ESG+Stories

ΕΔΑ Αττικής: Eργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού τοπίου στην Περιφέρεια Αττικής

Η Εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες, με χρηματοδότηση ιδίων πόρων και συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αξιοποίηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, προκειμένου να επιδοτήσει τη σύνδεση των νοικοκυριών στο δίκτυο διανομής της.
ΕΔΑ Αττικής: Eργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού τοπίου στην Περιφέρεια Αττικής

Στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από ισχυρές αναταράξεις σε όλα τα επίπεδα - κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον- η ανάληψη υπεύθυνης δράσης δεν αποτελεί υπόθεση μόνο του κράτους και των πολιτών. Οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμετέχουν στην επίλυση των προβλημάτων, λειτουργώντας ως υπεύθυνοι «εταιρικές οντότητες» και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με στόχο να συμβάλλουν στην τόνωση της συνοχής και ευημερίας του κοινωνικού συνόλου, μέσα στο οποίο λειτουργούν και αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους.

.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) Μ.Α.Ε., εφαρμόζει πολιτικές που στοχεύουν στη διαρκή παραγωγή προστιθέμενης αξίας για όλους τους συντελεστές της αγοράς και της κοινωνίας. Η Εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες, με χρηματοδότηση ιδίων πόρων και συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αξιοποίηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, προκειμένου να επιδοτήσει τη σύνδεση των νοικοκυριών στο δίκτυο διανομής της.

Με αυτό τον τρόπο, η ΕΔΑ Αττικής συμβάλει στην αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κατοικιών, στη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, ενώ ταυτόχρονα κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής απομόνωσης ολόκληρων περιοχών της χώρας. Με την ίδια προσήλωση και σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, τις δημοτικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, η Εταιρεία αναλαμβάνει δράσεις που άπτονται της ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, με σκοπό να διασφαλίσει την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών τους.

Επιπλέον, η ΕΔΑ Αττικής παρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση ποιυ αποσκοπεί στην αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της, ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ρόλου και της θέσης τους. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιεί καινοτόμα προγράμματα και προχωρά σε συνεργασίες με Πανεπιστημιακά ιδρύματα εγνωσμένου κύρους.

Παράλληλα, η ΕΔΑ Αττικής φροντίζει να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και προόδου για τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της δραστηριότητάς της, ενισχύει τις αναπτυξιακές προοπτικές των τοπικών κοινωνιών και δημιουργεί συνεχώς νέες θέσεις εργασίας σε συναφή επαγγέλματα. Επίσης, σε συνεργασία με τους Δήμους, στηρίζει το μέλλον του τόπου μας, με το επιβραβεύει εμπράκτως τις προσπάθειες μαθητών και μαθητριών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αριστεύουν.

Ακόμη, η Εταιρεία αναλαμβάνει δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για την προώθηση έργων ερευνητικής ανάπτυξης σε θέματα Ενέργειας και παροχής υπηρεσιών, επενδύοντας στην καινοτομία καθώς και στην Έρευνα και Ανάπτυξη.

Το κοινωνικό πρόσωπο της ΕΔΑ Αττικής δεν περιορίζεται, όμως, στα στενά γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Αττικής, αλλά εκτείνεται σε όλη τη χώρα, καθώς η Εταιρεία φροντίζει αδιάκοπα να στέκεται αρωγός των τοπικών κοινωνιών και να προσφέρει ουσιαστική στήριξη με στοχευμένες παρεμβάσεις. Ιδιαίτερα δε, σε περιπτώσεις καταστροφών που πλήττουν τη χώρα, η ΕΔΑ Αττικής, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, αλλά και με απόλυτη συναίσθηση του ρόλου της σπεύδει να συμβάλλει στην ανακούφιση των πληγέντων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της συμβολής της Εταιρείας, με παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η εθνική διάσταση της προσφοράς της ΕΔΑ Αττικής, καθώς η Εταιρεία συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων τόσο στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, όσο και των απαιτήσεων της Ενεργειακής Μετάβασης. Μέσα από τη διαρκή επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου διανομής της, η ΕΔΑ Αττικής συμβάλει στην επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου στη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας, στηρίζοντας ουσιαστικά, με αυτό τον τρόπο, την εθνική προσπάθεια για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου ενώ, με το να παρέχει πρόσβαση σε ένα ασφαλές, αποδοτικό και πιο «καθαρό» καύσιμο, συμμετέχει στη μεγάλη εθνική προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και αντιμετώπιση της ρύπανσης στις πόλεις. \

Για την ΕΔΑ Αττικής, αφετηρία για κάθε δράση είναι, το συνολικό αποτύπωμά της στην κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο να προσλαμβάνει θετικό πρόσημο. Βασισμένη στην υψηλή αξιοπιστία και ισχυρή τεχνογνωσία της, η Εταιρεία δεσμεύεται να λειτουργεί ως ένας σύγχρονος και υπεύθυνος εταιρικός φορέας και ως μια κοινωνικά ευαίσθητη επιχείρηση που συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία της νέας εποχής στον τομέα της Ενέργειας, προκειμένου όλοι οι πολίτες της Αττικής να διαθέτουν ισότιμη πρόσβαση στα οφέλη του φυσικού αερίου, σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ