ESG+Stories

Το 75% των νέων Ελλήνων χαρακτηρίζουν τον κλιματικό αντίκτυπο της μελλοντικής τους εργασίας σημαντικό κριτήριο της επαγγελματικής τους επιλογής

Πρόκειται για ορισμένα από τα αποτελέσματα της τελευταίας ετήσιας Έρευνας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το Κλίμα.
Το 75% των νέων Ελλήνων χαρακτηρίζουν τον κλιματικό αντίκτυπο της μελλοντικής τους εργασίας σημαντικό κριτήριο της επαγγελματικής τους επιλογής

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι συνέπειές του, όπως μεταξύ άλλων η άνοδος των τιμών ενέργειας και του πληθωρισμού έχουν αυξήσει κατακόρυφα την ανησυχία για τη μείωση της αγοραστικής δύναμης στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους Έλληνες ερωτηθέντες εξακολουθούν να συγκαταλέγουν την κλιματική αλλαγή μεταξύ των τριών μεγαλύτερων προκλήσεων για τη χώρα.

.

Επιπλέον, τα δύο τρίτα των Ελλήνων ερωτηθέντων (69% ή 3 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ) δηλώνουν πεπεισμένοι ότι η ατομική τους συμπεριφορά μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης.

Για πολλούς, το κράτος έχει τη δυνατότητα να ενθαρρύνει την αλλαγή της ατομικής συμπεριφοράς. Τα δύο τρίτα των Ελλήνων ερωτηθέντων (66%) τάσσονται υπέρ της λήψης αυστηρότερων μέτρων από το κράτος, τα οποία θα επέβαλλαν αλλαγές στη συμπεριφορά των ανθρώπων ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή (το 75% των ερωτηθέντων ηλικίας κάτω των 30 ετών θα επικροτούσε τέτοια μέτρα).

Επιλογή νέας θέσης εργασίας

Δεδομένου ότι κάθε χρόνο εισέρχονται στην αγορά εργασίας νέα πρόσωπα, ο κλιματικός παράγοντας διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο για την επιλογή εργοδότη. Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού (70%) δηλώνει ότι είναι σημαντικό ο μελλοντικός εργοδότης να δίνει προτεραιότητα στη βιωσιμότητα. Για το 17% των υποψηφίων μάλιστα, το ζήτημα αυτό αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα. Όσον αφορά την ηλικιακή κατηγορία 20-29 ετών –πρόκειται συνήθως για αυτούς που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία– περισσότεροι από τα τρία τέταρτα (75%) δηλώνουν ότι η βιωσιμότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή τους, ενώ το 18% δηλώνει ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Περιορισμός της ατομικής κατανάλωσης

Οι περισσότεροι από τους Έλληνες ερωτηθέντες (57%) δηλώνουν ότι τάσσονται υπέρ της καθιέρωσης συστήματος προϋπολογισμού άνθρακα, το οποίο θα κατανέμει ετησίως συγκεκριμένο αριθμό μονάδων άνθρακα που θα χρησιμοποιούνται για προϊόντα ή υπηρεσίες με μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα (προϊόντα που δεν θεωρούνται πρώτης ανάγκης, πτήσεις, κρέας κ.λπ.). Την ίδια άποψη έχουν περίπου οι ερωτηθέντες από την Ιταλία (64%), την Κύπρο (62%) και τη Βουλγαρία (56%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των Ελλήνων τάσσονται υπέρ αυτού του του μέτρου ανεξαρτήτως εισοδήματος (το 61% των ερωτηθέντων χαμηλού εισοδήματος, το 58% των ερωτηθέντων μεσαίου εισοδήματος και το 54% των ερωτηθέντων υψηλού εισοδήματος). Ωστόσο, το διαγενεακό χάσμα είναι αρκετά σημαντικό, καθώς το 65% των ερωτηθέντων ηλικίας κάτω των 30 ετών τάσσονται υπέρ της καθιέρωσης συστήματος προϋπολογισμού άνθρακα έναντι του 55% των ερωτηθέντων άνω των 30 που υποστηρίζουν αυτό το μέτρο.

Σήμανση και τιμολόγηση ειδών διατροφής

Η παραγωγή τροφίμων είναι υπεύθυνη για μεγάλο ποσοστό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για να μπορούν να επιλέγουν πιο βιώσιμα προϊόντα όταν ψωνίζουν, το 82% των Ελλήνων τάσσονται υπέρ της σήμανσης όλων των προϊόντων διατροφής στην οποία θα προσδιορίζεται το κλιματικό τους αποτύπωμα.

Επιπλέον, η πλειονότητα των Ελλήνων (59%) δηλώνουν ότι θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν λίγο περισσότερο για είδη διατροφής που παράγονται τοπικά και με πιο βιώσιμες μεθόδους. Πρόθυμες να πληρώσουν περισσότερο για τέτοια είδη διατροφής δηλώνουν όλες οι εισοδηματικές ομάδες.

Η μείωση της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί έναν ακόμα αποδοτικό τρόπο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η πλειονότητα των Ελλήνων (54%) τάσσονται υπέρ του περιορισμού της ποσότητας κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων που μπορούν να αγοράζουν οι καταναλωτές.

Μολονότι το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει όλες τις εισοδηματικές και ηλικιακές ομάδες, υπάρχει σαφές χάσμα μεταξύ των δύο φύλων καθώς ο περιορισμός της ατομικής κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων υποστηρίζεται από το 60% των γυναικών αλλά μόνο από το 48% των ανδρών.

Σύμφωνα με την αντιπρόσωπο της ΕΤΕπ στην Ελλάδα, Μαρία Ναθαναήλ, «Το αποτέλεσμα της Έρευνας της ΕΤΕπ για το Κλίμα αποδεικνύει ότι οι Έλληνες είναι περισσότερο από πρόθυμοι να συμβάλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε ατομικό επίπεδο. Ως η κλιματική τράπεζα της ΕΕ, χαιρόμαστε για την αφοσίωσή τους. Ρόλος μας είναι να ενθαρρύνουμε την κινητοποίηση των πολιτών για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης. Για τον σκοπό αυτό χρηματοδοτούμε πράσινες υπηρεσίες, όπως π.χ. τις βιώσιμες μεταφορές, την ανανεώσιμη ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Το 2022 στηρίξαμε πράσινα έργα στην Ελλάδα με 1,412 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 64,9% της συνολικής χρηματοδοτικής στήριξης που προσέφερε η ΕΤΕπ στην Ελλάδα πέρυσι. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε έργα και πρωτοβουλίες που επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση και αναζητούμε καινοτόμους τρόπους για να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον με ευημερία για όλους».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Έρευνα της ΕΤΕπ για το Κλίμα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ολοκλήρωσε την πέμπτη ετήσια Έρευνα της ΕΤΕπ για το Κλίμα, μια ενδελεχή αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την κλιματική αλλαγή. Η έρευνα διενεργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία έρευνας αγοράς BVA και έχει σκοπό να τροφοδοτήσει την ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τις συμπεριφορές και τις προσδοκίες για την κλιματική δράση. Στην έρευνα που διενεργήθηκε τον Αύγουστο του 2022 συμμετείχαν πάνω από 28.000 άτομα από αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω για κάθε μία από τις 30 συμμετέχουσες χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. Μέτοχοι της ΕΤΕπ είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο Όμιλος ΕΤΕπ ενέκρινε πρόσφατα τον Χάρτη Πορείας της Κλιματικής Τράπεζας για να προωθήσει τη φιλόδοξη ατζέντα του σχετικά με τη στήριξη επενδύσεων ύψους 1 τρισ. ευρώ στους τομείς της δράσης για το κλίμα και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας κατά την περίοδο 2021-2030 και για να διαθέσει πάνω από το 50% της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ στους τομείς της δράσης για το κλίμα και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας έως το 2025. Στο πλαίσιο του Χάρτη Πορείας, όλες οι νέες χρηματοδοτήσεις που χορηγεί ο Όμιλος ΕΤΕπ έχουν ευθυγραμμιστεί με τους στόχους και τις αρχές της Συμφωνίας των Παρισίων από τις αρχές του 2021.

Η ΕΤΕπ στον κόσμο είναι ο νέος εξειδικευμένος βραχίονας του Ομίλου ΕΤΕπ που φιλοδοξεί να αυξήσει τον αντίκτυπο των διεθνών εταιρικών σχέσεων και της αναπτυξιακής χρηματοδότησης. Η ΕΤΕπ στον κόσμο έχει σκοπό να αναπτύξει ισχυρές, επικεντρωμένες εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Team Europe», σε συνεργασία με άλλους αναπτυξιακούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών. Η ΕΤΕπ στον κόσμο φέρνει τον Όμιλο πιο κοντά σε τοπικές κοινότητες, επιχειρήσεις και ιδρύματα μέσω των γραφείων μας σε όλον τον κόσμο.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ