ESG+Stories

InvestEU: Χρηματοδότηση για «πράσινες» επενδύσεις

Η νέα χρηματοδότηση αναμένεται έτσι να τονώσει τις πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μεταφορών και της ενέργειας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. 
 InvestEU: Χρηματοδότηση για «πράσινες» επενδύσεις

Εγγυήσεις έως 150 εκατ. ευρώ, με τη μορφή συμφωνιών-πλαισίων, ενέκρινε η Επιτροπή Επενδύσεων InvestEU για τις πρώτες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) που θα στηρίξουν την πράσινη κινητικότητα και την ενέργεια.

.

Με τη στήριξη του προγράμματος, το οποίο βάσει σύμβασης θα φτάσει σε εγγυήσεις έως 450 εκατ. ευρώ, η ΕΤΑΑ δρομολογεί χρηματοδότηση άνω του 1,1 δισ. ευρώ μέσω άμεσων επενδύσεων ή ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του «πράσινου» δυναμικού από τις συνεργαζόμενες χώρες. Ειδικότερα, προβλέπεται πως θα στηρίξει επενδυτικά έργα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η νέα χρηματοδότηση αναμένεται έτσι να τονώσει τις πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μεταφορών και της ενέργειας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Επίσης, έχει στόχο να συμβάλει στο πρόγραμμα «Πράσινες πόλεις» της ΕΤΑΑ, το οποίο δραστηριοποιείται σε τουλάχιστον 50 πόλεις για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασής τους. Τέλος, στοχεύει στην ανάκαμψη από την πανδημία, την κάλυψη των κενών στις υποδομές και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης αυτών των χωρών της ΕΕ.

Υποδομές και μεταφορές

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η ΕΤΑΑ θα μπορούν να χορηγούν δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στις βιώσιμες μεταφορές, την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε κτίρια οικιστικής χρήσης, επιτρέποντας την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2 στα κτίρια και στον τομέα των μεταφορών.

Τέλος, με τη στήριξη του InvestEU, η ΕΤΑΑ αναμένεται να στηρίξει επίσης πράσινες επενδύσεις σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών έργων και έργων υποδομής. Τα μέτρα αυτά θα επικεντρωθούν στις ιδιωτικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος των νεότερων τεχνολογιών, τους υψηλότερους διαφαινόμενους κινδύνους και την έλλειψη διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Στα έργα που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται η αποδοτική χρήση της ενέργειας και των πόρων στις βιομηχανίες και στο εμπόριο, οι πρωτοβουλίες για την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση, τα πράσινα κτίρια, τα βιώσιμα προϊόντα διατροφής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποθήκευση και τα δίκτυα ενέργειας, το νερό και τα απόβλητα, καθώς και οι χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και οι αστικές μεταφορές.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για «μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων», δήλωσε: «Χαιρετίζω αυτές τις πρώτες συμφωνίες-πλαίσια της ΕΤΑΑ, που υποστηρίζονται από τις εγγυήσεις του InvestEU, οι οποίες θα στηρίξουν τις χώρες της ΕΕ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και την Ελλάδα, ώστε να απελευθερώσουν το πλήρες δυναμικό τους για πράσινη ανάπτυξη και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι συμφωνίες θα στηρίξουν πράσινες επενδύσεις στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ενέργειας και των μεταφορών, θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα συμβάλουν στην αύξηση της κοινωνικοοικονομικής σύγκλισης. Το InvestEU διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αξιοποίηση επενδύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και στην προώθηση μιας βιώσιμης, συμπεριληπτικής και ανθεκτικής οικονομίας. Η ΕΤΑΑ είναι ο σημαντικός και αξιόπιστος εταίρος μας για την επίτευξη αυτών των προτεραιοτήτων.»

Ο επίτροπος Οικονομίας κ. Πάολο Τζεντιλόνι, δήλωσε: «Το InvestEU στηρίζει σε ολόκληρη την ΕΕ επενδύσεις που θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε τις κοινές μας προτεραιότητες. Και καμία προτεραιότητα δεν είναι πιο επείγουσα από την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης και πιο βιώσιμης Ευρώπης. Η έγκριση των εγγυήσεων αυτών δείχνει τα οφέλη που μπορούμε να αντλήσουμε έχοντας την ΕΤΑΑ ως εταίρο υλοποίησης στο πρόγραμμα InvestEU. Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι το InvestEU θα συμβάλει στην επίτευξη των κρίσιμων επενδυτικών έργων και στην υλοποίηση της πράσινης μετάβασης.»

Η πρόεδρος της ΕΤΑΑ κ. Οντίλ Ρενό-Μπασό πρόσθεσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένη που η εταιρική μας σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απελευθερώσει περισσότερες βιώσιμες και πράσινες επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΤΑΑ θα αξιοποιήσει την εμπειρογνωσία της στον ιδιωτικό τομέα και σε θέματα πολιτικής για να συμβάλει στην ταχεία μετάβαση προς ένα πράσινο μέλλον στις χώρες της ΕΕ στις οποίες επενδύει — ιδίως στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της βιομηχανίας και των ΜΜΕ.»

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ