ESG+Stories

STORIES

Τα τρία γράμματα E+S+G και η Αιολική Ενέργεια

Τα τρία γράμματα E+S+G και η Αιολική Ενέργεια

Γράφουν οι Παναγιώτης Παπασταματίου – Έφη Καρρά (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ)

Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG αποτελεί μια ανερχόμενη τάση που υιοθετείται από όλο και περισσότερες επιχειρήσεις.

Η αιολική ενέργεια και γενικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις –και τις μη ενεργειακές- να συμμορφωθούν με τα κριτήρια ESG. Επομένως, η διεύρυνση και η εμπέδωση της έννοιας ESG ήδη βοηθά, και θα βοηθήσει περισσότερο στο μέλλον, στην προσέλκυση και άλλων επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων στην αιολική ενέργεια.

Οι ελληνικές αιολικές επιχειρήσεις είναι από τις πιο προωθημένες ελληνικές επιχειρήσεις σε θέματα ESG. Κατ’ αρχάς η αιολική ενέργεια αποτελεί μια φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα με σημαντική προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, μέσω της παροχής φθηνής και καθαρής ενέργειας, αλλά και μέσω των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούν οι εταιρείες του κλάδου. Συνεπώς, κατά μια γενική έννοια, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο διαθέτουν προφανώς τις προϋποθέσεις για να πληρούν τα δύο πρώτα κριτήρια. Φυσικά υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν.

E”: Αιολική ενέργεια και περιβάλλον

Τα 4.681MW αιολικών πάρκων στο τέλος του 2022, παρήγαγαν 10,7 TWh καθαρής ενέργειας στην χώρα μας. Αυτό είναι το 21,5% της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής ή το 20,6% της ηλεκτρικής κατανάλωσης και αντιστοιχεί στην ηλεκτρική κατανάλωση 2,5 εκατ. νοικοκυριών.

Η  Αιολική Ενέργεια αποτελεί σημαντικό μέρος της λύσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό, αποτυπώνεται σε αριθμούς:

  • τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, εξοικονόμησαν σε ένα έτος τόσες εκπομπές CO2 όσες εκπέμπονται από 3,8 εκατομμύρια επιβατηγά αυτοκίνητα που αντιστοιχούν στο 74% των επιβατηγών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στη χώρα,
  • η εξοικονόμηση αυτή ισοδυναμεί, από άποψης CO2, με 11,5 εκατ. στρέμματα δάσους, φυτεμένα με πάνω από 510 εκατ. δέντρα.
  • οι ανεμογεννήτριες έχουν απολύτως θετικό ενεργειακό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και την απεγκατάστασή τους παράγεται από αυτές μέσα στους πρώτους 5-12 μήνες λειτουργίας τους.
  • μια ανεμογεννήτρια παράγει 50 φορές περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται για να κατασκευαστεί, να εγκατασταθεί, να λειτουργήσει και να απεγκατασταθεί.
  • Τα αιολικά πάρκα εκτελούν έργα αποκατάστασης και αναδάσωσης. Μέχρι σήμερα, χάρη στα αιολικά πάρκα έχουν αναδασωθεί ή έχουν εκτελεστεί δασοτεχνικά έργα προστασίας που ισοδυναμούν σε πάνω από 28.000 στρέμματα δάσους. Για κάθε MW που εγκαθίσταται, η αιολική ενέργεια "φυτεύει" περίπου 270 δέντρα, τα οποία δεσμεύουν περίπου 4 τόνους CO2/έτος
  • Έχουν διάρκεια ζωής 20 με 25χρόνια και μετά το 90% των υλικών τους μπορεί να ανακυκλωθεί με αποτελεσματικό τρόπο. Γενικά το σύνολο των υλικών τυγχάνουν κατάλληλης διαχείρισης κατά τη νομοθεσία, ενώ ο χώρος αποκαθίσταται πλήρως.

ελεταεν

S”: Αιολική ενέργεια και κοινωνία

Τα αιολικά πάρκα είναι επενδύσεις που γίνονται στην επαρχία και στηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη. Δημιουργούν νέες δουλειές και προστιθέμενη αξία από την κατασκευή και τη λειτουργία τους.

  • H αιολική ενέργεια έχει δημιουργήσει σαφώς περισσότερες θέσεις εργασίας από τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος και συνεχίζει να δημιουργεί νέες δουλειές. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, το 2020 η αιολική ενέργεια διατηρούσε 6.300 θέσεις άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας  σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ένα από τα 4.114 αιολικά MW που λειτουργούσαν το τέλος του 2020, δημιούργησαν 1,6 θέσεις εργασίας.
  • Εκτός από νέες δουλειές, τα αιολικά πάρκα αποδίδουν το 3% του τζίρου τους στους τοπικούς καταναλωτές και τους τοπικούς δήμους. Με βάση σχετική πρόσφατη απόφαση το ποσό που αποδίδεται  σε καταναλωτές και δήμους από τα αιολικά πάρκα που λειτουργούσαν το 2020 είναι 23,5 εκατομμύρια ευρώ (συν 5,3 εκατ. από λοιπές Α.Π.Ε.).
  • Η σχέση των αιολικών πάρκων με τον τόπο που τα φιλοξενεί είναι διαρκής. Οι αιολικές επιχειρήσεις, προσφέρουν περισσότερα στον τόπο, μέσα από την υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως έργα υποδομής, ιατρική υποστήριξη, κοινωνικές υποδομές, αναδασώσεις, αντιπλημμυρικά, υποστήριξη πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων και εκδηλώσεων, ενίσχυση των τοπικών παραγωγών της περιοχής με ειδικά έργα που διευκολύνουν τις εργασίες τους κ.ο.κ. Συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στη διάχυση της ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η διάχυση του πλούτου και η κίνηση της γενικής οικονομίας στην επαρχία είναι πολύ σημαντική ώστε οι άνθρωποι να παραμείνουν στους τόπους τους. Πλούτος και οικονομική κίνηση στην επαρχία σημαίνουν προϋποθέσεις ανάπτυξης κοινωνικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και άλλων υποδομών και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Ένα τέτοιο, κοινωνικά ανεπτυγμένο, περιβάλλον μπορεί να συγκρατήσει το νέο αγρότη και γενικά το νέο της επαρχίας στον τόπο του.

G”: Αιολική ενέργεια και εταιρική διακυβέρνηση

Η σύγχρονη αιολική επιχείρηση μεγαλώνει και μετασχηματίζεται. Ελκύει κεφάλαια όχι μόνο από τους παραδοσιακούς επενδυτές αλλά και από το ευρύτερο κοινό αξιοποιώντας τις αγορές χρήματος ή και άλλα μοντέρνα χρηματοδοτικά εργαλεία - ακόμα και crowd funding.  Αυτό απαιτεί ισχυρές διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνεια και λογοδοσία.

Στην πραγματικότητα η έννοια του “Governance είναι ένα από τα στοιχεία που οφείλουν να χαρακτηρίζουν το νέο επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης των Α.Π.Ε. το οποίο διαμορφώνεται τη τελευταία δεκαετία (και πλέον) στην Ευρώπη. Κινητήριος μοχλός είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και η πτώση του κόστους, που σηματοδότησε τη μετάβαση από τα συστήματα ενίσχυσης στην ανάπτυξη μέσα από την αγορά. Αυτό ευνόησε τον ανταγωνισμό -και των τεχνολογιών και των επιχειρήσεων- με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός ενάρετου κύκλου μείωσης κόστους – επενδύσεων – καινοτομίας κοκ. Ήταν αυτό το μοντέλο που ευνοεί -και ταυτόχρονα απαιτεί- μεγαλύτερη κλίμακα των επιχειρήσεων και προσέλκυση μεγαλύτερων και διαφοροποιημένων κεφαλαίων. Στο σημείο αυτό, η έννοια της εμπιστοσύνης στη διοίκηση και της πίστης ότι η πληροφορία τηρείται και διαχέεται με αξιοπιστία στους χρηματοδότες (μετόχους, τράπεζες κλπ) είναι κρίσιμη. Αυτή η πίστη κερδίζεται μέσα από την διαφανή εταιρική διακυβέρνηση.

Συνοπτικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η Αιολική Ενέργεια προφανώς υπηρετεί το “E” και το “S”, το περιβάλλον και την κοινωνία και χρειάζεται το “G” για να συνεχίσει να το πράττει πιο αποτελεσματικά και σε μεγάλη κλίματα.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του αφιερώματος στον κλάδο της ενέργειας

Δείτε όλο το αφιέρωμα