ESG+Stories

Πράσινη μετάβαση: Η αισιοδοξία των white collars και οι φόβοι των blue collars – Τι δείχνει έρευνα

Ταενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση του oμίλου ManpowerGroup «Η Πράσινη Επανάσταση στον Κόσμο της Απασχόλησης».
Πράσινη μετάβαση: Η αισιοδοξία των white collars και οι φόβοι των blue collars – Τι δείχνει έρευνα

Πιο αισιόδοξοι για τον «πράσινο» μετασχηματισμό αισθάνονται οι εργαζόμενοι γραφείου (white collars) καθώς το 70% εξ αυτών δηλώνουν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον «πράσινο» μετασχηματισμό. Αντίθετο είναι ωστόσο το κλίμα στους εργαζόμενους χαμηλότερης ειδίκευσης και χειρώνακτους, καθώς μόνο το 57% των blue collars εργαζομένων δηλώνουν το ίδιο. Επιπλέον, ένας στους τέσσερις λέει ότι δεν είναι σίγουροι για το πώς θα τους επηρεάσει ο «πράσινος» μετασχηματισμός.

.

Τα παραπάνω ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση του oμίλου ManpowerGroup «Η Πράσινη Επανάσταση στον Κόσμο της Απασχόλησης».

Σύμφωνα με την έκθεση, σχεδόν 8 στις 10 εταιρείες αναπτύσσουν στρατηγικές ESG για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κρίση, αλλά το 94% των εταιρειών αναφέρουν ότι δεν διαθέτουν τα ταλέντα που χρειάζονται για να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους. Οι στοχευμένες πρωτοβουλίες επανακατάρτισης θα διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι βλέπουν τη θέση τους στο μέλλον της πράσινης βιώσιμης οικονομίας και οι εταιρείες έχουν τα ταλέντα που χρειάζονται για να επιτύχουν τα πράσινά τους σχέδια και να απελευθερώσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους σε νέους τομείς ανάπτυξης.

«Πράσινος» Μετασχηματισμός

Οι χαμηλότερα ειδικευμένοι εργαζόμενοι είναι πολύ πιο πιθανό να αισθάνονται την απειλή από τους εργαζόμενους γραφείου, με πολλούς να πιστεύουν ότι η «πράσινη» πρόοδος, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και της απομακρυσμένης εργασίας να σημαίνει ότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες, και όχι περισσότερες. Για να επιτευχθεί η μετάβαση, χρειάζεται ηγετική δράση και ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιληφθούν πώς μπορούν να ενσωματώσουν τις δεξιότητές τους στη νέα πραγματικότητα και να αυξήσουν το εισόδημά τους με το πέρασμα του χρόνου.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ομίλου ManpowerGroup με τίτλο «Πράσινος Μετασχηματισμός με Προτεραιότητα τον Άνθρωπο» σε περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους σε επτά χώρες, αποκαλύπτονται ενδιαφέροντα ευρήματα σχετικά με τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα των εργαζομένων για τον «πράσινο» μετασχηματισμό:

1. Οι white collars εργαζόμενοι* αισθάνονται πιο αισιόδοξοι για τον «πράσινο» μετασχηματισμό. Ενώ το 70% των white collars εργαζομένων λένε ότι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον «πράσινο» μετασχηματισμό, μόνο το 57% των blue collars εργαζομένων* λένε το ίδιο. Επιπλέον, ένας στους τέσσερις λέει ότι δεν είναι σίγουροι για το πώς θα τους επηρεάσει ο «πράσινος» μετασχηματισμός.

2. Οι «πράσινες» πιστοποιήσεις είναι σημαντικές για τους υποψηφίους. Το 62% όλων των εργαζομένων λένε ότι ερευνούν την περιβαλλοντική φήμη ενός οργανισμού και ένας στους τρεις λέει ότι επηρεάζει την απόφασή τους να αποδεχτούν ή να απορρίψουν μια προσφορά εργασίας. Το 75% των εργαζομένων θα διερευνήσουν την περιβαλλοντική φήμη μια επιχείρησης και σχεδόν οι μισοί (46%) πιστεύουν ότι θα επηρεάσει την πιθανότητα επιλογής ενός συγκεκριμένου εργοδότη.

3. Η εστίαση στις υποσχέσεις έναντι της προόδου οδήγησε στο να αισθάνονται ανησυχία οι εργαζόμενοι για τη δέσμευση των εργοδοτών τους στην «πράσινη» μετάβαση. Αν και πολλοί είναι έτοιμοι για την «πράσινη» μετάβαση (66%), μόνο οι μισοί πιστεύουν ότι οι εργοδότες τους είναι πλήρως δεσμευμένοι ως προς αυτήν.

4. Ένας στους τρεις εργαζόμενους προβλέπει ότι ο «πράσινος» μετασχηματισμός θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες προκλήσεις στην καθημερινή τους εργασία. Πολλοί πιστεύουν επίσης ότι θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες όπως αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία, ευκαιρίες για ανάπτυξη καριέρας και περισσότερη συνεργασία, εφόσον έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες. Το 23% των εργαζομένων πιστεύουν ότι οι «πράσινες» θέσεις εργασίας θα έπρεπε να πληρώνονται καλύτερα, αλλά μόνο το 6% λέει ότι αυτό είναι προς το παρόν ο κανόνας.

5. Υπάρχει διαίρεση ηλικιακών ομάδων. Η Gen Z και οι Millennials οδηγούν την προσπάθεια για την αισιόδοξη προοπτική: Tο 71% της Gen Z και το 60% των Millennials πιστεύουν ότι η «πράσινη» μετάβαση θα βελτιώσει την επαγγελματική τους ζωή. Η δημιουργία ευκαιριών καριέρας είναι ένα μείζον πλεονέκτημα, με το 35% της Gen Z και το 34% των Millennials να το θεωρούν σημαντικό πλεονέκτημα.

6. Οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι οι «πράσινες» θέσεις εργασίας αξίζουν καλύτερες αποδοχές: Το 32% της γενιάς Z υποστηρίζει υψηλότερες αποδοχές στις «πράσινες» θέσεις εργασίας, επισημαίνοντας μια έντονη αντίθεση με μόνο το 14% των Baby Boomers που το υποστηρίζει.

Ο Ανθρώπινος Παράγοντας στον «Πράσινο» Μετασχηματισμό

Ο αντίκτυπος του «πράσινου» μετασχηματισμού θα επικεντρωθεί κυρίως στην προσαρμογή των υπαρχόντων θέσεων εργασίας στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, παρά στη δημιουργία εντελώς νέων θέσεων. Οι εργαζόμενοι το κατανοούν αυτό: σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, όταν τους ρωτήσαμε ποιες θεωρούν τις πιο κρίσιμες «πράσινες» δεξιότητες, το 47% ανέφερε την ενημέρωση σχετικά με το πώς η «πράσινη» μετάβαση θα επηρεάσει την τρέχουσα θέση εργασίας τους.

Οι υπόλοιπες σημαντικές δεξιότητες που αναδείχθηκαν είναι:

• Δεξιότητες δημιουργικότητας και καινοτομίας (33%)

• Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ανάλυσης (32%)

• Δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογίας (26%)

• Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας (25%)

• Ηγετικές και διοικητικές δεξιότητες (22%)

• Ικανότητα οικοδόμησης συμμετοχικότητας και δικαιοσύνης (21%)

• Ικανότητα αντιμετώπισης της προκατάληψης και της κοινωνικής αδικίας (20%)

Αυτό υπογραμμίζει ότι η επιτυχία του «πράσινου» μετασχηματισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των εργαζομένων να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ