ESG+Stories

Σε ισχύ ο νέος νόμος Εταιρικής Διακυβέρνησης – Ένα βήμα ακόμα

Ειρηνικός Πλατής, δικηγόρος και διευθύνων εταίρος στη δικηγορική εταιρία Πλατής-Αναστασιάδης, μέλος του διεθνούς δικτύου EY Law
Σε ισχύ ο νέος νόμος Εταιρικής Διακυβέρνησης – Ένα βήμα ακόμα

Έχοντας παρέλθει ένα δωδεκάμηνο από την ψήφισή του, σήμερα τίθεται σε ισχύ ο νέος νόμος Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανταποκρίθηκε στους απαιτητικούς στόχους που είχαν τεθεί, εκδίδοντας έγκαιρα τις απαραίτητες Κανονιστικές Αποφάσεις αλλά και τις Κατευθυντήριες Γραμμές ώστε να αρθούν προσκόμματα και αμφιβολίες κατά την εφαρμογή του. Το εγχείρημα αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην ευρύτερη προσπάθεια μεταρρύθμισης των δομών της χώρας μας.

Μετά τη βραδεία και επίπονη έξοδο από την μεγάλη οικονομική κρίση της γενιάς μας, βρεθήκαμε απροσδόκητα αντιμέτωποι με μία δεύτερη ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Απαιτείται μεγάλη προσοχή και επιμονή ώστε να μείνουμε ακλόνητοι στην οδό των μεταρρυθμίσεων. Και η ανάγκη των μεταρρυθμίσεων αυτών δεν πρέπει να περιορίζεται στην αναμόρφωση ενός βραδυκίνητου πολλαπλά επιβαρυμένου δημόσιου τομέα. Οφείλει να επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα των θεσμών και μηχανισμών της κοινωνίας μας, περιλαμβανομένου και του πλέον δυναμικού και παραγωγικού μέρους της, των Ελληνικών επιχειρήσεων και δη των εισηγμένων, που δικαιούνται το βέλτιστο επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, με διαφάνεια και σταθερότητα. Ας αποτελέσει η περίοδος που διανύουμε χρόνο ανασυγκρότησης, ώστε η αναμενόμενη ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και γεωγραφική τους επέκταση, αυτή τη φορά να εδράζεται σε περισσότερο στέρεα θεμέλια. Να φέρει τα ισχυρά αποτελέσματα αλλά και μακροπρόθεσμα οφέλη που προσβλέπουμε.

Ως νομικοί, αναγνωρίζουμε ότι ο χρονισμός ήταν κατάλληλος για επανεξέταση του σχετικού πλαισίου. Κατά πρώτον γιατί δύο σχεδόν δεκαετίες έχουν παρέλθει από τις εισαγωγή του υπό αντικατάσταση νόμου εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων. Προϊόντος του χρόνου αδυναμίες και ελλείψεις είχαν καταδειχτεί. Κατά δεύτερον γιατί νέος νόμος για τις ΑΕ αντικατέστησε τον αειθαλή 2190/1920, με πληθώρα διατάξεων εταιρικής διακυβέρνησης, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη εναρμόνισης και συμπλήρωσής τους.

Ως στελέχη της αγοράς, επίσης εντοπίζουμε ότι ο χρόνος είναι πρόσφορος. Η αξία του νόμου και της από σήμερα εφαρμογής του, δεν έγκειται μόνο στο περιεχόμενό του αλλά και στο σαφές μήνυμά που αυτός φέρει. Ο νέος νόμος εισφέρει στην αλλαγή του κλίματος, σε ένα νέο άνοιγμα, με συγκρότηση και αυτοπεποίθηση, προς τους διεθνείς και εγχώριους επενδυτές. Αυτή είναι ίσως η πλέον κρίσιμη παράμετρος της συγκεκριμένης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και τείνουμε να την υποτιμούμε.

Η εισαγωγή νέων υποχρεώσεων και διαδικασιών σπάνια γίνεται δεκτή ασμένως από τις υποχρεούμενες εταιρίες, ειδικά όταν αυτή επιφέρει άμεσο κόστος. Εύκολα προβάλλουμε τη χρονίζουσα πλέον μείωση συναλλαγών και νέων εκδόσεων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τείνουμε να παραβλέπουμε την προσέλκυση κεφαλαίων όχι μόνο από επενδυτές αλλά και από πιστωτές. Παραβλέπουμε δηλαδή τη συγκέντρωση πρωτοφανών, για την Ελληνική αγορά, ποσών μέσω ομολογιακών εκδόσεων αλλά και το εντεινόμενο ενδιαφέρον κεφαλαιακής πλέον συμμετοχής στις Ελληνικές εισηγμένες. Οι συμμετέχοντες έλκονται από μία σειρά παραγόντων, με το υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης ωστόσο να αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη. Σε αυτή τη διεθνοποιημένη αγορά οφείλουν να προσβλέπουν οι Ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις όπου η επιμελής και ουσιαστική εφαρμογή του νέου νόμου Εταιρικής Διακυβέρνησης θα τους προσφέρει ένα απτό και πολύτιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Άλλωστε νέοι στόχοι και προκλήσεις είναι ήδη ενώπιον μας, η επέκταση και εμβάθυνση των αρχών Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Ευθύνης. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. Η προσπάθεια θα είναι σημαντική, τα οφέλη προς όλους πολλαπλάσια.

πηγή: www.ot.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ