ESG+Stories

IENE: Η συμβατότητα με ESG κριτήρια προσελκύει βιώσιμες επενδύσεις

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια σύντομη εισαγωγή από τον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΕΝΕ, Κωστή Σταμπολή, ο οποίος αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κριτήρια ESG στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις. 
IENE: Η συμβατότητα με ESG κριτήρια προσελκύει βιώσιμες επενδύσεις

Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), έχοντας θέσει υψηλά στην ατζέντα του την προώθηση της Βιώσιμης Χρηματοδότησης μέσω Πράσινων Ομολόγων και της Υπεύθυνης Εταιρικής Διακυβέρνησης, διοργάνωσε webinar με τίτλο «Βιώσιμη Χρηματοδότηση με Κριτήρια ESG και Πράσινα Ομόλογα», την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022. 

.

Σκοπός της ημερίδας ήταν αφενός να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από τις πρακτικές ESG και αφετέρου να πληροφορήσει για τη χρηματοδότηση «πράσινων επενδύσεων» μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων. Στην ημερίδα συμμετείχαν κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και ανώτερα στελέχη της αγοράς. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια σύντομη εισαγωγή από τον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΕΝΕ, Κωστή Σταμπολή, ο οποίος αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κριτήρια ESG στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις. 

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, στη συζήτηση με θέμα «Επενδύσεις στην ενέργεια με κριτήρια ESG», αρχικά η επικεφαλής της Διεύθυνσης Τίτλων & Εκδοτριών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πέγκυ Παπασταύρου, αναφέρθηκε στον νέο δείκτη ESG που θέσπισε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στον οποίο συμμετέχουν αρκετές εισηγμένες εταιρείες.

Ακολούθως, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της EUROBANK, Σπύρος Βενετσιάνος, εξειδίκευσε τη χρήση ESG στον τραπεζικό τομέα και τόνισε ότι οι τράπεζες εστιάζουν όλο και περισσότερο στους παράγοντες ESG προκειμένου να κατανοήσουν την επίδοση μιας εταιρείας και να αξιολογήσουν την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης πριν προβούν σε επένδυση ή και δανειοδότησή της.

Οπότε, σύμφωνα με τον κ. Βενετσιάνο, η δημοσιοποίηση των επιδόσεων των εταιρειών στα κριτήρια ESG ενισχύει τη διαφάνεια στις πρακτικές βιωσιμότητάς τους και βοηθάει τους επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λαμβάνουν πιο σωστές αποφάσεις.

Παίρνοντας τον λόγο, η Διευθύντρια ESG, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Motor Oil, Έλενα Αθουσάκη, αναφέρθηκε στην ESG στρατηγική της Motor Oil και έκανε σαφές ότι οι καλές επιδόσεις μιας επιχείρησης σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, να προσελκύσουν επενδυτές και να συμβάλουν στη δημιουργία μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Στο τέλος της ενότητας αυτής, ο Shlomi Levi, επικεφαλής Οικονομικών της Energean Israel, εστίασε στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη στρατηγική της εταιρείας και στα οφέλη που προέκυψαν από την υιοθέτησή της. Αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στο έργο της εταιρείας για τη μετατροπή του πετρελαϊκού πεδίου του Πρίνου σε αποθήκευση CO2, στην ηλεκτροδότηση όλων των εγκαταστάσεων μέσω ΑΠΕ και στην προοπτική παραγωγής υδρογόνου. Με τις δράσεις αυτές να είναι απόλυτα συμβατές με τα κριτήρια ESG. 

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, η Ειρήνη Τερζίδου, Research Fellow του ΙΕΝΕ, ο Γιώργος Κοφινάκος, Senior Advisor & Managing Director StormHarbour Securities LLP, και ο Sean Kidney, CEO, Climate Bond Initiative συμμετείχαν σε μια συζήτηση για τα Πράσινα Ομόλογα («Green Bonds») με συντονιστή τον Βασίλειο Ράλλη, Board Member του EarthIndex και Research Associate IENE.

Στη συγκεκριμένη ενότητα αρχικά έγινε μια παρουσίαση των επενδυτικών αναγκών για βιώσιμη χρηματοδότηση και τον ρόλο των Πράσινων Ομολόγων από την κ. Τερζίδου και, κατόπιν, ο κ. Κοφινάκος αναφέρθηκε στα οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση από εταιρείες ή οργανισμούς στην αγορά Πράσινων Ομολόγων. 

Το ΙΕΝΕ χαιρέτησε την παρουσία του Sean Kidney, CEO του Climate Bond Initiative στο webinar, ο οποίος αναφέρθηκε στην εκθετική αύξηση της αγοράς πράσινων ομολόγων παγκοσμίως αλλά και γενικότερα των εργαλείων πράσινης χρηματοδότησης και τόνισε την προβλεπόμενη μελλοντική τους συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και γενικότερα στην κλιματική ουδετερότητα.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τα σχόλια και τα συμπεράσματα του Προέδρου και Εκτελεστικού Διευθυντή του ΙΕΝΕ, Κωστή Σταμπολή. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Energean.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ