ESG+Stories

STORIES

Γ. Καραπαναγιώτης: «Στην Noval Property υλοποιούμε έργα με τις πλέον σύγχρονες, διεθνείς προδιαγραφές βιωσιμότητας σε σχέση με το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες»

Γ. Καραπαναγιώτης: «Στην Noval Property υλοποιούμε έργα με τις πλέον σύγχρονες, διεθνείς προδιαγραφές βιωσιμότητας σε σχέση με το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες»

Ο  Chief Risk and Compliance Officer της εταιρείας, μιλάει στο ESG+ stories για τα αποτελέσματα του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε, αναλύει τα βασικότερα σημεία, αναφέρεται στους τομείς που πέτυχαν τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με τον περσινό Απολογισμό, για τις νέες δεσμεύσεις που έχουν θέσει αλλά και για τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν για την καταγραφή των δεδομένων.

Η Noval Property, θυγατρική της Viohalco η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ανάπτυξης και επένδυσης σε ακίνητα, δημοσίευσε τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022. Η Noval Property είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική ΑΕΕΑΠ, με εμβληματικά κτίρια τόσο για την αρχιτεκτονική όσο και για τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά τους, όπως είναι το The Orbit, το Butterfly και το River West & River West Open και συνεχίζει να αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο της, πιστή στις αρχές της βιωσιμότητας και του ESG. Δεν είναι τυχαίο ότι πάνω από το 20% της Ακαθάριστης Αξίας του Ενεργητικού (GAV) της εταιρείας, αποτελείται από κτήρια πιστοποιημένα κατά LEED ή  BREEAM.

Ο Chief Risk and Compliance Officer της εταιρείας, Γιώργος Καραπαναγιώτης, στο πλαίσιο της δημοσίευσης του νέου Απολογισμού μιλάει στο ESG+ stories για τα αποτελέσματα και αναλύει τα βασικότερα σημεία της έκθεσης, αναφέρεται στους τομείς που πέτυχαν μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με τον περσινό Απολογισμό, για τις νέες δεσμεύσεις που έχουν θέσει αλλά και για τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν για την καταγραφή των δεδομένων.

  1. Πρόσφατα δημοσιεύσατε τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022. Μπορείτε να αναφερθείτε περιληπτικά στα αποτελέσματα;

Με τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία σύνταξης του Απολογισμού Βιωσιμότητας για το 2022, καταλήξαμε σε χρήσιμα συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον της Εταιρείας μας. Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον τρόπο χρήσης και διαχείρισης των κτηρίων του χαρτοφυλακίου μας, έφεραν θετικά αποτελέσματα, καθώς κατορθώσαμε μείωση στην καταναλωθείσα ενέργεια. Πέτυχαμε το σύνολο των δεσμεύσεων που είχαμε αναλάβει για το 2022, με πιο σημαντική την πιστοποίηση του Εμπορικού Πάρκου «Mare West» στην Κόρινθο κατά BREEAM In-Use Very Good και Good για τα δύο κτήρια τα οποία βρίσκονται στον χώρο του πάρκου. Το «Mare West» έγινε το πρώτο Εμπορικό Πάρκο στην Ελλάδα με περιβαλλοντική πιστοποίηση. Αναγνωρίσαμε επίσης σημεία βελτίωσης και ποιες δράσεις είναι απαραίτητο να υιοθετήσουμε  τα επόμενα χρόνια ως περιβαλλοντικά υπεύθυνη εταιρεία, η οποία επιδιώκει να αναπτύσσεται και να συμβάλει διαρκώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

  1. Ποια είναι τα βασικότερα σημεία του Απολογισμού που κατά τη γνώμη σας αξίζει να φωτιστούν περισσότερο;

Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί βάση των κριτήριων του Global Reporting Initiatives (GRI), κατά συνέπεια το σύνολο των πληροφοριών παρουσιάζουν τις επιδόσεις της Εταιρείας μας στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι βασικός πυλώνας της επενδυτικής μας στρατηγικής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων με τις πλέον σύγχρονες, διεθνείς προδιαγραφές βιωσιμότητας σε σχέση με το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

«Πάνω από το 20% της Ακαθάριστης Αξίας του Ενεργητικού (GAV) μας, να αποτελείται από κτήρια πιστοποιημένα κατά LEED ή  BREEAM»

Στη Noval Property, μετρώντας μόλις 3,5 χρόνια λειτουργίας, έχουμε επιτύχει πάνω από το 20% της Ακαθάριστης Αξίας του Ενεργητικού (GAV) μας, να αποτελείται από κτήρια πιστοποιημένα κατά LEED ή  BREEAM.  Χρησιμοποιώντας κεφάλαια και από το Πράσινο Ομόλογο ύψους €120 εκ. το οποίο εκδώσαμε τον Δεκέμβριο του 2021, προγραμματίζουμε το ποσοστό αυτό να αυξηθεί σημαντικά τα αμέσως επόμενα χρόνια καθώς τα περισσότερα από τα έργα τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη αφορούν σε σύγχρονα βιοκλιματικά κτήρια τα οποία θα λειτουργούν βάσει υψηλών προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης και διεθνών προγραμμάτων πιστοποίησης βιώσιμης ανάπτυξης. Κτήρια τα οποία ενσωματώνουν όλες εκείνες τις προδιαγραφές που καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων χρηστών και βελτιώνουν τον τρόπο ζωής. Κτήρια τα οποία δημιουργούν πολλαπλασιαστικά οφέλη, τόσο για τους μετόχους μας και τους επενδυτές, όσο και για τους μισθωτές των κτηρίων μας, αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία και τον άνθρωπο.

noval
Ο Chief Risk and Compliance Officer της εταιρείας, Γιώργος Καραπαναγιώτης

  1. Σε ποιους τομείς σε σχέση με τον περσινό απολογισμό πετύχατε τη μεγαλύτερη πρόοδο; Οι στόχοι και οι δεσμεύσεις που είχατε θέσει στον Απολογισμό του 2021 εκπληρώθηκαν;

Σκοπός μας είναι χρόνο με τον χρόνο να βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας αναφορικά με τους βασικούς πυλώνες της βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, πετύχαμε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας ανά τετραγωνικό (kWh/m2) και να εμπλουτίσουμε το κοινωνικό μας έργο. Αναφορικά με τις δεσμεύσεις που πήραμε το 2021 καταφέραμε να πετύχουμε όλες τις βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις και έχουμε θέσει τις προϋποθέσεις για να πέτυχουμε και τις μακροπρόθεσμες.

«Τα έργα ανάπτυξης περιβαλλοντικά βιώσιμων επαγγελματικών ακινήτων, προσφέρουν στους χρήστες εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του λειτουργικού κόστους»

Η Noval Property πρωτοπορεί στον κλάδο της έχοντας από νωρίς κατανοήσει ότι τα έργα ανάπτυξης περιβαλλοντικά βιώσιμων επαγγελματικών ακινήτων, προσφέρουν στους χρήστες εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του λειτουργικού κόστους, ενώ, παράλληλα,  συμβάλλουν θετικά στην υγεία και την ευεξία των εργαζομένων και των χρηστών.  Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη πρόοδο τα επόμενα χρόνια.

  1. Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι και οι δεσμεύσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην Έκθεση;

Οι Εταιρεία μας έχει θεσπίσει βραχυπροθέσμους και μακροπροθέσμους στόχους οι οποίοι λειτουργούν σαν οδηγοί για την επίτευξη του σημαντικότερου στόχου της Εταιρείας, ο οποίος είναι η κλιματική ουδετερότητα το 2050. Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής στρατηγικής της Noval Property και δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά μια συνειδητή απόφασή για το πως επιλέγουμε να λειτουργούμε και να επενδύουμε. Στον δεύτερο Απολογισμό Βιωσιμότητας, εξηγούμε τις δεσμεύσεις μας για τα επόμενα χρόνια αλλά εκεί που έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειές μας είναι να μειωθεί το ανθρακικό αποτύπωμά μας συγκριτικά με το 2021, καθώς και στην κατασκευή ενός κτηρίου γραφείων με το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα κατά τη λειτουργία του.

  1. Τέλος, θεωρείτε τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την καταγραφή των δεδομένων και των επιδόσεων ικανοποιητικά;

Τα εργαλεία για τη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων συνεχώς εξελίσσονται καθώς αυξάνονται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της αγοράς. Στην σημερινή τους μορφή τα εργαλεία αυτά, απαραίτητα για την σωστή διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, στο πολύ κοντινό μέλλον θα εξελιχθούν με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως το Internet Of Things (ΙοΤ) και Artificial Intelligence (ΑΙ).

Στην Noval Property σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έξυπνα κτήρια τα οποία περιλαμβάνουν για την λειτουργία τους τεχνολογίες αιχμής.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αξιοποίησης τέτοιων τεχνολογιών αποτελούν:

• η έκδοση μηνιαίων εκθέσεων μέσω των συστημάτων διαχείρισης κτηριακού εξοπλισμού από τις οποίες επιτυγχάνεται πληρέστερη και αμεσότερη πληροφόρηση της κατανάλωσης ενέργειας και ύδατος των κτηρίων και εντοπίζονται ευκαιρίες ενεργειακής βελτίωσης,

• η παρακολούθηση των δεικτών ποιότητας αέρα και φωτομετρικών αναλύσεων για την διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας χώρου και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των χρηστών και επισκεπτών,

• η χρήση σύγχρονων συστημάτων facility management για τη διασφάλιση της ορθής, ασφαλούς και οικονομικής λειτουργίας των κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και

• η αξιοποίηση πλατφόρμας διαχείρισης ενεργειακών φορτίων, η οποία εξασφαλίζει την άρτια λειτουργία των υποδομών και την εξυπηρέτηση της ζήτησης.