ESG+Stories

Ελληνικός Χρυσός: Για πρώτη φορά σε μία ΜΠΕ συμπεριλαμβάνονται και οι κοινωνικές επιπτώσεις

Η εταιρεία, καταθέτοντας την εκτενή Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων προς δημόσια διαβούλευση, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη στήριξη της κοινωνίας αλλά και την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG αφού η μελέτη αποτελεί τη βάση για τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με τα συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αποτελούν καίριο πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου.
Ελληνικός Χρυσός: Για πρώτη φορά σε μία ΜΠΕ συμπεριλαμβάνονται και οι κοινωνικές επιπτώσεις

Στις 15 Ιουλίου η Ελληνικός Χρυσός έθεσε στη δημοσιότητα τη Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων που αφορά στο νέο Επενδυτικό Σχέδιο των Μεταλλείων Κασσάνδρας, βάσει της αναβαθμισμένης Επενδυτικής Συμφωνίας που η εταιρεία  συνυπέγραψε με την Ελληνική Κυβέρνηση.

.

Με την έγκριση των μελετών και την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο των Σκουριών, το επενδυτικό σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή με πρόσθετη επένδυση $2,3 δισ. στα Μεταλλεία Κασσάνδρας που θα δημιουργήσει 3.000 θέσεις εργασίας, $2δισ. έσοδα προς το κράτος και $80εκατ. σε κοινωνικές επενδύσεις για την επόμενη 25ετία. 

Το σημαντικό σε αυτή την κίνηση της εταιρείας είναι ότι η μελέτη αυτή δεν αφορά μόνο περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως όφειλε, αλλά περιλαμβάνει και κοινωνικούς παράγοντες, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η εταιρεία δίνει έμφαση στις κοινωνικές επιπτώσεις και ότι δραστηριοποιείται σεβόμενη την τοπική κοινωνία. Πρόκειται, δηλαδή, για μια μελέτη που εκπονήθηκε εθελοντικά από την Ελληνικός Χρυσός και διεξάγεται επιπλέον της απαιτούμενης από το νόμο ΜΠΕ, επεκτείνοντας σε βάθος την ανάλυση τόσο στις περιβαλλοντικές όσο και στις κοινωνικές επιδράσεις του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, η Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων αποτελεί ένα αναλυτικό action plan για το οποίο δεσμεύεται η εταιρεία και το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων της Ελληνικός Χρυσός, βασισμένο στα κριτήρια ESG, καθώς εξετάζει πρόσθετα αντικείμενα, πέραν των συνήθων περιβαλλοντικών, όπως οι οικοσυστημικές υπηρεσίες, η βιοποικιλότητα, η υγεία, η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση και η άυλη πολιτιστική κληρονομιά, και εστιάζει κατά το δυνατόν σε τοπικό επίπεδο.

Στελέχη της εταιρείας διεκρινίζουν ότι η  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία δημοσιεύεται ταυτόχρονα με τη διευρυμένη ΜΠΚΕ, έχει λάβει την έγκριση (έλεγχο πληρότητας) των τεχνικών κλιμακίων του ΥΠΕΝ και τίθεται σε διαβούλευση βάσει της θεσμικής διαδικασίας.

Πρόκειται για μια άκρως διεξοδική και σε βάθος αποτύπωση όλων των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων  του έργου ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Σκοπός της είναι να παρέχει σε  όλους τους κοινωνικούς εταίρους, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, πληροφορίες σχετικές με το σχεδιασμό του έργου, τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη, τις πιθανές επιπτώσεις και τα μέτρα για το μετριασμό τους, καθώς και τις δεσμεύσεις της εταιρείας για τη διαχείριση και παρακολούθηση αυτών - από την κατασκευή και τη λειτουργία έως και το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Και στις δύο μελέτες, σύμφωνα με την εταιρεία αποδεικνύεται με σαφήνεια και επιστημονική τεκμηρίωση ότι τόσο στις Σκουριές όσο και σε όλο το επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπεται κανενός είδους «καταστροφή» της φύσης. Αντίθετα, κατατίθενται επιστημονικά στοιχεία για τις επιδράσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας και στη συνέχεια οι ακριβείς ενέργειες για τη διαχείρισή τους. Μάλιστα στελέχη της εταρείας υπογραμμίζουν ότι συνολικά η περιοχή θα παραδοθεί στην αρχική της φυσική κατάσταση με το τέλος της εκμετάλλευσης, και η αποκατάσταση θα προχωράει παράλληλα με τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Η πλήρωση κατά 100% του ανοιχτού ορύγματος των Σκουριών μετά το πέρας εκμετάλλευσής του και παράλληλα με την υπόγεια εξόρυξη, αποτελεί βέλτιστη πρακτική που σπάνια συναντάται σε μεταλλεία ανά τον κόσμο.

«Τα φυσικά ύδατα (ποτάμια, υπόγεια, θαλάσσια) της περιοχής προστατεύονται με τη χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και πρακτικών, με προβλέψεις ακόμα και σε ακραία καιρικά φαινόμενα που πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια» αναφέρουν πηγές της εταιρείας και συμπληρώνουν ότι «η μεταλλουργία παραμένει επιλογή, για την οποία διερευνώνται νέες βιώσιμες μέθοδοι στο πλαίσιο που προβλέπει η νέα Επενδυτική Συμφωνία, και για την οποία ήδη εκπονούνται σχετικές μελέτες σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα».

Κατά το επόμενο διάστημα, η μελέτη θα τεθεί από την εταιρεία σε ανοιχτό δημόσιο διάλογο, με πρόσκληση όλων των κοινωνικών εταίρων, και με στόχο οι πληροφορίες που παρέχονται στην ΜΠΚΕ να επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων του Έργου και να ενθαρρύνουν την ουσιαστική ανατροφοδότηση προς την εταιρεία. Η διαβούλευση είναι μια ευκαιρία να ενημερωθούν όλοι και να μιλήσουν ανοιχτά για το έργο πάνω στη βάση επιστημονικών δεδομένων.

Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι είναι η πρώτη φορά που εταιρεία και κοινωνικοί εταίροι συνομιλούν με δομημένο και αναλυτικό τρόπο για το κοινό τους μέλλον σε τέτοιο εύρος και έκταση.

Σε χρονικό ορίζοντα περίπου δύο μηνών θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με ομάδες κοινωνικών εταίρων από την τοπική κοινωνία, τις ΜΚΟ και τις τοπικές και εθνικές αρχές, αλλά και ανοιχτές στο κοινό εκδηλώσεις όπου εκπρόσωποι της εταιρείας θα παρουσιάσουν ανοιχτά, με διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση τις βασικές πτυχές του έργου και θα απαντήσουν σε σχετικές με τη ΜΠΚΕ και το Έργο ερωτήσεις.

Εκτός από τις κατ' ιδίαν συναντήσεις, οι ενδιαφερόμενοι κοινωνικοί εταίροι ενθαρρύνονται να επανεξετάσουν τις πληροφορίες του Έργου, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελετών και σχεδίων της ΜΠΚΕ, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο μέσω του www.hellas-gold.com/metalleia-kassandras. Ερωτήσεις, πιθανές ανησυχίες και σχόλια μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά για περαιτέρω αξιολόγηση, καθώς και μέσω του Κέντρου Πληροφοριών που θα λειτουργεί στο κοινοτικό κατάστημα Νεοχωρίου, όπου εκπρόσωποι της εταιρείας μας θα βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου Τρίτη και Πέμπτη, από 10πμ. έως 2μμ. Οι απόψεις και οι προβληματισμοί των συμμετεχόντων θα καταγραφούν, προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν σε προσαρμογές ή αναθεωρήσεις της Μελέτης και των ειδικών σχεδίων διαχείρισης.

Πέραν από το οικονομικό αποτύπωμα της επένδυσης της τάξεως των $3 δισ. που την καθιστά μία από τις δύο μεγαλύτερες στην Ελλάδα, η ΜΠΚΕ και τα σχέδια περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης έρχονται να αναδείξουν την προσήλωση της Ελληνικός Χρυσός στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας, καθώς και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό καθίσταται εφικτό μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των πιθανών επιπτώσεων, καθώς και μέσω των έργων κοινωνικής υπευθυνότητας που μεγιστοποιούν την αξία που δημιουργείται για τις τοπικές κοινωνίες του Δήμου Αριστοτέλη.

Για την υποβολή των σχολίων και τη συμμετοχή στη διαβούλευση δίνονται οι εξής δυνατότητες:

1.            Αποστολή σχολίων ηλεκτρονικά, μέσα από το site της εταιρείας

2.            Δια ζώσης επίσκεψη στο ειδικό χώρο/Κέντρο Πληροφοριών που έχει δημιουργήσει η Ελληνικός Χρυσός  στο Νεοχώρι (Κτήριο Κοινοτικού Καταστήματος) που λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ 10πμ. και 2μμ.

3.            Συμμετοχή στις ανοιχτές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις τοπικές κοινότητες. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 6 ειδικές εκδηλώσεις σε δύο κύκλους (τέλη Ιουλίου και αρχές Σεπτεμβρίου) όπου εκπρόσωποι της εταιρείας κι εξειδικευμένοι σύμβουλοι θα παρουσιάσουν τη μελέτη και θα ζητήσουν επι τόπου με το κοινό για τους προβληματισμούς, τις σκέψεις και τα σχόλιά τους.

Επισκόπηση του έργου των Σκουριών:

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ