ESG+Stories

Η συμμετοχή των γυναικών στις επιχειρήσεις και το ESG καταλύτης για την ανάπτυξη

Μυρτώ Παπανδρέου, CPO (Chief People Officer), BOX NOW
Η συμμετοχή των γυναικών στις επιχειρήσεις και το ESG καταλύτης για την ανάπτυξη

Η παγκόσμια πραγματικότητα που βιώνουμε θέτει νέα δεδομένα, τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην ίδια τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντάς την αξία της ισότητας και ενθαρρύνοντας, όλο και περισσότερο, την εξέλιξη και τη σύνθεση διαφορετικών στοιχείων για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ισότιμη θέση της γυναίκας είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο και αναγκαία προϋπόθεση για τη συνολική επιτυχία. Σε κάθε εργασιακό περιβάλλον δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως κάθε άνθρωπος υπηρετεί πολλαπλούς ρόλους όπως της ή του εργαζόμενου, της μητέρας ή του πατέρα, της ή του συντρόφου, του παιδιού αλλά και του ενεργού πολίτη. Παράλληλα, η επαγγελματική σταδιοδρομία είναι μια δυναμική διεργασία, ένα συνεχές ταξίδι, στη διάρκεια του οποίου κανείς ανακαλύπτει διαρκώς νέα στοιχεία για τον εαυτό του.

Σίγουρα οι περισσότερες γυναίκες έχουν νιώσει κάποια στιγμή την ανισότητα των 2 φύλων σαν μία μεγάλη πρόκληση στην επαγγελματική τους πορεία. Τη λεγόμενη γυάλινη οροφή, το σημείο στο οποίο φρενάρει η καριέρα τους λόγω φύλου. Θα πρέπει την ιδία στιγμή να αναγνωρίσουμε πως βήματα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και φαίνεται να αλλάζει η νοοτροπία για τη θέση των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία. Χρειάζονται πολλά βήματα ακόμη σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και εταιρικό επίπεδο, για να σπάσουν εδραιωμένα στερεότυπα.

Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να αναφερθούμε στα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σύμφωνα με τα οποία οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν το ΑΕΠ τους κατά περίπου 8% τα επόμενα χρόνια, αυξάνοντας τη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες. Μιλάμε συνεπώς για μια συνταρακτική σπατάλη ταλέντων, που οδηγεί σε απώλειες στη δυνητική ανάπτυξη.

Η παιδεία και η υιοθέτηση κουλτούρας ισοτιμίας και καταπολέμησης διακρίσεων και αποκλεισμών είναι ο δύσκολος μα και ο μόνος αποτελεσματικός δρόμος για να πετύχουμε την αλλαγή. Σε αυτή τη συνολική ευθύνη οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο, καθώς η διαμόρφωση ανοιχτής εταιρικής κουλτούρας – και το αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο- είναι προς όφελός τους όχι μόνο για λόγους δικαιοσύνης και πολιτισμού αλλά και πολλαπλασιασμού της ίδια της αξίας τους.

Στη BOX NOW ενθαρρύνουμε διαρκώς την ευελιξία, τις νέες ιδέες και την καινοτομία στην καθημερινή μας λειτουργία συνδυάζοντας προσωπική ζωή και επαγγελματική ανέλιξη σε ένα αμφίδρομο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Πιστεύουμε στην ομαδική δουλειά με εμπιστοσύνη, κοινό όραμα, στόχους και προτεραιότητες, τα οποία μοιράζονται όλοι.

Η προσωπική εξέλιξη όπως και η επαγγελματική ανέλιξη καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί αποτελούν βασική προτεραιότητα μας. Στόχος μας είναι τόσο η αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ανθρώπων μας όσο και η διαρκής ανάπτυξη νέων. Ενώ την ίδια στιγμή, η αφοσίωση και η ενεργή συμμετοχή όλων στη λειτουργία και τις δράσεις της εταιρείας, μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους που ήμαστε μέλη αυτής της ομάδας.

Το στοίχημα που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε είναι η εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, κάτι που πρώτα απ’ όλα σεβόμαστε όλοι, εταιρία και άνθρωποι. Γεγονός που ενισχύεται από ένα εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει τη συνεργασία και τη συλλογική προσπάθεια.

Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας μας με στόχο τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Όπως άλλωστε και η συνολική λειτουργία μας, με υπευθυνότητα όχι μόνο προς τους πελάτες μας, την φιλική προς το περιβάλλον δραστηριοποίηση αλλά και τη δημιουργία του βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους ανθρώπους μας

Άλλωστε, η ισοτιμία αποτελεί πλέον a priori κοινό παρονομαστή, βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας κάθε σύγχρονης κοινωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ