ESG+Stories

Gen Z: Το 47% επιθυμεί επενδύσεις για τη βιωσιμότητα

Η έρευνα που έγινε σε 15 χώρες αποτυπώνει την άποψη των ενηλίκων της γενιάς Gen Z (18–26 ετών) σχετικά με τις πολιτικές κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης.
Gen Z: Το 47% επιθυμεί επενδύσεις για τη βιωσιμότητα

Σχεδόν το μισό (47%) της γενιάς Generation Z είναι πρόθυμο να δεχτεί βραχυπρόθεσμους οικονομικούς περιορισμούς, όπως χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ, προκειμένου να γίνουν επενδύσεις με βάση μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που προωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό την βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την έρευνα της Dell Technologies.

.

Η έρευνα που έγινε σε 15 χώρες αποτυπώνει την άποψη των ενηλίκων της γενιάς Gen Z (18–26 ετών) σχετικά με τις πολιτικές κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης. Σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα παίξει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Με μεγάλο μέρος της Gen Z να δηλώνει πρόθυμο να υποστεί βραχυπρόθεσμους οικονομικούς περιορισμούς, η βιώσιμη ενέργεια (42%), η κυκλική οικονομία (39%) και οι βιώσιμες δημόσιες συγκοινωνίες (29%) βρέθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις όσον αφορά τους τομείς που οι κυβερνήσεις χρειάζεται κατά προτεραιότητα να επενδύσουν. Το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων (25%) εξέφρασε επίσης την υποστήριξη για καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την βιωσιμότητα.

Ο Aongus Hegarty, President International Markets της Dell Technologies, δήλωσε: «Η Gen Z θα είναι αυτή που θα επηρεαστεί περισσότερο από τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα και θα διευκολύνουν μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάκαμψη. Υπάρχει μια ευκαιρία να κερδίσουμε την υποστήριξη της Gen Z σχετικά με μακροπρόθεσμες στρατηγικές που θέτουν τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της οικονομικής ανάπτυξης».

Οι απόψεις της Gen Z για το κατά πόσο οι επενδύσεις για ανάκαμψη του δημόσιου τομέα θα οδηγήσουν σε μια ακμάζουσα οικονομία εντός 10 ετών εμφανίζονται διαιρεμένες: το ένα τρίτο παγκοσμίως (32%) δηλώνει ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ή θα συμβεί σε μικρό βαθμό, το 38% είναι αναποφάσιστο και το 29% είναι βέβαιο ότι θα συμβεί ή θα συμβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Όπως είναι λογικό, υπάρχουν γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, με τη Σιγκαπούρη (56%) και την Κορέα (41%) να έχουν τους περισσότερους ερωτηθέντες που είναι αισιόδοξοι. Η Ιαπωνία (47%) και η Βραζιλία (49%) είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό ερωτηθέντων που είναι απαισιόδοξοι.

Οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το ψηφιακό μέλλον πρέπει να βασίζεται σε ισχυρή κυβερνοασφάλεια. Περισσότεροι από τους μισούς (56%) πιστεύουν ότι υπάρχει ανάγκη για καλά τεκμηριωμένη νομοθεσία και μεγαλύτερες επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια για την προστασία των εθνικών υποδομών και τη διασφάλιση ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πληρούν αυστηρά πρότυπα. Για να συμβεί αυτό και για να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις, το 38% των ερωτηθέντων θέλει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας να συνεργάζονται και να ενεργούν με υπευθυνότητα ο ένας απέναντι στον άλλο.

Κλείνοντας το έλλειμμα σε ψηφιακές δεξιότητες και το ψηφιακό χάσμα

Η Gen Z αναγνωρίζει την αξία της ανάπτυξης αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων για τη μελλοντική σταδιοδρομία. Τα τρία τέταρτα (76%) θεωρούν την εκμάθηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων απαραίτητη για την αύξηση των μελλοντικών επιλογών σταδιοδρομίας ή σχεδιάζουν να τις αποκτήσουν.

Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε να τους είχε προετοιμάσει καλύτερα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες. Πάνω από τα δύο πέμπτα (44%) δήλωσαν ότι το σχολείο τους δίδαξε μόνο πολύ βασικές δεξιότητες υπολογιστών και περίπου ένας στους δέκα (12%) δεν έλαβε καμία εκπαίδευση σχετική με τεχνολογία ή ψηφιακές δεξιότητες. Πάνω από το ένα τρίτο (37%) ισχυρίζονται ότι το σχολείο (έως τα 16) δεν τους προετοίμασε με τις τεχνολογικές δεξιότητες που απαιτούνταν για την καριέρα που σκόπευαν να ακολουθήσουν.

Για να γεφυρωθεί το κενό των ψηφιακών δεξιοτήτων, το ένα τρίτο (34%) των ερωτηθέντων πρότεινε να γίνουν τα μαθήματα τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης πιο ενδιαφέροντα και ευρύτερα διαθέσιμα. Το ένα τέταρτο (26%) πιστεύει ότι τα υποχρεωτικά μαθήματα τεχνολογίας για ηλικίες έως 16 ετών θα ενθαρρύνουν τους νέους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε τομείς της τεχνολογίας.

Ο κ. Hegarty πρόσθεσε: «Είναι σαφές ότι η Gen Z βλέπει την τεχνολογία ως ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική τους ευημερία. Εναπόκειται πλέον σε εμάς – τους μεγάλους παρόχους τεχνολογίας, τις κυβερνήσεις και τον δημόσιο τομέα – να συνεργαστούμε και να τους προετοιμάσουμε ώστε να τα καταφέρουν, βελτιώνοντας την ποιότητα και την πρόσβαση στην ψηφιακή μάθηση. Το 44% της Gen Z αισθάνεται ότι εκπαιδευτικοί και επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεργαστούν για να γεφυρώσουν το κενό στις ψηφιακές δεξιότητες, λαμβάνοντας δε υπόψη την ταχύτητα με την οποία η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, αυτό απαιτεί διαρκή συνεργασία».

Σχετικά με το πού οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επενδύσουν κατά προτεραιότητα για να βοηθήσουν στο κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος που παρατηρείται μεταξύ χωρών, δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών ομάδων, η Gen Z θεωρεί την πρόσβαση σε συσκευές και συνδεσιμότητα για ευάλωτες ομάδες (33%) και τη συνδεσιμότητα σε αγροτικές περιοχές (24%) ως τα σημαντικότερα σημεία εστίασης.

Επίσης με βάση την έρευνα:

  • Για να υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη, οι τρεις κορυφαίες προτεραιότητες για τη Gen Z παγκοσμίως είναι η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης (21%), οι επενδύσεις στην εκπαίδευση ώστε να συμβάλει στην κάλυψη του κενού σε δεξιότητες (11%) και η επένδυση σε βιώσιμες/πράσινες υποδομές (11%).
  • Πάνω από το μισό (57%) της Gen Z έχει αρνητική ή ουδέτερη γνώμη για το κατά πόσο τα προσωπικά τους στοιχεία αποθηκεύονται από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με τον προσήκοντα τρόπο.
  • Πάνω από το μισό (55%) της Gen Z θεωρεί την ευέλικτη και την εξ αποστάσεως εργασία ως σημαντικό παράγοντα για την επιλογή εργοδότη.
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ