ESG+Stories

Opinions

Το ESG στην...Αρχαία Ελλάδα

Το ESG στην...Αρχαία Ελλάδα

“Μέτρον Άριστον”, Κλεόβουλος ο Λίνδιος (Ρόδιος). “Μηδέν Άγαν”, Χείλων ο Λακεδαιμόνιος. Είχαν ανάγκη για ESG αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι πολιτισμοί, αυτές οι κοινωνίες; Ασφαλώς και όχι, διότι ότι σήμερα προσπαθούμε κανονιστικά και αποσπασματικά να…

Το ESG ως Τέχνη

Το ESG ως Τέχνη

Το ESG εξελίσσεται από ένα εξειδικευμένο τομέα πληροφόρησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων σε μια κύρια πρακτική της αγοράς και ο Warren Buffett από την άλλη, δεν ήταν ένας απλός επενδυτής, αλλά ήθελε να κερδίσει και να ξεπεράσει την απόδοση της…

2024, η χρονιά ορόσημο του ESG

2024, η χρονιά ορόσημο του ESG

Προκειμένου να κατανοήσουμε πώς αυτή η έννοια ήρθε για να αλλάξει το γίγνεσθαι των επιχειρήσεων, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε ότι το ESG αναλύεται σε: Environment – Περιβάλλον, Social – Κοινωνία, Governance – Διακυβέρνηση. Αλλά σε τι αφορά; Στο…

Net Zero ή επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα

Net Zero ή επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα

Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή αφορά πλέον όλους μας, με συνέπειες όπως τις φυσικές καταστροφές και την άνοδο της θερμοκρασίας να είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Είναι επίσης επιστημονικά γνωστό πως προκειμένου να αποφευχθούν οι…

Η θέση της Ελλάδας σε ένα πράσινο μέλλον για την Ευρώπη

Η θέση της Ελλάδας σε ένα πράσινο μέλλον για την Ευρώπη

Χωρίς αμφιβολία, η Ευρώπη ηγείται σήμερα των παγκόσμιων προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με το ευρωπαϊκό “Green Deal”, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τον φιλόδοξο στόχο να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη το 2050,…

Η βέλτιστη λύση για το Net Zero

Η βέλτιστη λύση για το Net Zero

Οι διαχειριστές των παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων (Global Asset Managers), πἐραν των παραδοσιακών επενδυτικών χαρτοφυλακίων αξιολογούν πλέον και τα δάση, στο εάν θα πρέπει να μετατραπούν σε προϊόντα ξυλείας υψηλής προστιθέμενης αξίας ή να…

Το μέλλον της αγοράς εργασίας είναι πράσινο

Το μέλλον της αγοράς εργασίας είναι πράσινο

Aπομένουν κάτι λιγότερο από έξι χρόνια για να μειώσουμε τουλάχιστον κατά 55% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και μόνο δυόμιση δεκαετίες, έως το 2050, για να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι. Ο χρόνος πιέζει. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για…

Η καθετοποίηση του ESG

Η καθετοποίηση του ESG

Πρωτοπόρα η Eυρώπη σε κανονιστικά πλαίσια, κατά πόδας ακολουθεί και η Ελλάδα! Αποτελέσματα; Ακολουθεί όμως η κοινωνία, συμμορφώνεται η αγορά; Το 92% της αγοράς, είναι οι Ελληνικές ΜΜΕ και μάλλον με “δυσφορία” ακολουθούν και επιλεκτικά εφαρμόζουν τα…

 Προετοιμάζοντας την Ευρώπη για την κλιματική αλλαγή

Προετοιμάζοντας την Ευρώπη για την κλιματική αλλαγή

Φέτος το καλοκαίρι ήταν το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί παγκοσμίως και το πέμπτο θερμότερο για την Ευρώπη. Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην ΕΕ έχουν κάψει περισσότερα από 468 000 εκτάρια μέχρι στιγμής φέτος, πολλές από τις οποίες επηρέασαν…

Η συμμετοχή των γυναικών στις επιχειρήσεις και το ESG καταλύτης για την ανάπτυξη

Η συμμετοχή των γυναικών στις επιχειρήσεις και το ESG καταλύτης για την ανάπτυξη

Η παγκόσμια πραγματικότητα που βιώνουμε θέτει νέα δεδομένα, τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην ίδια τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντάς την αξία της ισότητας και ενθαρρύνοντας, όλο και περισσότερο, την εξέλιξη και τη…

Υποχρεώσεις αναφοράς ESG (Συνέπειες & Ευκαιρίες)

Υποχρεώσεις αναφοράς ESG (Συνέπειες & Ευκαιρίες)

Σε μια εποχή όπου η βιωσιμότητα και η εταιρική ευθύνη είναι υψίστης σημασίας, οι αναφορές Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Διακυβέρνησης (ESG) έχουν αναδειχθεί ως κρίσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Η αυξανόμενη προσοχή των επενδυτών, των…

Ο Αντίκτυπος του ESG στις Ελληνικές ΜΜΕ

Ο Αντίκτυπος του ESG στις Ελληνικές ΜΜΕ

Το οικοσύστημα του ESG έχει κάνει άλματα στην Ελλάδα και μπράβο του. Συνεχίζει, εμπλουτίζει και εξελίσσει το κίνημα του CSR, που άρχισε να σπείρει τον σπόρο του από τις αρχές του 21ου αιώνα, του αιώνα μας. Οι προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσμα την…

Βιώσιμη ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό: Διπλό στοίχημα των επιχειρήσεων

Βιώσιμη ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό: Διπλό στοίχημα των επιχειρήσεων

Το 60% των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν ότι πρέπει να δώσουν βαρύτητα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και να επενδύσουν σε δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη.  Έχοντας εισέλθει σε μία περίοδο κανονικότητας, η ελληνική επιχειρηματικότητα δείχνει πιο…

Πώς να κάνετε πολιτική για το κλίμα στην εποχή των πράσινων αντιδράσεων

Πώς να κάνετε πολιτική για το κλίμα στην εποχή των πράσινων αντιδράσεων

Πόσοι άνθρωποι πιστεύετε ότι θα ήταν πρόθυμοι να δώσουν κάθε μήνα το 1% του οικογενειακού τους εισοδήματος για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη; Να ένα στοιχείο: δεν είναι το 20% ή το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι το 69%, σύμφωνα…

«Δημιουργώντας ένα φωτεινότερο μέλλον»

«Δημιουργώντας ένα φωτεινότερο μέλλον»

Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος για τη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Αντ’ αυτού, αναφέρεται στις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, στη βιομηχανία και τον κλάδο της στην Ελλάδα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δηλώνουν και κάνουν μια…

Δύο παράγοντες που καθορίζουν πότε η ESG δημιουργεί αξία για τους μετόχους

Δύο παράγοντες που καθορίζουν πότε η ESG δημιουργεί αξία για τους μετόχους

Μια βασική κριτική της εταιρικής βιωσιμότητας ήταν επί μακρόν ότι έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην θέτουν τους μετόχους σε προτεραιότητα, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το καθήκον εμπιστοσύνης των διευθυντών. Το 2016, ωστόσο, δημοσίευσα…

Mικρομεσαία επιχείρηση και ESG

Mικρομεσαία επιχείρηση και ESG

Οσο εντυπωσιακά και να ακούγονται τα ονόματα των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η μικρομεσαία επιχείρηση (MμΕ) αποτελεί και θα αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα…

Το Brand της Μυκόνου & η Βιωσιμότητα του

Το Brand της Μυκόνου & η Βιωσιμότητα του

Τα ξενοδοχεία μας στην Μύκονο έκλεισαν για τον χειμώνα αλλά η προετοιμασία τους για ένα νεό και βιώσιμο καλοκαίρι το 2024 ετοιμάζεται από σήμερα. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) στις πρωτοβουλίες του κατάρτησε έναν κατάλογο βάση έρευνας, με…

Από την «χιονισμένη» Αττική Οδό, στον Daniel της Λάρισας και σημέρα στην «Αυγή» της Αττικής;

Από την «χιονισμένη» Αττική Οδό, στον Daniel της Λάρισας και σημέρα στην «Αυγή» της Αττικής;

Τι κάνουν οι Ελληνικές Ασφαλιστικές εταιρείες για να προωθήσουν και να ανταμείψουν τα βήματα της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα; Όχι απαραίτητα από την πλευρά της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, όπως έκανε η Τράπεζα Πειραιώς και το…

Ανοχύρωτες οι πόλεις απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Ανοχύρωτες οι πόλεις απέναντι στην κλιματική αλλαγή

Η σκέψη για την κλιματική αλλαγή τείνει να φέρνει αμέσως στο νου το λιώσιμο των πάγων, τις άνυδρες πεδιάδες, τις δασικές πυρκαγιές και τη βύθιση των τροπικών νησιών. Αλλά οι επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας δεν θα γίνουν αισθητές μόνο στις…