ESG+Stories

Ευρωπαϊκή Ένωση

"Εξοργισμένοι" οι νομοθέτες της ΕΕ αφού τα κράτη μπλοκάρουν τον νόμο ορόσημο για το ESG

"Εξοργισμένοι" οι νομοθέτες της ΕΕ αφού τα κράτη μπλοκάρουν τον νόμο ορόσημο για το ESG

Το Βέλγιο, το οποίο ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, προσπαθούσε να πάρει την Ιταλία στο πλευρό του για να περάσει η νομοθεσία, παρά τις γερμανικές αντιρρήσεις της τελευταίας στιγμής.

ΕΕ: Ελπίδες για έγκριση αυστηρότερων κανόνων ESG

ΕΕ: Ελπίδες για έγκριση αυστηρότερων κανόνων ESG

Το Βέλγιο, το οποίο ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, ανακοίνωσε ότι οι πρεσβευτές θα επιδιώξουν να εγκρίνουν ένα σχέδιο που θα απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αξιολογούν τις αλυσίδες για παραβιάσεις σε ζητήματα περιβάλλοντος και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η EE υιοθετεί νέο νόμο για την προστασία των καταναλωτών έναντι του greenwashing

Η EE υιοθετεί νέο νόμο για την προστασία των καταναλωτών έναντι του greenwashing

Η έκδοση της νέας πράξης ακολουθεί τη δημοσίευση μιας σειράς προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2022 για την επικαιροποίηση των κανόνων που προστατεύουν τους καταναλωτές.

EE: Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αξιολογήσεις ESG

EE: Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αξιολογήσεις ESG

Η συμφωνία εισάγει ως αρχή τον διαχωρισμό των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων, με δυνατότητα για τους παρόχους αξιολογήσεων ESG να μην ιδρύουν ξεχωριστή νομική οντότητα για ορισμένες δραστηριότητες.

Aυτές είναι οι κρισιμότερες εκλογές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη

Aυτές είναι οι κρισιμότερες εκλογές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν αναστάτωση στην ΕΕ, μια από τις ισχυρότερες δυνάμεις στη δράση για το κλίμα.

Ο αυστηρότερος κανόνας ESG της ΕΕ προσκρούει στις γερμανικές ανησυχίες

Ο αυστηρότερος κανόνας ESG της ΕΕ προσκρούει στις γερμανικές ανησυχίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε καλό δρόμο για την προώθηση της οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια ως προς την εταιρική βιωσιμότητα, αφού οι νομοθέτες και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών έθεσαν τον Δεκέμβριο τέρμα σε πολύμηνες διαπραγματεύσεις με μια προσωρινή συμφωνία.

ΕΕ: 150 εκ. ευρώ για ένα Ταμείο Υποδομών Απανθρακοποίησης

ΕΕ: 150 εκ. ευρώ για ένα Ταμείο Υποδομών Απανθρακοποίησης

Το Ταμείο WDIF II, το οποίο έχει μέγεθος-στόχο ύψους 500 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στη στήριξη έργων που τονώνουν, μεταξύ άλλων, τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και εγγυώνται την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ο επικεφαλής της ΕΕ για το κλίμα αντικρούει τους φόβους ότι οι πράσινες πολιτικές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα

Ο επικεφαλής της ΕΕ για το κλίμα αντικρούει τους φόβους ότι οι πράσινες πολιτικές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα

Οι Βρυξέλλες σκοπεύουν να προτείνουν η ΕΕ να πρέπει να μειώσει τις εκπομπές κατά 90% έως το 2040, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, σύμφωνα με τα σχέδια του εγγράφου που είδαν οι Financial Times.

IESBA: Νέος κώδικας δεοντολογίας για το greenwashing

IESBA: Νέος κώδικας δεοντολογίας για το greenwashing

Οι εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως από φέτος θα πρέπει να χρησιμοποιούν νέες, υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις σχετικά με το ESG και τους σχετικούς με το κλίμα παράγοντες στις ετήσιες εκθέσεις τους για το 2024 και μετά.

ΕΕ: Οι εταιρείες καλλυντικών θα πρέπει να πληρώσουν για τη ρύπανση από μικροπλαστικά

ΕΕ: Οι εταιρείες καλλυντικών θα πρέπει να πληρώσουν για τη ρύπανση από μικροπλαστικά

Οι κανόνες, οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί επίσημα, θέτουν νέα πρότυπα για τους μικρορύπους.

Oι ευρωβουλευτές στήριξαν την καθυστέρηση ειδικών εταιρικών γνωστοποιήσεων ESG έως το 2026

Oι ευρωβουλευτές στήριξαν την καθυστέρηση ειδικών εταιρικών γνωστοποιήσεων ESG έως το 2026

Οι τομείς καλύπτουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα ορυχεία, τις οδικές μεταφορές, τα τρόφιμα, τα αυτοκίνητα, τη γεωργία, την παραγωγή ενέργειας και την κλωστοϋφαντουργία.

Κομισιόν: Προχρηματοδότηση 158,7 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια του REPowerEU για την Ελλάδα

Κομισιόν: Προχρηματοδότηση 158,7 εκατ. ευρώ από τα κονδύλια του REPowerEU για την Ελλάδα

Η προκαταβολή ακολουθεί την έγκριση από το Συμβούλιο του αναθεωρημένου σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο REPowerEU και την υπογραφή οικονομικών συμφωνιών.