ESG+Stories

ΕΕ: 150 εκ. ευρώ για ένα Ταμείο Υποδομών Απανθρακοποίησης

Το Ταμείο WDIF II, το οποίο έχει μέγεθος-στόχο ύψους 500 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στη στήριξη έργων που τονώνουν, μεταξύ άλλων, τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και εγγυώνται την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
ΕΕ: 150 εκ. ευρώ για ένα Ταμείο Υποδομών Απανθρακοποίησης

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) υπέγραψε βασική ανάληψη υποχρέωσης ύψους 150 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Υποδομών Απανθρακοποίησης II της WhiteSummitCapital (WDIF II). Η δέσμευση του ΕΤαΕ υποστηρίζεται από το πρόγραμμα InvestEU. 

.

Το Ταμείο WDIF II, το οποίο έχει μέγεθος-στόχο ύψους 500 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στη στήριξη έργων που τονώνουν, μεταξύ άλλων, τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και εγγυώνται την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Ταμείο αυτό θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού στη μεσαίου μεγέθους αγορά της ενεργειακής μετάβασης, παρέχοντας στήριξη σε εταιρείες υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη, για παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας, αλλά και της κυκλικής οικονομίας και των βιώσιμων μεταφορών, ώστε να ενισχύσουν την περιουσιακή τους βάση και να αναπτυχθούν.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα InvestEU, το οποίο αποσκοπεί στην κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων ύψους άνω των 372 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2027.

Η σημαντική δέσμευση του ΕΤαΕ στο Ταμείο αντικατοπτρίζει τη σημαντική συμβολή που αναμένεται να έχει το WDIF II στην προώθηση των στόχων της ΕΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και η κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού.

Το WDIF II, το οποίο έχει στόχο ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού κενού στη μεσαία αγορά ενεργειακής μετάβασης, υποστηρίζοντας εταιρείες υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη να αυξήσουν τη βάση περιουσιακών στοιχείων τους και να στηρίξουν την ανάπτυξή τους.

Η Marjut Falkstedt, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΕΤαΕ, δήλωσε: «Σύμφωνα με τον στόχο μας για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης, είμαστε ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τη White Summit Capital. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την οικονομική ισχύ του ΕΤαΕ και με την υποστήριξη του προγράμματος InvestEU, παράλληλα με το White Summit Capital φιλοδοξούμε να κινητοποιήσουμε πρόσθετα κεφάλαια, να επιταχύνουμε τις προσπάθειες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος».

Ο επίτροπος Οικονομίας, κ. Πάολο Τζεντιλόνι, δήλωσε: «Χαίρομαι που, μαζί με το ΕΤαΕ, στο πλαίσιο του InvestEU, στηρίζουμε αυτό το ταμείο, δίνοντας την οικονομική ώθηση που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να συμβάλουν στις προσπάθειές μας για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Όχι μόνο θα βοηθήσει τις εταιρείες υποδομών να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια, αλλά θα αποφέρει επίσης σαφή οφέλη όσον αφορά θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας και βιώσιμη ανάπτυξη για την Ευρώπη».

Ο Pablo Pallas, Διευθύνων Σύμβουλος της White Summit Capital, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με το ΕΤαΕ, καθώς μοιραζόμαστε πολλούς από τους ίδιους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της πεποίθησης ότι η υποστήριξη μικρότερων εταιρειών υποδομών που δραστηριοποιούνται σε πιο σύνθετους υποτομείς ενέργειας είναι ένα από τα κλειδιά για την ενεργειακή μετάβαση. Επιπλέον, ελπίζουμε ότι, από κοινού, μπορούμε να ξεκλειδώσουμε περαιτέρω ευκαιρίες διάθεσης κεφαλαίων για τους οργανισμούς-εταίρους του ΕΤαΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το InvestEU, προκειμένου να επιταχυνθεί η απαλλαγή της Ευρώπης από τις ανθρακούχες εκπομπές».

Που θα κατευθυνθούν οι επενδύσεις

Το Ταμείο θα επενδύσει σε περίπου 10 εταιρείες με ισχυρές ομάδες διαχείρισης, σε τρεις βασικούς τομείς όπου η White Summit Capital έχει αποδεδειγμένο ιστορικό: (1) Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, (2) Βιώσιμες μεταφορές και (3) Απαλλαγή των βιομηχανιών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Αυτές οι επενδύσεις θα βασιστούν στον μοναδικό συνδυασμό επενδυτικής, αναξιοποίητης, βιομηχανικής και ενεργειακής εμπειρίας της ομάδας White Summit Capital.

Η White Summit Capital αναμένει ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από την WDIF II θα περιλαμβάνουν μια αρχική εξαγορά, ακολουθούμενη από περαιτέρω ανάπτυξη κεφαλαίων μέσω ανάπτυξης ή ανάπτυξης.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τομείς υποδομών ενεργειακής μετάβασης καθιστούν ακόμη πιο εμφανή την ανάγκη πρόσβασης σε χρηματοδότηση και οι επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν από το Ταμείο της Λευκής Συνόδου Κορυφής θα επιδιώξουν να αντιμετωπίσουν αυτήν την ανάγκη.

Το αρχικό περιουσιακό στοιχείο του Ταμείου, ένα σημαντικό μερίδιο στη Zunder, έχει ήδη συνεισφέρει. Η Zunder είναι μία από τις κορυφαίες ανεξάρτητες εταιρείες υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Νότια Ευρώπη και μετρά τη Mirova, τον γαλλικό διαχειριστή υποδομής, ως μέτοχο.

Το WDIF II ταξινομείται ως ταμείο του άρθρου 9 βάσει του κανονισμού γνωστοποίησης βιώσιμων χρηματοοικονομικών και έχει συνδέσει το 20% των κινήτρων απόδοσης με την επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η White Summit Capital αναμένει ότι το WDIF II θα φτάσει σε ένα πρώτο κλείσιμο μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Γενικές πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) αποτελεί μέρος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κεντρική αποστολή του είναι να στηρίζει τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) της Ευρώπης, βοηθώντας τις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που στοχεύουν ειδικά σε αυτό το τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, το ΕΤαΕ προωθεί τους στόχους της ΕΕ για τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η White Summit Capital είναι ένας εξειδικευμένος διαχειριστής επενδύσεων σε υποδομές ενεργειακής μετάβασης. Ιδρύθηκε το 2011, το WSC έχει αναπτύξει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις σε υποδομές και έχει δημιουργήσει πραγματοποιηθείσες αποδόσεις άνω του 35% IRR και 2x CoC1. Η εταιρεία διαθέτει μια ποικιλόμορφη διεπιστημονική ομάδα 27 υπαλλήλων σε 4 γραφεία στο Zug, το Λονδίνο, τη Μαδρίτη και το Μπιλμπάο.

Το πρόγραμμα InvestEU παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρίσιμη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με τη μόχλευση σημαντικών ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων για τη στήριξη μιας βιώσιμης ανάκαμψης. Συμβάλλει επίσης στην κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή μετάβαση. Το πρόγραμμα InvestEU συγκεντρώνει κάτω από την ίδια στέγη το πλήθος των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που διατίθενται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστώντας τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων στην Ευρώπη απλούστερη, αποτελεσματικότερη και πιο ευέλικτη. Το πρόγραμμα έχει τρεις συνιστώσες: το ταμείο InvestEU, τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU και την πύλη InvestEU. Το ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω χρηματοδοτικών εταίρων που θα επενδύσουν σε έργα χρησιμοποιώντας την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 26,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σύνολο της εγγύησης από τον προϋπολογισμό θα στηρίξει τα έργα των εταίρων υλοποίησης, αυξάνοντας την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν κινδύνους και, ως εκ τούτου, κινητοποιώντας πρόσθετες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 372 δισεκατομμυρίων ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ