ESG+Stories

Οδηγός ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις- Η σημασία του "S" στο ESG

Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να ενδυναμώσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τι προσπάθειες χρειάζονται για να συσπειρωθούν με άλλες εταιρείες για ένα κοινό σκοπό;
Οδηγός ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις- Η σημασία του "S" στο ESG

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) εξελίχθηκε από τη φιλανθρωπία και την έκδοση επιταγών στη δημιουργία κοινής αξίας και μοντέλων win-win. Σήμερα, οι προσπάθειες ΕΚΕ έχουν μια πιο ολιστική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διοικητικές πρακτικές (ESG), εμπλέκοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ενσωματώνοντας τους τομείς αυτούς σε όλες τις πτυχές του οργανισμού, σύμφωνα με το Forbes.

Καθώς οι εργαζόμενοι αναζητούν όλο και περισσότερο νόημα και αντίκτυπο στην εργασία τους, οι εταιρείες διερευνούν τρόπους για να συνδέσουν την εργασία με γνώμονα τον σκοπό τόσο για τη δέσμευση των εργαζομένων όσο και για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θεωρείται πλέον δεδομένο ότι οι εταιρείες πρέπει να αναδεικνύουν γενικές πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως ο εθελοντισμός των εργαζομένων ή οι επενδύσεις στην κοινότητα. Οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη συχνά περιμένουν περισσότερα.

Στην πραγματικότητα, μια έρευνα της Agility PR Solutions διαπίστωσε ότι το 92% των καταναλωτών επιθυμεί οι εταιρείες να ενσωματώνουν πλήρως τις κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές - όπως η προστασία των ηλικιωμένων, η εξάλειψη των ασθενειών και η αύξηση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση - στην επιχειρηματική τους ταυτότητα. Ακόμα και το 2015, η Cone Communications διαπίστωσε ότι «το 91% των παγκόσμιων καταναλωτών αναμένει από τις εταιρείες να κάνουν περισσότερα από το να αποκομίζουν κέρδη, αλλά και να λειτουργούν υπεύθυνα για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων».

Το κίνημα ESG είναι πλέον "πολύ μεγάλο για να το αγνοήσουμε"

Και οι εταιρείες κάνουν τη στροφή. Το 2019, η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων (GRI) αποκάλυψε ότι το 93% των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως βάσει των εσόδων τους υποβάλλουν ήδη εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις τους στον τομέα της ΕΚΕ. Πιθανώς δεν βλάπτει το γεγονός ότι οι αρχές ESG παρέχουν επίσης έναν οδηγό για κοινωνικά υπεύθυνους επενδυτές και δυνητικά υψηλότερες αποδόσεις. Επιπλέον, όπως σημείωσε το Bloomberg στα τέλη του 2020, το κίνημα ESG είναι πλέον "πολύ μεγάλο για να το αγνοήσουμε"

Ωστόσο, συχνά ακούμε περισσότερο για περιβαλλοντικές πρακτικές και πρακτικές βιωσιμότητας σε σχέση με το "S" στο ESG, το οποίο αντιπροσωπεύει την κοινωνία, που επικεντρώνεται κυρίως στους εργαζόμενους και τις κοινότητες.

Πώς να ακολουθήσετε μία σταρτηγική ESG;

Το Forbes συμβουλεύει:

  • Συνεργαστείτε με το διοικητικό συμβούλιο, το προσωπικό και άλλους έμπιστους ενδιαφερόμενους φορείς για να εντοπίσετε τα θέματα κοινωνικού αντίκτυπου που μπορείτε να προωθήσετε με μοναδικό τρόπο. Πάρτε θέση για τα θέματα αυτά δημοσίως. Βεβαιωθείτε ότι το διοικητικό συμβούλιο, το προσωπικό και οι συνεργάτες σας γνωρίζουν ποια είναι τα θέματα στα οποία εργάζεστε, όπως η στέγαση ή η ισότητα στην υγεία, καθώς και τι κάνετε συγκεκριμένα για να προωθήσετε το θέμα.
  • Προσπαθήστε να μην είστε όλα για όλους, καθώς κανένας οργανισμός δεν μπορεί να ασχοληθεί αποτελεσματικά με κάθε ζήτημα. Άλλο πράγμα είναι να έχετε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης γραφείου ή να πληρώνετε τους υπαλλήλους με μισθό διαβίωσης. Η ενασχόληση με πολύπλοκα ζητήματα απαιτεί συνεργασίες με κάθε εταίρο να διαδραματίζει διακριτό ρόλο. Σαφής προσδιορισμός των θεμάτων κοινωνικού αντίκτυπου πάνω στα οποία εργάζεστε, διευκολύνει τους χρηματοδότες να σας κατανοήσουν, αυξάνοντας πιθανότατα τις επενδύσεις στο έργο σας, και άλλες ομάδες να συνεργαστούν μαζί σας.
  • Μετρήστε την πρόοδό σας. Μπορεί να μην έχετε όλες τις απαντήσεις και κάποιες από αυτές τις εργασίες να χρειάζονται χρόνια ή και δεκαετίες για να φανούν τα αποτελέσματα, αλλά αφιερώστε χρόνο για να δείξετε πώς μετράτε τον αντίκτυπό σας.
  • Αναζητήστε και συνεργαστείτε με διαφορετικές ομάδες που μοιράζονται τη δέσμευσή σας για την προώθηση θεμάτων κοινωνικού αντίκτυπου. Επιλέξτε συνεργάτες που συμπληρώνουν και επιταχύνουν το έργο σας. Κάντε τη συνεργασία βασικό συστατικό των προσπαθειών σας, συνεργαζόμενοι σκόπιμα με διαφορετικές ομάδες και εξασφαλίζοντας ότι συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα φωνών.

Το άρθρο στο Forbes καταλήγει πως πρέπει να στρέψουμε τις επενδύσεις σε μακροπρόθεσμες λύσεις, δημόσια πολιτική και συστημικές αλλαγές, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να σημειώσουμε πρόοδο. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το θέμα και θα χρειαστεί να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα και να δημιουργήσουμε υγιέστερες κοινότητες. 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ