ESG+Stories

Ο Όμιλος ΕΤΕπ θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση έργων υποδομής βιώσιμης και ενεργειακής απόδοσης σε διάφορα νησιά της Ελλάδας

Ο Όμιλος ΕΤΕπ θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση έργων υποδομής βιώσιμης και ενεργειακής απόδοσης σε διάφορα νησιά της Ελλάδας

Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε νέα σύμβαση με το ελληνικό κράτος για τεχνική βοήθεια από το Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Advisory Hub) της τράπεζας, με στόχο τη διευκόλυνση κρίσιμων επενδύσεων για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ακόμα και στα μικρότερα και απομακρυσμένα νησιά της χώρας. Από τη συμφωνία θα επωφεληθούν οι περιφέρειες Ιονίου, το Βόρειο Αιγαίο και το Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.

.
 
Η Συμφωνία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προβλέπει την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου που θα βελτιώσει τη λειτουργική ικανότητα των τοπικών αρχών και θα επιτρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να χειρίζεται, να παρακολουθεί και να προωθεί ταχέως αιτήματα δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος Νέαρχος, το οποίο στοχεύει στην υλοποίηση, μεταξύ άλλων, επενδύσεων σε υποδομές και ενεργειακή απόδοση συνολική αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ στα μικρότερα και απομακρυσμένα νησιά της χώρας. Οι εμπειρογνώμονες της ΕΤΕπ, σε συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, θα παρέχουν επίσης εκπαίδευση στο τοπικό προσωπικό σχετικά με τη χρήση του εργαλείου και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του ψηφιακού συστήματος.
 
Η συμφωνία μεταξύ της ΕΤΕπ, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, υπεγράφη σε ειδική τελετή την Τετάρτη στην Αθήνα.
 
Οι επενδύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Νέαρχος θα υλοποιηθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το νέο ολοκληρωμένο συμβουλευτικό πακέτο ακολουθεί την επιτυχή εφαρμογή ενός παρόμοιου διαδικτυακού εργαλείου που αναπτύχθηκε για το Ταμείο από την ΕΤΕπ, για την υποστήριξη του πρόγραμματος «Ηλέκτρα» , με στόχο επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση στα δημόσια κτίρια.
 
«Η συμφωνία με την ΕΤΕπ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καταδεικνύει τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης - ιδιαίτερα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - για τη διαμόρφωση σύγχρονων μηχανισμών χρηματοδότησης για έργα και υποδομές που θα συμβάλουν στην πράσινη και ενεργειακή μετάβαση των ελληνικών νησιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τα Νησιά», δήλωσε ο Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
 
«Βασιζόμενοι στην επιτυχημένη συνεργασία μας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος Ηλέκτρα, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την έγκαιρη και βελτιωμένη παράδοση έργων πράσινης υποδομής στην Ελλάδα, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ψηφιακές τεχνολογίες που προσαρμόζουμε στις ανάγκες των πελατών μας», δήλωσε ο Hristo Stoykov, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΤΕπ. «Η EIB Advisory είναι ένας αξιόπιστος εταίρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των ελληνικών Υπουργείων, όσον αφορά τη βελτίωση των ικανοτήτων και την τεχνική υποστήριξη με σκοπό την στήριξη των δανειοδοτικών πράξεων».
 
 
Ο Όμιλος ΕΤΕπ βασίζεται σε ισχυρή συμβουλευτική παρουσία στην Ελλάδα
 
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της ΕΤΕπ έχουν ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, χάρη στην Επενδυτική Ομάδα του Ομίλου ΕΤΕπ για την Ελλάδα. Το 2022, για παράδειγμα, η ΕΤΕπ συνέχισε να υποστηρίζει με τεχνική βοήθεια τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες πρωτοβουλίες και έργα υποδομής που σχετίζονται με τις μεταφορές και την κινητικότητα, το περιβάλλον και το κλίμα, την ψηφιακή καινοτομία και την αστική ανάπτυξη, καθώς και πρωτοβουλίες ανάπτυξης ικανοτήτων που στοχεύουν στις μικρές και  μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.
 
Οι συμβουλευτικές δραστηριότητες το 2022 περιλάμβαναν την υποστήριξη του δημόσιου τομέα στην ενίσχυση των δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, του επενδυτικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο και του προσδιορισμό περιφερειακών επενδυτικών σχεδίων, όπως έργα που καλύπτουν τη διαχείριση λυμάτων, τις οδικές, σιδηροδρομικές, αστικές μεταφορές, έργων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και τις περιφερειακές αρχές με την υλοποίηση του επενδυτικού τους προγράμματος ενεργειακής απόδοσης.

 
Ενημερωτική σημείωση:
 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμες πιστώσεις για υγιείς επενδύσεις ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ