ESG+Stories

Το Green Finance Institute (GFI) αναλαμβάνει πρωτοβουλία για πράσινη χρηματοδότηση των κτιρίων

Σύμφωνα με το GFI, ο κτιριακός τομέας της Ευρώπης είναι υπεύθυνος για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας, περισσότερη ενέργεια από οποιονδήποτε άλλο τομέα και αντιπροσωπεύει το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ που σχετίζονται με την ενέργεια.
Το Green Finance Institute (GFI) αναλαμβάνει πρωτοβουλία για πράσινη χρηματοδότηση των κτιρίων

Το Green Finance Institute (GFI) που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την έναρξη του Συνασπισμού για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Ευρώπης (CEEB Europe), μια νέα πρωτοβουλία που στοχεύει στην κινητοποίηση χρηματοδότησης για την απομάκρυνση των ανθρακούχων κτιρίων της Ευρώπης.

Τα κτίρια αποτελούν βασική πηγή παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και επίσης μία από τις πιο δύσκολο να αντικατασταθούν, δεδομένης της μακροπρόθεσμης φύσης τους. Σύμφωνα με το GFI, ο κτιριακός τομέας της Ευρώπης είναι υπεύθυνος για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας, περισσότερη ενέργεια από οποιονδήποτε άλλο τομέα και αντιπροσωπεύει το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ που σχετίζονται με την ενέργεια. Το 97% των κτιρίων της Ευρώπης θα χρειαστούν κάποιο επίπεδο ανακαίνισης πριν από το 2050.

Για την επίτευξη του κλιματικού στόχου της ΕΕ για το 2030, θα χρειαστούν 3,5 τρισεκατομμύρια ευρώ της συνολικής επένδυσης αυτή τη δεκαετία για την απαλλαγή των κτιρίων της Ευρώπης μέσω της ανακαίνισης, σύμφωνα με το GFI. Το επενδυτικό κενό έως το 2030 υπολογίζεται σε 2,75 τρισεκατομμύρια ευρώ, με τις δημόσιες επενδύσεις να αδυνατούν να καλύψουν μόνο αυτό το κενό.

Η νέα πρωτοβουλία της GFI θα συγκεντρώσει ηγέτες στους τομείς της χρηματοδότησης, των ακινήτων και της ενέργειας, καθώς και σε πολιτικές, ακαδημαϊκούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε κάθε χώρα δραστηριοποίησης, θα αναπτύξουν από κοινού τα καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα που θα αντιμετωπίσουν αυτό το επενδυτικό κενό. Η GFI θα συνεργαστεί με εθνικούς οργανισμούς χρηματοδότησης και ακινήτων σε όλη την Ευρώπη για να σχηματίσει συνασπισμούς και να συνεργαστεί με δίκτυα για τη δημιουργία και την κλιμάκωση αγορών για την ανακαίνιση κτιρίων.

Η νέα ανακοίνωση ακολουθεί την έναρξη, τον Ιούλιο του 2021, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός ευρέος συνόλου προτάσεων που στοχεύουν να οδηγήσουν την ΕΕ στη φιλοδοξία της να μειώσει τις εκπομπές κατά 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων για κτίρια, που υποστηρίζουν την περσινή στρατηγική Renovation Wave, η οποία υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη με την οποία πρέπει να ανακαινιστεί και να αναβαθμιστεί το κτιριακό απόθεμα. Η ΕΕ στοχεύει να διπλασιάσει το ποσοστό καινοτομίας έως το 2030. Ωστόσο, η πρόσθετη επένδυση που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου του 55% εξακολουθεί να είναι 275 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως έως το 2030, το μεγαλύτερο έλλειμμα επενδύσεων για το κλίμα από οποιονδήποτε τομέα.

Το GFI δήλωσε ότι το δημόσιο κεφάλαιο που διατίθεται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΕΕ έως το 2027 δημιουργεί μια ευκαιρία για τη δημιουργία μιας πιο μακροπρόθεσμης πιο πράσινης χρηματοοικονομικής αγοράς. Με τους κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης και χρηματοοικονομικά προϊόντα, η χρηματοδότηση με επιχορηγήσεις και δάνεια που παρέχονται στα κράτη μέλη μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την εισροή ιδιωτικής χρηματοδότησης.

 Ο Δρ. Rhian-Mari Thomas OBE, Διευθύνων Σύμβουλος του Green Finance Institute, είπε: «Αν και είναι μικροί σε σύγκριση με την κλίμακα του τι χρειάζεται, οι προϋπολογισμοί ανάκαμψης της Ευρώπης έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν το πράσινο ευρείας κλίμακας του κτιριακού αποθέματος. Ωστόσο, για να οδηγηθεί η απαραίτητη επένδυση άνω των 3,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ στην ανακαίνιση έως το 2030, μια συλλογική προσέγγιση εστιασμένη στα αποτελέσματα θα είναι καθοριστική. Ξεκινήσαμε το CEEB Europe για να εργαστεί σε συνεργασία με άλλους για τη συσσώρευση ιδιωτικής χρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα, συγκαλώντας συνασπισμούς εμπειρογνωμόνων ιδιοκτησίας, χρηματοδότησης, πολιτικής και εφοδιαστικής αλυσίδας για να εξετάσουν και να αναπτύξουν λύσεις για την υπέρβαση των φραγμών στις επενδύσεις».

Ως επόμενο βήμα, το CEEB Europe θα συνεργαστεί με δίκτυα και παίκτες στους τομείς της χρηματοδότησης και των ακινήτων χωρών υψηλών δυνατοτήτων και φιλοδοξιών να συμμετάσχουν ή να δημιουργήσουν συνασπισμούς εντός της χώρας. για την ευρεία ανακαίνιση κατοικιών.

Ο James Hooton, Διευθυντής Προγράμματος, CEEB Europe, δήλωσε: «Η δημόσια χρηματοδότηση που συνδέεται με τα σχέδια ανάκαμψης της Ευρώπης μπορεί να ξεκινήσει το κύμα ανακαίνισης, αλλά δεν μπορεί να το διατηρήσει. Ως εκ τούτου, αυτά τα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν μια βασική ευκαιρία για την ανάπτυξη καινοτόμων νέων πολιτικών και λύσεων δημόσιας χρηματοδότησης για τη συσσώρευση ιδιωτικού κεφαλαίου. Το CEEB Europe υπάρχει για να συνεργάζεται με φορείς σε χώρες-μέλη για να ξεκλειδώσει τα οικονομικά, καθώς και εμπόδια δεδομένων, ρυθμιστικών και πολιτικών για την ανακαίνιση των κτιρίων τους και για τη δημιουργία νέων προϊόντων και εργαλείων για την επιτάχυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα προς την εκπλήρωση των φιλοδοξιών του κύματος ανακαίνισης . Θέλουμε να συνεργαστούμε με εξίσου δυναμικούς οργανισμούς σε αυτόν τον χώρο, να εξετάσουμε τις προκλήσεις σε συγκεκριμένη βάση για κάθε χώρα και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε και να φέρουμε στην αγορά τις καινοτομίες για να τις ξεπεράσουμε».

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ