιερώσουν ένα αξιόπιστο και αξιόλογο πρόγραμμα ESG. Για να αποφύγουν οι επιχειρήσεις το «πράσινο» ξέπλυμα και να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στα δεδομένα και τις γνωστοποιήσεις ESG, οι εταιρείες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα και να αφιερώσουν πόρους σε προγράμματα ESG και να κωδικοποιήσουν την πολιτική και τις διαδικασίες στην εταιρική κουλτούρα» συμπληρώνει.

Η ίδια συμβουλεύει τις εταιρείες να παρακολουθούν τη βιωσιμότητα και την πρόοδο του προγράμματος ESG μέσα από 5 πυλώνες.

Ιχνηλασιμότητα

Σύμφωνα με την ίδια, όσον αφορά τις διάφορες πηγές δεδομένων ESG, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να μπορούν να εντοπιστούν στην πηγή. Για παράδειγμα, αξιόπιστες περιβαλλοντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενέργειας και νερού από μια επιχείρηση πρέπει να συγκεντρώνονται από τον πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και να αναφέρονται με ακρίβεια, εξασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα των πληροφοριών αυτών. Κατά τον υπολογισμό των επιπτώσεων των ESG από τρίτους, είναι σημαντικό οι πληροφορίες να προέρχονται απευθείας από τους προμηθευτές και οι προσδοκίες διαφάνειας να τίθενται και να κοινοποιούνται τακτικά.

Η συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών με ακρίβεια απαιτεί εξειδικευμένους πόρους και επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από μια αυτοματοποιημένη λύση λογισμικού. Αν και οι υπολογισμοί αυτοί μπορούν να παρακολουθούνται και να ολοκληρώνονται χειροκίνητα, αυτό αφήνει περιθώρια για ανθρώπινα λάθη και δεν είναι επεκτάσιμο καθώς μια επιχείρηση αναπτύσσεται (ή δεν είναι εφικτό για οργανισμούς μεγάλων επιχειρήσεων).

Η χειροκίνητη παρακολούθηση αφαιρεί επίσης πολύτιμους πόρους και εύρος ζώνης από πιο στρατηγικές επιδιώξεις - η αυτοματοποίηση όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο και εξορθολογίζει τους πόρους, αλλά παρέχει πιο ακριβείς αναφορές και μπορεί να αποδώσει γρήγορα την επένδυση από την αγορά λογισμικού.

Επαναληψιμότητα

Τα προγράμματα ESG είναι συνεχή και επαναλαμβανόμενα και, ως εκ τούτου, η επαναληψιμότητα είναι το κλειδί, όπως σημειώνει η κα Alonardo. Κάθε επιτυχημένη πρωτοβουλία ESG πρέπει να είναι σε θέση να κλιμακώνεται και να επεκτείνεται ανάλογα με τις ανάγκες- καθώς μια επιχείρηση αναπτύσσεται ή έρχονται στο προσκήνιο ρυθμιστικές δράσεις, η ύπαρξη ενός πλαισίου που μπορεί να προσαρμοστεί στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα είναι απαραίτητη.

Η επαναληψιμότητα αναφέρεται συγκεκριμένα στην εφαρμογή μιας επεκτάσιμης λύσης που μπορεί να συλλέγει σχετικά δεδομένα και να συγκεντρώνει τα ευρήματα σε εύπεπτη μορφή. Η τακτική εφαρμογή της βελτιώνει τη δυνατότητα βελτίωσης με τη χρήση παρόμοιων μετρήσεων, ενώ η ευθυγράμμιση με τα πρότυπα καθιστά την υποβολή εκθέσεων ESG μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία για τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και τα τρίτα μέρη. Η ίδια δίνει το παράδειγμα ότι εάν μία εταιρεία κατασκευάζει προϊόντα που απαιτούν πολλούς προμηθευτές, η διασφάλιση ότι η αλυσίδα εφοδιασμού λειτουργεί επίσης ηθικά και υπεύθυνα αποτελεί ζωτικό κομμάτι του ESG αφηγήματος.

Υπάρχουν πολλά βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες κατά την αντιμετώπιση των ESG, και πολλά από αυτά περιλαμβάνουν την εμπέδωση αυτών των αξιών στην εταιρική κουλτούρα και την αφιέρωση πόρων για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου. Η επαναληψιμότητα επιτρέπει στους διορισμένους επικεφαλής να αναπτύσσουν και να κλιμακώνουν τα προγράμματα ESG καθώς οι στόχοι επιτυγχάνονται ή επαναπροσδιορίζονται και οι κανονιστικές απαιτήσεις αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Λογοδοσία

Για όσους παρακολουθούν προσεκτικά το χώρο των ESG, η λογοδοσία έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Πολλοί κορυφαίοι οργανισμοί έχουν ανακοινώσει ότι ποικίλα επίπεδα αμοιβών θα συνδέονται με μετρήσεις ESG. Πρόσφατα, η Mastercard ανακοίνωσε ότι συνδέει όλες τις αμοιβές των εργαζομένων με στόχους ESG, ενώ ορισμένοι άλλοι οργανισμοί, όπως η Apple, η McDonald's και η Chipotle, ανακοίνωσαν ότι οι μεταβλητές αμοιβές των στελεχών θα συνδέονται επίσης με μετρήσεις ESG. Αυτό θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στη συνολική εταιρική κουλτούρα, στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου την αποστολή της δημιουργίας μιας πιο βιώσιμης και ηθικής επιχείρησης. Όπως σημειώνεται σε πρόσφατη έρευνα της PwC, «υπάρχει ο κίνδυνος να πετύχουμε το στόχο αλλά να χάσουμε το νόημα. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι μια τράπεζα που επικεντρώνεται στη μείωση του δικού της αποτυπώματος άνθρακα, ενώ η μεγαλύτερη επίδραση που θα μπορούσε να έχει στη μείωση των εκπομπών είναι η αλλαγή της προσέγγισής της στη χρηματοδότηση εταιρειών που εκπέμπουν άνθρακα. Υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης των κινήτρων. Η έρευνα δείχνει ότι η παροχή κινήτρων για φιλοκοινωνικούς στόχους μπορεί να υπονομεύσει τα εσωτερικά κίνητρα».

Συγκρισιμότητα

Η συγκρισιμότητα είναι σημαντική ως μέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης έναντι των ανταγωνιστών μίας επιχείρησης, ώστε να καθορίσει η διοίκηση πού θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες.

Επί του παρόντος, αυτό είναι δύσκολο να γίνει λόγω των διαφορετικών προτύπων και ενός μη ρυθμισμένου τοπίου για τη δημοσιοποίηση. Ωστοσο αυτό αναμέται να αλλάξει καθώς στο εγγύς μέλλον θα έρθουναναγκαίες κανονιστικές απαιτήσεις για τη δημοσιοποίηση, οι οποίες θα παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη συγκρισιμότητα. Τα προγράμματα ESG βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας σε όλο τον κόσμο και μια πραγματική σύγκριση μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά όλα ξεκινούν με τη συλλογή και τη διάδοση πληροφοριών, ακολουθούμενη από τον καθορισμό στόχων και την ανάλογη πρόοδο.

Οι υπεύθυνοι για την εποπτεία των ESG θα πρέπει να ενημερώνονται για τις σχετικές ειδήσεις και να αναζητούν ενεργά πληροφορίες από παρόμοιες επιχειρήσεις.

Γνώση

Η αποτυχία διαχείρισης των ESG αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για μία επιχείρηση. Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να σκεφτόμαστε ολιστικά για το ESG, καθώς τα κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα διακυβέρνησης (έλλειψη ποικιλομορφίας, ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ακατάλληλη διακυβέρνηση δεδομένων κ. λπ. ) έχουν μακροχρόνιες και επιζήμιες επιπτώσεις στην επιχείρηση. Εν ολίγοις, η διαχείριση ενός προγράμματος ESG δεν αφορά μόνο την περιβαλλοντική πτυχή- παρόλο που η υποβολή εκθέσεων για τα αέρια του θερμοκηπίου είναι επιτακτική ανάγκη, άλλες κοινωνικές πτυχές και πτυχές της διακυβέρνησης είναι εξίσου κρίσιμες για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και την προετοιμασία για τις γνωστοποιήσεις ESG.

Η Karen Alonardo συμβουλεύει ότι η συγκρότηση μιας διατμηματικής ομάδας και η ανάθεση της διακυβέρνησης του προγράμματος ESG σε ειδικό τμήμα θα ρίξει φως στο που πρέπει να επικεντρωθούν οι στόχοι, πού υπάρχει επιτυχία και πρόοδος, και θα καθιερώσει σταθερά αυτές τις προτεραιότητες στην οργανωτική κουλτούρα.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ