ESG+Stories

EDPR: Στα 12,6GW το χαρτοφυλάκιό της

Η εταιρεία έχει στο χαρτοφυλάκιό της 2,1GW περισσότερα συγκριτικά με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.
EDPR: Στα 12,6GW το χαρτοφυλάκιό της

Η EDP Renewables, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, συνέχισε να ενισχύει το λειτουργικό χαρτοφυλάκιό της κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους αγγίζοντας τα 12,6GW. Η εταιρεία παρουσιάζει ανάπτυξη της τάξεως των 2,1GW σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. Από το σύνολο των 12,6GW, τα 11,7GW είναι πλήρως ενοποιημένα και 841MW αποτελούν ενοποιημένα μετοχικά κεφάλαια (μερίδια σε έργα στην Ισπανία, τη Πορτογαλία, τις ΗΠΑ, καθώς και υπεράκτια έργα).

Ειδικότερα, η EDPR έχει προσθέσει 691MW αιολικής και ηλιακής ισχύος από το Δεκέμβριο του 2020, εκ των οποίων τα 648MW έχουν ενοποιηθεί πλήρως, ήτοι 83MW στην Ευρώπη, 537MW στη Βόρεια Αμερική και 28MW στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού – αποτέλεσμα της εισόδου του ομίλου στο Βιετνάμ. Επιπλέον, το ενοποιημένο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 43MW χάρη στο υπεράκτιο project «Seamade» στο Βέλγιο, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Από την άλλη πλευρά, και σύμφωνα με τη στρατηγική εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη δημιουργία αξίας, η EDPR ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση μεριδίου 68% λειτουργικού χαρτοφυλακίου αιολικής ενέργειας συνολικής ισχύος 405MW στις ΗΠΑ (275MW καθαρά). Συνολικά, η καθαρή μεταβολή του ενοποιημένου χαρτοφυλακίου της EDPR ανήλθε σε επιπρόσθετα 415MW.

Επίσης, από τις 30 Ιουνίου, η EDPR απέκτησε 2,9GW νέας παραγωγικής δυναμικότητας υπό κατασκευή: 2.195MW χερσαίας αιολικής ενέργειας, 421MW ηλιακής ενέργειας και 269MW από συμμετοχές σε υπεράκτια αιολικά έργα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η EDPR παρήγαγε 15,3TWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας (+5% ετησίως), αποφεύγοντας 10 εκατομμύρια σε εκπομπές CO2.

Ο Miguel Stilwell d'Andrade, Διευθύνων Σύμβουλος της EDPR, εξήγησε: «Παρά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του έτους με αποτελέσματα που επηρεάστηκαν από διάφορους παράγοντες, όπως τα καιρικά φαινόμενα στις ΗΠΑ, επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας για ανάπτυξη σε νέες ελκυστικές υψηλής δυναμικής αγορές. Η θετική πορεία της διεθνοποίησης της εταιρείας, σε συνδυασμό με την ισχυρή στρατηγική εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την καλή απόδοση των δραστηριοτήτων μας στην Ευρώπη και τη Βραζιλία, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για το υπόλοιπο του έτους. Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρίσκεται στο προσκήνιο γνωρίζοντας σημαντική ανάπτυξη και η EDPR βρίσκεται σε θέση να επωφεληθεί από αυτήν την ευκαιρία και να ηγηθεί για την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές».

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν κατά 6% ετησίως σε 856 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή εξηγείται από τον αντίκτυπο των πωλήσεων (-69 εκατ. ευρώ ετησίως), τη χαμηλότερη μέση τιμή πώλησης (-22 εκατ. ευρώ ετησίως), κυρίως λόγω της Ισπανίας και των ΗΠΑ και της δυσμενούς μετατροπής συναλλάγματος (-38 εκατ. ευρώ ετησίως), οι οποίες δεν αντισταθμίστηκαν από τα πρόσθετα MW δυναμικότητας (+61 εκατ. ευρώ ετησίως) και τις αυξημένες πηγές αιολικής ενέργειας (+11 εκατ. ευρώ ετησίως). Τα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, επηρέασαν επίσης την εξέλιξη των εσόδων.

Κατά συνέπεια, τα EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) μειώθηκαν κατά 13% ετησίως, φτάνοντας τα 654 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Τα ΕΒΙΤ (κέρδη προ τόκων και φόρων) ανήλθαν σε 364 εκατ. ευρώ.

Οι ως άνω παράγοντες είχαν επίσης αντίκτυπο στα καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 142 εκατ. ευρώ, 44% λιγότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παρά το γεγονός αυτό, η δραστηριότητα της εταιρείας είχε καλές επιδόσεις σε Ευρώπη και Βραζιλία, με τα EBITDA να αυξάνονται κατά 40 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το περασμένο έτος.  Το καθαρό χρέος ανήλθε σε 3.563 εκατ. ευρώ (+120 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του περασμένου έτους), αντικατοπτρίζοντας την επενδυτική στρατηγική, η οποία αντισταθμίστηκε από την αύξηση κεφαλαίου, που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, προσδίδοντας στην εταιρεία σταθερή οικονομική θέση.

Αναπτυξιακή δυναμική και δέσμευση για νέες αγορές

Η EDPR συνεχίζει να αυξάνει το χαρτοφυλάκιο των έργων της, κατέχοντας μία σημαντική βραχυπρόθεσμη προοπτική για πρόσθετη ανάπτυξη. Διαθέτει 3,7GW προεπιλεγμένων συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) υπό διαπραγμάτευση, έχει κλείσει συμφωνία συνεργασίας μέσω συμβάσεων με την Amazon για παροχή ηλιακής και αιολικής ενέργειας για τα έτη 2023-2025, στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική και έχει σχετικές προβλέψεις, όπως οι δυνητικές δημοπρασίες άνω των 30GW, που η εταιρεία αναμένει να πραγματοποιηθούν το 2021. 

Η EDPR επεκτείνει επίσης τη γεωγραφική της παρουσία ώστε να επωφεληθεί των ευκαιριών ανάπτυξης σε ελκυστικές αγορές. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η είσοδος της εταιρείας σε αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική και μακροπρόθεσμα ρυθμιστικά πλαίσια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Χιλή, το Βιετνάμ και η Πολωνία.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ