ESG+Stories

Οι μισοί εργαζόμενοι θεωρούν το ESG ως ένα τικάρισμα κουτιών 

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα το 50% των εργαζομένων θεωρούν τo ESG απλώς ως μια άσκηση συμπλήρωσης κουτιών, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικά επίπεδα αποδέσμευσης και αδιαφορίας των εργαζομένων για αυτή τη σημαντική δραστηριότητα.
Οι μισοί εργαζόμενοι θεωρούν το ESG ως ένα τικάρισμα κουτιών 

Το 50% των εργαζομένων θεωρούν τo ESG απλώς ως μια άσκηση συμπλήρωσης κουτιών, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικά επίπεδα αποδέσμευσης και αδιαφορίας των εργαζομένων για αυτή τη σημαντική δραστηριότητα, σύμφωνα με  μια νέα έρευνα της EcoOnline, μιας κορυφαίας τεχνολογικής πλατφόρμας για ασφαλέστερους χώρους εργασίας.

.

Τα ευρήματα από έρευνα για τo ESG (περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση) που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2022 μεταξύ 124 επιχειρήσεων διαπίστωσαν επίσης ότι μια σημαντική μειοψηφία επιχειρήσεων δεν υποβάλλει ενεργά εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα και τις επιδόσεις ESG, με το 42% των συμμετεχόντων στην έρευνα να αποκαλύπτουν ότι ο οργανισμός τους δεν διαθέτει επί του παρόντος σύστημα υποβολής εκθέσεων.

Η υποβολή εκθέσεων ESG είναι η δημοσίευση δεδομένων με σκοπό την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων ESG ενός οργανισμού και την ενίσχυση της διαφάνειας για τους επενδυτές και τους πελάτες. Συνήθως περιλαμβάνει ποιοτικές γνωστοποιήσεις σχετικών και επειγόντων θεμάτων που αφορούν τους τρεις πυλώνες των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών πρακτικών, καθώς και ποσοτικές μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών.

Καθώς αυξάνεται η ζήτηση για σαφή και διαφανή δημοσιοποίηση μακροπρόθεσμων στρατηγικών ESG, η υποβολή εκθέσεων ESG αποτελεί ολοένα και πιο σημαντικό εργαλείο για τους οργανισμούς προκειμένου να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανησυχίες για το κλίμα, την κοινωνία, την κουλτούρα και τη συμμόρφωση.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων αισθάνεται ότι η οργανωτική πίεση για την αναφορά δεδομένων ESG έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία τρία χρόνια, με την περιβαλλοντική δραστηριότητα να σημειώνεται ως η υψηλότερη προτεραιότητα (67%).

Ωστόσο, παρά τις προσδοκίες αυτές για μεγαλύτερη διαφάνεια, τα δύο τρίτα των εργαζομένων που απάντησαν στην έρευνα (66,7%) ισχυρίστηκαν ότι ο οργανισμός τους δεν συντάσσει δημόσια διαθέσιμη ετήσια έκθεση ESG ή βιωσιμότητας. 

Αυτό υποδηλώνει μια ανησυχητική έλλειψη σαφήνειας σχετικά με την εκτέλεση και την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ESG μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. Με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι η πίεση για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το περιβάλλον (80%), την κοινωνία (76%) και τη διακυβέρνηση (73%) θα αυξηθεί κατά το επόμενο έτος, όσοι δεν κάνουν την επένδυση τώρα θέτουν τον εαυτό τους σε οικονομικό και κανονιστικό κίνδυνο.

Οι οργανισμοί που είναι προσανατολισμένοι στο μέλλον και προνοητικοί αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να ενσωματώσουν τις εκτιμήσεις για τα ESG στην επιχειρηματική στρατηγική και το όραμά τους.

Αντανακλώντας την αξία μιας ισχυρής στρατηγικής ESG για την τελική γραμμή της επιχείρησης, η έρευνα δείχνει ότι το 69% των εργαζομένων πιστεύει ότι όπου υπάρχει ισχυρή μέτρηση και υποβολή εκθέσεων ESG, αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στις επιδόσεις του οργανισμού τους.

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν επίσης πιέσεις από εξωτερικούς παράγοντες, με την αυξανόμενη προσδοκία του κοινού ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κοινωνικοοικονομική ανισότητα και η κλιματική αλλαγή.

Το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στην έρευνα (30%) ονόμασε τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους επενδυτές ως σημαντική πηγή πίεσης προς τον οργανισμό τους για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα βιωσιμότητας και ESG. Ωστόσο, η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι η μεγαλύτερη πηγή πίεσης προέρχεται από τους πελάτες, με το 31,5% να συμφωνεί ότι οι πελάτες παίζουν ζωτικό ρόλο στο να θέσουν τις εταιρείες προ των ευθυνών τους για την κλιματική κρίση.

Καθώς η βρετανική κυβερνητική νομοθεσία και οι επίσημοι κανονισμοί γίνονται πιο αυστηροί και οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών αυξάνονται, υπάρχει αυξανόμενη απαίτηση για τις εταιρείες να γνωστοποιούν τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις τους σε θέματα ESG με ειλικρινή και άμεσο τρόπο. Οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι και οι επενδυτές θέλουν να γνωρίζουν τι πρεσβεύει ο οργανισμός και πόσο αφοσιωμένος είναι στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Αυτό εισάγει το επόμενο πρόβλημα με τα τρέχοντα συστήματα αναφοράς ESG, το οποίο αναφέρθηκε από τα αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης της EcoOnline, με πάνω από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων (37,4%) να δηλώνουν ότι το προσωπικό που αναλαμβάνει την ηγεσία στη συλλογή και αναφορά δεδομένων ESG στον οργανισμό τους δεν έχει επαρκή κατάρτιση. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 75% των οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα δεν χρησιμοποιούν επί του παρόντος λογισμικό για να διευκολύνουν τη συλλογή μετρήσεων ESG.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η Helene Melby Brodersen, επικεφαλής της στρατηγικής ESG στην EcoOnline, δήλωσε: «Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει σαφώς ότι η διαφάνεια ESG έχει και θα συνεχίσει να αποτελεί βασική εστίαση για τους οργανισμούς σε όλους τους τομείς το 2022 και μετά».

«Η υποβολή εκθέσεων ESG είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο επικοινωνίας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο να πείσει τους δύσπιστους πελάτες, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους επενδυτές, ότι ένας οργανισμός αναλαμβάνει ουσιαστική και προληπτική δράση σε θέματα που μας αφορούν όλους. Σε τελική ανάλυση, η υποβολή εκθέσεων ESG δεν είναι απλώς μια άσκηση συμπλήρωσης τετραγώνων, αλλά έχει ως στόχο να εμπνεύσει μια δέσμευση σε ολόκληρο τον οργανισμό για τη δημιουργία βιώσιμων μακροπρόθεσμων στόχων».

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ