ESG+Stories

Η εταιρική υπευθυνότητα ισοδυναμεί με επικοινωνιακή υπευθυνότητα

Γράφει ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της Enel Green Power
Η εταιρική υπευθυνότητα ισοδυναμεί με επικοινωνιακή υπευθυνότητα

Καθώς ο κόσμος ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερο σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, οι εταιρείες καλούνται να προσαρμόσουν τη φιλοσοφία και τις δραστηριότητές τους ώστε να συμβαδίζουν με τις επιταγές της αειφορίας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι πολίτες και οι καταναλωτές επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις που προστατεύουν το περιβάλλον, λειτουργούν με υπευθυνότητα και διαφάνεια και οργανώνουν δράσεις που απαντούν σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Αυτές οι αξίες θα πρέπει να αποτελούν οδηγό και για την εταιρική επικοινωνία, με όρους όμως ουσίας και όχι δημοσίων σχέσεων. Ο σωστός επικοινωνιακός σχεδιασμός πρέπει να στηρίζεται σε αυθεντικές δράσεις που αντανακλούν το σύστημα αξιών της εταιρείας και ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Οφείλει, επίσης, να διακρίνεται από συνέπεια σε όλη τη διαδρομή - από την επιλογή της δράσης έως την εκτέλεσή της- και φυσικά να προσδιορίζει με σαφήνεια τα κοινά στα οποία απευθύνεται.

Παράλληλα, οι εταιρείες οφείλουν να επικοινωνούν συστηματικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους και να αφουγκράζονται τις ανησυχίες τους. Μόνο έτσι μπορούν να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους, να κατανοήσουν τι είναι αυτό που χρειάζονται και να αναλάβουν δράση για να απαντήσουν στις ανάγκες τους. Η εμπιστοσύνη αυτή, επομένως, στη συνέχεια μεταφράζεται σε αυξημένη υποστήριξη των προσπαθειών της εταιρείας στον τομέα της βιωσιμότητας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η υπεύθυνη εταιρική επικοινωνία δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στη διαφάνεια και την ειλικρίνεια. Οι εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν με συνέπεια για τις ενέργειες που πραγματοποιούν για να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, να ενσωματώσουν τις αρχές τις βιωσιμότητας στη λειτουργίας τους και να στηρίξουν την κοινωνία. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνεται με επαγγελματικούς όρους, μέσα από τη συστηματική καταγραφή και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις της εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ευθύνης.

Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να θέτουν στόχους ESG και ΕΚΕ και να μετρούν την πρόοδό τους έναντι αυτών των στόχων, μέσα από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της ικανοποίησης των εργαζομένων, της δέσμευσης απέναντι στην κοινότητα κλπ. Έτσι, οι εταιρείες αποδεικνύουν την πρόοδο που σημειώνουν και λογοδοτούν δημόσια για τις πρακτικές τους, κάτι που με τη σειρά του ενισχύει την εμπιστοσύνη απέναντί τους.

Σε ό,τι αφορά τα μέσα, η επικοινωνία στον σημερινό κόσμο δεν περιορίζεται στους παραδοσιακούς διαύλους, όπως τα δελτία τύπου και οι ετήσιες εκθέσεις. Οι εταιρείες μπορούν, και πρέπει, να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις επίσημες ιστοσελίδες, αλλά και διαδρόμους άμεσης επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Έτσι, μπορούν να παρέχουν σφαιρική ενημέρωση για πρωτοβουλίες τους σε θέματα βιωσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης.

Ωστόσο, η επικοινωνία των εν λόγω δράσεων μπορεί κάλλιστα να είναι και «αθόρυβη», να δίνει, δηλαδή, χώρο στις ίδιες τις κοινωνίες, να αναδείξουν, με το ευχαριστώ τους, το έργο των εταιρειών. Οι τοπικές κοινωνίες γίνονται οι ίδιες «πρέσβειρες» των δράσεων όταν οι εταιρείες λειτουργούν με βάση την αρχή της κοινωνικής ανταποδοτικότητας σε μακροπρόθεσμη βάση.

Στην Enel Green Power Hellas, για παράδειγμα, έχουμε προχωρήσει σε δεκάδες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, επικοινωνώντας επιλεκτά μόνο ορισμένες από αυτές. Πρόκειται για πρωτοβουλίες απλές και από καρδιάς που όμως αποδεικνύονται εξαιρετικά ουσιαστικές για την εκάστοτε τοπική κοινωνία, και αποτελούν αληθινό παράδειγμα βιωσιμότητας. Στόχος των δράσεων πρέπει πάντα να είναι, όχι το βραχυπρόθεσμο επικοινωνιακό κέρδος, αλλά η απάντηση σε αληθινές ανάγκες, όπως είναι, για παράδειγμα, η ενίσχυση οικογενειών σε ευάλωτη θέση, η στήριξη ενός σχολείου ή η παροχή καθοδήγησης για την αγορά εργασίας σε άτομα που αναζητούν απασχόληση.

Η πραγματική ουσία των κοινωνικών πρωτοβουλιών είναι η έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων, με υπευθυνότητα, σταθερότητα και συνέπεια, κάνοντας πραγματική διαφορά στην κοινωνία, χωρίς να είναι πάντα αυτοσκοπός το επικοινωνιακό αντίκρισμα.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ