ESG+Stories

Τα skills που πρέπει να διαθέτει ένα στέλεχος ESG

H κα Κατερίνα Ρόγγα, Principal, Risk Advisory, Climate & Sustainability Services, Deloitte Greece, μιλώντας στο 1o workshop που διοργάνωσε το esgstories.gr αναφέρθηκε στα skills που χρειάζεται κανείς για να ασχοληθεί με αυτόν το κλάδο καθώς και τι πρέπει να κάνει μία εταιρεία για να είναι ενημερωμένη σε θέματα ESG.
Τα skills που πρέπει να διαθέτει ένα στέλεχος ESG

Κατερίνα Ρόγγα
H Principal, Risk Advisory, Climate & Sustainability Services, Deloitte Greece, Κατερίνα Ρόγγα

H Principal, Risk Advisory, Climate & Sustainability Services, Deloitte Greece, Κατερίνα Ρόγγα, κατά την εισήγησή της στο workshop που διοργάνωσε το esgstories.gr με τίτλο «ESG: Νέες ανάγκες για τις επιχειρήσεις, νέες ευκαιρίες στην αγορά Εργασίας», αναφέρθηκε στις βασικές έννοιες για το τι ακριβώς αλλάζει ποιο είναι το τοπίο σήμερα και τι φέρνει το ESG και πώς συνδέεται αυτό με τις ανάγκες της αγοράς και τι skills χρειάζονται για να ασχοληθεί κανείς με αυτόν το κλάδο. 

«Αυτό που αλλάζει είναι αυτό που δημιουργεί τις καινούργιες προκλήσεις άρα και τις αντίστοιχες ευκαιρίες. Η εύρεση στελεχών ESG αποτελεί μία πρόκληση για τις εταιρείες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις καινούργιες ανάγκες» σχολίασε σχετικά. Το ESG αλλάζει, έχει έρθει για να μείνει και εξελίσσεται συστηματικά. Πρακτικά το ESG ξεκίνησε λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

Τα skills που χρειάζεται κανείς για να ανταποκριθεί σε αυτόν τον κλάδο είναι soft skills και πιο hard core skills που έχουν να κάνουν με το πιο business environment. «Το σημαντικότερο είναι κάποιος να κατανοήσει ότι το ESG και η  βιώσιμη ανάπτυξη απαιτούν από μόνα τους ακεραιότητα, κατανόηση, συνεργασία και μετά απαιτεί ένα πιο τεχνικό κομμάτι γνώσεων το οποίο έρχεται να διασυνδεθεί με διάφορες ειδικότητες οι οποίες ήδη υπάρχουν αλλά πρέπει να εξελιχθούν στο πλαίσιο με το πώς τελικά εφαρμόζονται όλα αυτά και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με θέματα περιβαλλοντολογικά, τεχνικά, οικονομικά, στρατηγικού μετασχηματισμού και τεχνολογίας» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Απαιτεί τη γνώση σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορα πεδία, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει κάποιος τη λογική της συνθετοποίησης και τη λογική του umbrella view, ώστε πρακτικά να ξέρει με βάση την κάθε απόφαση τι θα επηρεαστεί και από ποιον επηρεάζεται, καθώς οι stakeholders είναι πολλοί και η κοινωνία είναι το σημαντικότερο κομμάτι πίσω από το ESG το οποίο απαιτεί δράση και ανάγκη. 

Πιο συγκεκριένα το ESG αποτελείται από μία ομάδα κριτηρίων που αφορούν το περιβάλλον. Σε αυτή την ομάδα χρειάζεται η σύνδεση με περιβαλλοντολόγους με μηχανικούς, με ανθρώπους που γνωρίζουν τη διαχείριση της ενέργειας 

Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την κοινωνία, όπου οι επιχειρήσεις πρέπει να διαχειρίζονται τόσο το εσωτερικό τους δυναμικό όσο και πόσο πρακτικά διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητές τους είναι σύμφωνες με γενικές απαιτήσεις, όπως η απαίτηση της διαχείρισης ασφάλειας, η διασφάλιση της ιδιωτικότητας των καταναλωτών, ο σεβασμός των δικαιωμάτων κοκ. Εδώ δημιουργείται μία καινούργια ανάγκη για skills που αφορούν τον άνθρωπο και την κοινωνία. 

Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το governance, που χρειάζεται να δέσει με θέματα επιχειρησιακής ηθικής, με θέματα ακεραιότητας και χρειάζεται γνώση και αντίληψη για το πώς μεταβάλλεται το περιβάλλον ώστε να μπορέσει να κατανοήσει αν οι δράσεις οι οποίες γίνονται από την εταιρεία είναι επαρκείς ή όχι. 

Τέλος, χρειάζεται και ένα γενικότερο πλαίσιο δυνατοτήτων και ικανοτήτων που έχει να κάνει με το επιχειρησιακό μοντέλο, όπου τελικά ολόκληρο το μοντέλο της εταιρείας αλλάζει για να μπορέσει να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις, καθώς η επόμενη μέρα απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση.

Οι προκλήσεις που φέρνει το ESG για τις εταιρείες

Σύμμφωνα με την κα Ρόγγα, από την πλευρά των επιχειρήσεων χρειάζεται συστηματική παρακολούθηση των νομοθετικών κειμένων. Αυτό από μόνο του αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιεύει πολλά κείμενα και με μεγάλη συχνότητα για να μπορέσει να δημιουργήσει τη συνθήκη, έτσι ώστε οι οργανισμοί να έρθουν και να εφαρμόσουν αυτό που λέμε ESG (τη λογική των τεχνικών προδιαγραφών) και να είναι πιο συγκεκριμένο όλο αυτό το πλαίσιο. 

Παράλληλα, οι επειχειρήσεις οφείλουν να παρατηρούν τη συμπεριφορά της επενδυτικής κοινότητας, και εκεί σημαντικό ρόλο παίζουν οι οικονομικοί αναλυτές μίας επιχείρησης, καθώς πρέπει να αξιολογούν τις επενδύσεις και να ανοίγουν τον δρόμο για την επόμενη ημέρα. Επίσης, πρέπει να διαχειριστούν τη κλιματική κρίση και τα ρίσκα που αυτή επιφέρει στη επιχειρηματική δραστηριότητα, τις βαθμολογίες ESG και τον ανταγωνισμό της αγοράς. 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ