ESG+Stories

Deloitte: Ποιες είναι οι παγκόσμιες τάσεις του Marketing για το 2023

Θα πρέπει να διαχειριστούν το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη βιωσιμότητα.
Deloitte: Ποιες είναι οι παγκόσμιες τάσεις του Marketing για το 2023

Παρά την οικονομική αβεβαιότητα διεθνώς, η Έκθεση της Deloitte προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι επαγγελματίες του marketing μέσα στο 2023 θα δουν και θα αξιοποιήσουν τεχνολογικές τομές αλλά και θα διαχειριστούν το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη βιωσιμότητα.

.

Το  νέο έτος φέρνει νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Οι ηγέτες των επιχειρήσεων και οι επαγγελματίες του marketing αναζητούν διαρκώς τις τάσεις και τις λύσεις που μπορούν να τους οδηγήσουν στην επιτυχία. Η έκθεση «2023 Global Marketing Trends» της Deloitte, που βασίζεται σε έρευνα με αναλυτικές συνεντεύξεις σε περισσότερα από 1.000 C-suite στελέχη, έχει στόχο να προσφέρει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αλλά και της αναμενόμενης αβεβαιότητας που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σημαντικοί επιχειρηματικοί οργανισμοί κι εταιρείες. Παρουσιάζει παράλληλα ουσιαστικές και πρακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προοδεύσουν. Η έκθεση επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: χρηματοοικονομική αβεβαιότητα, βιωσιμότητα, δημιουργικότητα και τεχνολογικές τάσεις. Πιο συγκεκριμένα κάποιες βασικές παράμετροι που μπορεί ο επιχειρηματικός κόσμος να μελετήσει για το 2023 είναι:

 • Επένδυση σε ψηφιακές τεχνολογίες, πλατφόρμες, νέες αγορές και εξατομίκευση πελατών.
 • Βελτίωση των προσπαθειών για βιωσιμότητα στο πλαίσιο των πρακτικών εσωτερικού marketing και καθιέρωση μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων.
 • Περισσότερος χώρος για δημιουργικότητα, με τη συμμετοχή όλου του οργανισμού.
 • Διερεύνηση του ενδεχομένου να θέσουν τα θεμέλια για την υιοθέτηση του metaverse ή του blockchain.

«Με την Έκθεση «2023 Global Marketing Trends» επιδιώκουμε να προσφέρουμε στην επιχειρηματική κοινότητα, τα στελέχη της αλλά και τους επαγγελματίες του marketing ένα πλούσιο και πρακτικό οδηγό για τις τάσεις και τις προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν καθώς και τις ευκαιρίες που θα έχουν μπροστά τους ώστε να οδηγήσουν τις εταιρείες τους στην επιτυχία. Η Έκθεση αυτή προσφέρει σημαντικά στοιχεία και συμπεράσματα κι αποκτά αυξημένη βαρύτητα επειδή ακριβώς έχει προέλθει από έρευνα και εις βάθος συζητήσεις με ανθρώπους, decision makers και  ηγέτες της διεθνούς αγοράς» σημειώνει ο Kωστής Χλουβεράκης, Leader της Deloitte Digital.

Η σημασία της Έκθεσης 

Εν μέσω ασταθών οικονομικών δεικτών το 2023, οι marketers οφείλουν να επικεντρωθούν στις επενδύσεις που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους οργανισμούς τους να είναι ανθεκτικοί απέναντι στις ραγδαίες αλλαγές. Οι νέες πλατφόρμες διαταράσσουν τα υπάρχοντα μοντέλα ψηφιακού marketing και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών φθίνει, απαιτώντας εστιασμένη προσοχή στην αφοσίωση των πελατών (customer loyalty) και στην καινοτομία νέων ευκαιριών ανάπτυξης. Οι επαγγελματίες του marketing και τα στελέχη C-suite μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από την Έκθεση καθώς επικεντρώνεται στο τι επιφυλάσσει το 2023 για τις επιχειρήσεις. Η έκθεση περιγράφει λύσεις που έχουν προταθεί απευθείας από τους επιχειρηματικούς ηγέτες και τους CMOs, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει σε αυτήν με τις προβλέψεις και την καθοδήγησή τους, ώστε να βοηθήσουν στην προώθηση των brands σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Σημαντικά Συμπεράσματα

Τα brands απαντούν στην οικονομική αστάθεια μέσω επενδύσεων: Τα brands που εξετάστηκαν στην έρευνα συνεχίζουν να θεωρούν την οικονομική αστάθεια και τον πληθωρισμό ως κύρια ανησυχία τους όπως το 2023. Ωστόσο, διαφαίνεται ότι είναι καλά προετοιμασμένα να απαντούν σε αυτές τις προκλήσεις με επενδυτική νοοτροπία αυξάνοντας τις ικανότητες του οργανισμού τους αλλά και την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις ταχέως μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.

Οι τρεις κορυφαίες προτεραιότητες των CMOs ενόψει μιας πιθανής οικονομικής ύφεσης:

 • Επιτάχυνση της μετάβασης σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες ή πλατφόρμες (Metaverse, AI, κοινωνικές πλατφόρμες, AR και ψηφιακά νομίσματα).
 •  Επέκταση σε νέες αγορές, κατηγορίες ή γεωγραφίες.
 •  Εφαρμογή συστημάτων ή αλγορίθμων για τη βελτίωση της εξατομίκευσης των πελατών.
 • Στροφή σε εσωτερικά μοντέλα και δράσεις βιωσιμότητας.

Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον των καταναλωτών σχετικά με ζητήματα βιωσιμότητας, τα brands που συμμετείχαν στην έρευνα επικεντρώνουν τώρα τις προσπάθειές τους στην υποστήριξη των δικών τους εσωτερικών πρακτικών βιωσιμότητας. Αυτή η εστίαση προς τα μέσα είναι μία σημαντική ένδειξη ότι τα brands προσπαθούν να έχουν πιο αυθεντικό αντίκτυπο μακροπρόθεσμα, προκειμένου να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη με τους καταναλωτές.

Οι τρεις κορυφαίες προτεραιότητες των brands για τις προσπάθειες για βιωσιμότητα φέτος περιλαμβάνουν:

 • Βελτίωση της βιωσιμότητας των πρακτικών εσωτερικού μάρκετινγκ (51%).
 • Προώθηση πιο βιώσιμων προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (47%).
 • Θέσπιση μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων για βιωσιμότητα
 • Η δημιουργικότητα ως δύναμη ανάπτυξης

Όπως σημειώθηκε στη μελέτη «Creative Business Transformation» του 2022, που συντάχθηκε σε συνεργασία με την Deloitte Digital και το Cannes LIONS, υπάρχει ένα αυξανόμενο χάσμα δημιουργικότητας στην ηγεσία. Τα C-suite στελέχη και οι CMOs καθώς και οι ομάδες τους αντιμετωπίζουν μια μείωση των δεξιοτήτων σε δημιουργικότητα στο marketing. Το 2023 τα brands έχουν την ευκαιρία να υπερισχύσουν έναντι του ανταγωνισμού, αφήνοντας περισσότερο χώρο για δημιουργικότητα. Η έρευνα δείχνει ότι τα brands με υψηλή ανάπτυξη (ορίζονται ως εκείνα με ετήσια αύξηση εσόδων 10% ή περισσότερο) είναι πιο πιθανό να έχουν τη νοοτροπία και τις διαδικασίες που επιτρέπουν άνθηση της δημιουργικότητας.

Οι ενδεδειγμένες στρατηγικές προκειμένου να γίνει ο CMO ένας δημιουργικός ηγέτης στον οργανισμό του:

 • Να επαναπροσδιορίσουν τι μπορεί να προσφέρει η δημιουργικότητα.
 • Να μεταφέρουν τη δημιουργικότητα και στον υπόλοιπο οργανισμό.
 • Να εμπνεύσουν τον οργανισμό να σκέφτεται διαφορετικά.
 • Οι αναδυόμενες τεχνολογίες προς παρακολούθηση

Οι Marketers καλούνται τώρα να πάρουν μεγάλες αποφάσεις σχετικά με το πότε και πώς να επενδύσουν στην υιοθέτηση πρωτοποριακών πρακτικών marketing. Οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται στο επίκεντρο ως κορυφαίες τάσεις και οφείλουν να τις παρακολουθούν και να επιλέγουν.

Οι κορυφαίες τάσεις του 2023 με αριθμούς:

Metaverse: Περίπου το 80% των στελεχών marketing που ερωτήθηκαν στους κλάδους ενέργειας, πόρων και βιομηχανίας (ER&I), βιοεπιστημών και υγειονομικής περίθαλψης (LS&HC) θα στραφούν προς το metaverse μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Ψηφιακά νομίσματα: Το 41% των CMOs που συμμετείχαν στην έρευνα σχεδιάζει να υποστηρίξει τη διαφημιστική τους στρατηγική με blockchain τους επόμενους 12 μήνες.

«Το 2023 η ακεραιότητα είναι βασικό ζητούμενο. Οι καταναλωτές μπορούν να αντιληφθούν τα μη αυθεντικά brands. Ωθούν επίσης τα brands στο να δεσμευτούν και να επιτύχουν έναν σκοπό. Ως αποτέλεσμα αυτών, φέτος, οι Marketers επικεντρώνονται σε ενέργειες εσωτερικής βιωσιμότητας και συμπερίληψης που έχουν απτό αντίκτυπο. Η επένδυση στον οργανισμό και η διασφάλιση της ακεραιότητας αυτού που είναι, του τι λένε και τι κάνουν είναι καλό για τις επιχειρήσεις, καλό για τις κοινότητές μας και καλό για τον πλανήτη μας» είπε η Stacy Kemp, διευθύντρια, Deloitte Consulting LLP, επικεφαλής της Ethos και εκτελεστικός επικεφαλής του προγράμματος CMO της Deloitte.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ